De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We beginnen meteen! Schrijf vast op welke vraag/vragen u beantwoord wilt zien in deze sessie! (Geeltjes op de muur plakken) We beginnen meteen! Schrijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We beginnen meteen! Schrijf vast op welke vraag/vragen u beantwoord wilt zien in deze sessie! (Geeltjes op de muur plakken) We beginnen meteen! Schrijf."— Transcript van de presentatie:

1

2 We beginnen meteen! Schrijf vast op welke vraag/vragen u beantwoord wilt zien in deze sessie! (Geeltjes op de muur plakken) We beginnen meteen! Schrijf vast op welke vraag/vragen u beantwoord wilt zien in deze sessie! (Geeltjes op de muur plakken)

3 Implementatie van de gewijzigde EU-richtlijn m.e.r. Schakeldag 21 juni 2016 Geertje Korf, Bart Barten (RWS)

4 Programma Intro Vragen aan u Quizz: ren je rot! Alles op een rijtje Vragen aan ons

5 Vragen aan u

6 Ren je rot!

7 VRAAG 1 Kunnen onder de nieuwe EU-richtlijn m.e.r ‘drempels’ worden ingesteld waaronder géén m.e.r. of m.e.r.- beoordeling nodig is?

8 Vraag 1: Kunnen onder de nieuwe EU-richtlijn m.e.r ‘drempels’ worden ingesteld waaronder géén m.e.r. of m.e.r.-beoordeling nodig is? Ja. Maar dat kon onder de oude richtlijn (en Wm) ook al. Belemmering zijn de criteria ‘kenmerken van de activiteit, plaats van de activiteit en kenmerken van de effecten’ op basis waarvan aanzienlijke milieueffecten moeten kunnen worden uitgesloten.

9 Vraag 2 Uw gemeente wil een rondweg aanleggen, en is dus zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag voor het project. Wordt het onder de nieuwe richtlijn verplicht dat de wethouder die het project in haar/zijn portefeuille heeft een ander is dan de wethouder die milieu in haar/zijn portefeuille heeft?

10 Nee. De richtlijn vereist bij zulke projecten een ‘passende scheiding op ambtelijk niveau’. Er komt een handreiking om overheden te helpen hoe ze hiermee om kunnen gaan.

11 Vraag 3 Voor een mer-plichtig project is ook een Passende beoordeling opgesteld. Passende beoordeling en MER moeten gelijktijdig ter inzage worden gelegd. Betekent dit dat burgers ook op allebei kunnen inspreken?

12 Niet per se. De mer-procedure staat los van de Nb-wet procedure. Nieuw is dat als er een Passende beoordeling is, deze tegelijk met het MER ter inzage moet liggen. Maar dat kan ook ‘opnieuw’ zijn. Bv als de initiatiefnemer de Nb- wet vergunning heeft aangevraagd alvorens de MER procedure te starten. De Nb-wet vergunning is dan al verleend dus kan niet meer op de Pb worden ingesproken.

13 Vraag 4 Bij een mer-procedure voor uitbreiding van een crossbaan door fa. Motorcross BV is veel ongerustheid over geluid. De gemeenteraad eist dat het geluid van de uitbreiding gemonitord moet worden. Wie moet dat doen, de gemeente of Motorcross BV?

14 Bij een mer-procedure voor uitbreiding van een crossbaan is veel ongerustheid over geluid. De gemeenteraad eist dat het geluid van de uitbreiding gemonitord moet worden. Wie moet dat doen, de gemeente of de initiatiefnemer? De gemeente moet in het besluit aangeven dat er gemonitord gaat worden, en op welke manier. Maar de initiatiefnemer moet het uitvoeren.

15 Vraag 5 Voor een gemeentelijke rondweg moet de uitgebreide mer-procedure worden doorlopen. Moet het MER getoetst worden door de Commissie m.e.r?

16 Voor een gemeentelijke rondweg moet de uitgebreide m.e.r.- procedure worden doorlopen. Moet het MER getoetst worden door de Commissie m.e.r? Antwoord: ja, dat is net als nu verplicht in de uitgebreide procedure. Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn m.e.r. verandert dit niet. NB: Met de Omgevingswet verandert dit wel. Toetsing van het MER door de Commissie m.e.r. wordt dan in alle gevallen facultatief.

17 Nieuwe EU-richtlijn project-mer Niet voor plan-mer Implementatie per 16 mei 2017 Is behandeld in TK op 25 mei 2016

18 De belangrijkste veranderingen M.e.r.-beoordeling: IN kan maatregelen treffen om aanzienlijke effecten te voorkomen Kwaliteitsborging Passende scheiding BG en IN Monitoring op activiteitniveau Coördinatie mer met Passende Beoordeling Elektronische beschikbaarheid van informatie Redelijke alternatieven die relevant zijn voor de activiteit

19 ... en nog een paar minder belangrijke Aanpassing niet van toepassing zijn en ontheffing mer-plicht (defensieprojecten en noodtoestanden) MER moet voldoende actueel zijn (staat al in de Wm) Sancties bij het niet nakomen van nationale bepalingen (geen aanpassing Wm) Aanleveren van informatie over aantal mer- procedures (verplichting van de minister aan Europa).

20

21

22

23


Download ppt "We beginnen meteen! Schrijf vast op welke vraag/vragen u beantwoord wilt zien in deze sessie! (Geeltjes op de muur plakken) We beginnen meteen! Schrijf."

Verwante presentaties


Ads door Google