De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 e Berap 2015. Portefeuille Petra Dassen Diverse baten Gemeentefonds€ 299.774 (incidenteel nadeel) OZB€ 32.000 (incidenteel voordeel) Toeristenbelasting€

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 e Berap 2015. Portefeuille Petra Dassen Diverse baten Gemeentefonds€ 299.774 (incidenteel nadeel) OZB€ 32.000 (incidenteel voordeel) Toeristenbelasting€"— Transcript van de presentatie:

1 2 e Berap 2015

2 Portefeuille Petra Dassen

3 Diverse baten Gemeentefonds€ 299.774 (incidenteel nadeel) OZB€ 32.000 (incidenteel voordeel) Toeristenbelasting€ 42.500 (incidenteel voordeel) Handhaving€ 63.483 (incidenteel voordeel)

4 Organisatie Salarissen € 62.258 (hoofdzakelijk inc. voord.) Organisatie-ontwikkeling € 25.500 (reserve organisatie) Elektr. Dienstverlening € 100.000 (incidenteel nadeel)

5 Wijziging dekking Wijziging dekking: Onvoorzien incidenteel i.p.v. investeringsreserve. Project blijvend voorzien (raadsbesl.) € 15.000 Bestrating/verlicht. Dijckerhof (collegebesl.)€ 29.395 Invest. subsidie Paardenvriend(raadsbesl.)€ 50.000 Hinkend parkeren (prim. begr.)€ 8.159 Entente Florale (collegebesl.)€ 56.500

6 Portefeuille Jan Smolenaars

7 Entente Florale Raming deelname Entente Florale: € 56.500 Oorspronkelijk budget € 49.000 Meerkosten tijdens uitvoering € 7.500 i.v.m. extra schoonmaakwerkzaamheden openbare ruimte Dekking uit onvoorzien incidenteel

8 Visie begraafplaatsen Inhuur extern bureau € 23.000 (inc. nadeel)

9 Bestandsontwikkelingen Groei wordt vooral veroorzaakt door oudere werknemers die van de WW doorzakken naar WWB

10 Portefeuille Bram Jacobs

11 Financiën WMO/Jeugd Factureringsproces WMO loopt Factureringsproces Jeugdzorg is een knelpunt We weten niet of alle klanten die aan de gemeente overgedragen zijn ook zorg hebben. Een aantal aanbieders declareren nog niet  Belronde onder zorgaanbieders. Dit maakt het in beeld brengen van de exacte uitgaven lastig. We verwachten bij de jaarrekening meer duidelijkheid te hebben.

12 Rechtmatigheid Momenteel vindt afstemming met de accountant en de auditcommissie plaats Inkoop wordt uitgesloten van de controle Risico dat we geen goedkeurende verklaring krijgen blijft (dit speelt bij alle gemeentes) Insteek is om de accountant wel alle processen te laten controleren maar de bevindingen niet mee te laten wegen in het eindoordeel De bevindingen gebruiken we om waar nodig verbeteringen in het proces aan te brengen.

13 Inhoudelijke ontwikkelingen Herindicaties liggen op schema Doorontwikkeling dagopvang

14 Financiële afwijkingen > € 25.000 (1) Sloop noodlokalen Meander (€ 37.462 inc. nadeel) I.v.m. teruglopende leerlingenaantallen worden deze versneld afgeschreven en gesloopt. Bestrating Dijckerhof (€ 29.395 inc. nadeel) Is slecht en moet worden aangepakt Subsidie Paardenvriend (€ 50.000 inc. nadeel) Op verzoek raad verstrekt en was niet geraamd.

15 Implementatiebudget 3 D’s (€ 55.000 inc. nadeel) We ramen een bedrag bij om o.a. de kosten voor herindicaties,verantwoordingstools en aanpassingen t.b.v. automatisering te dekken Budget huishoudelijke hulp (€ 100.000 struct. voordeel) Minder verstrekkingen. Steeds meer mensen vinden een oplossing binnen eigen netwerk. Financiële afwijkingen > € 25.000 (2)

16 Uitvoeringskosten 3 D’s (€ 150.000 inc. voordeel) De kosten voor de uitvoering van de nieuwe taken hebben we in 2015 gedekt uit het implementatiebudget. In 2015 hebben we nog geen kosten voor monitoring e.d. gemaakt. Daarnaast verwachten we dat we voor reguliere werkzaamheden minder kosten maken dan geraamd Eerstelijnsloket WMO (€ 26.323 + € 55.826 inc. voordeel) De rijksmiddelen voor afstemming en samenwerking tussen formele en informele zorg hebben we in 2015 niet gebruikt. In 2016 willen we hiervoor wel activiteiten gaan ontwikkelen Financiële afwijkingen > € 25.000 (3)

17 Portefeuille Jan Smolenaars/Ton Reijnders

18 Verkeer Bijraming kapitaallasten kredieten: Centrumplan Beesel€ 104.706 Doorgaande wegen Beesel€ 14.500 Dekking uit Investeringsreserve


Download ppt "2 e Berap 2015. Portefeuille Petra Dassen Diverse baten Gemeentefonds€ 299.774 (incidenteel nadeel) OZB€ 32.000 (incidenteel voordeel) Toeristenbelasting€"

Verwante presentaties


Ads door Google