De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 3 Welzijn en zorg 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 3 Welzijn en zorg 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 3 Welzijn en zorg 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire

2 vraag 1a. hebben we de dingen gedaan die we hebben toegezegd? Ja: Nota vrijwilligersbeleid vastgesteld + doorontwikkeling Vrijwilligers Informatiepunt Ja: Implementatie zorgtoewijzingsmodule/ aanbesteding hulp bij het huishouden Ja: toename gebruik algemene voorzieningen +6% (2008: 2323; 2009:2467) Ja: opening CJG in Korte Akkeren + vaststellen regionale visie Bijna: 73% van de doelgroepkinderen VVE bereikt (doel: 80%) Nee: wachtlijst schuldhulpverlening Nee: aantal geregistreerde meldingen discriminatie niet gedaald Productie 2009

3 vraag 2a. welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? ouderen doen mee jongeren doen mee mensen met beperking doen mee meer vrijwilligers/ mantelzorg Effecten 2009

4 vraag 2a. welke effecten zijn er afgelopen jaar bereikt? Effecten 2009

5 vraag 3a. zijn we binnen de financiële kaders gebleven? Individuele verstrekkingen: vraag + 6% en toch 2,2 mio over? Reden: - Dit komt door een scherpe aanbesteding waardoor er goedkopere hulpmiddelen ingezet worden. Daarnaast zijn er in 2009 geen dure woningaanpassingen geweest. Bij het collectief vervoer heb je te maken met veel inactieve pashouders. - € 121.000,= voordeel door latere start VIP Financiën 2009

6 vraag 1b. welke werkzaamheden gaan we dit jaar doen? jeugdagenda maatschappelijke opvang invoering digitale dossiers WMO werken met zorgtoewijzingsmodule schuldhulpverlening ADB Haaglanden Productie 2010

7 vraag 2b. gaan we de effecten bereiken die we voor ogen hebben? ouderen doen mee jongeren doen mee mensen met beperking doen mee meer vrijwilligers/ mantelzorg Effecten 2010

8 vraag 3b. welke financiële consequenties zijn er voor dit jaar? €130.000,= nadeel op kosten kinderopvang Financiën 2010

9 vraag 4. welke onvoorziene omstandigheden hebben zich voorgedaan? en welke maatregelen zijn er getroffen? economische crisis en recessie sterk stijgende lonen CAO-welzijn Onvoorziene omstandigheden 2009 en 2010

10 vraag 5. welke risico's zijn er te onderkennen? open einde regeling WMO Risico’s 2009 en 2010


Download ppt "Programma 3 Welzijn en zorg 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor en meicirculaire."

Verwante presentaties


Ads door Google