De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening
Zon op de Kaart Simon Lubach Schakeldag 21 juni

2 Inhoud Energietransitie, beleid Ruimtelijke impact energie transitie
Kansen bij Rijkswaterstaat Zon op de Kaart - Groningen Discussie

3 Energiebeleid Energieakkoord
1,5% besparing van het finale energieverbruik per jaar. 100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik per 2020. Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 5,6 procent) naar 14 procent in 2020. Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023. Ten minste voltijdsbanen

4 Energiebeleid Klimaatakkoord Parijs Energierapport, energiedialoog
Ambitieus lokaal klimaatbeleid

5 Ruimtelijke impact Duurzame energie

6 Ruimtelijke impact Duurzame Energie
Hoeveel km² wind, zon, biomassa is er nodig om het Nederlandse energie verbruik (3200PJ) te verduurzamen? Wind Zon Biomassa 13000km² ~ 33% 6000km² ~ 15% 4,5 X totale landopper-vlakte 4 turbines per km² 3 MW windmolens panelen per km² 15% rendement 1% rendement van fotosynthese proces, 50% rendement verbranding in centrale 4000km² aan verhard oppervlakte, 750km² aan dak, 1200km² aan weg.

7 Ruimtelijke impact energieneutraal met zon PV

8 Ontwikkeling Zonne energie
Zon PV nu nog bescheiden: <1% Ontwikkeling gaat snel Projecten worden steeds groter!

9 Ladder Duurzame Verstedelijking
daken – urbaan – industrieterreinen – stortplaatsen – warme grond – rand van bebouwde kom – erven van boerderijen – langs infrastructuur – voormalige stortplaatsen - landbouwgrond (dubbelgebruik) – landbouwgrond (monogebruik) en de natuurnetwerken. Onvoldoende om afweging te maken. Grond in stedelijk gebied ook te duur netaansluiting niet meegenomen Participatie idem Eventuele voettekst

10 Randvoorwaarden Zonneweides
Eventuele voettekst

11 Centrale vraag: Hoe gaan we ruimte geven voor de energie transitie?
1 ha zonneweide ~ erf 10 ha zonneweide ~ perceel 100 ha zonneweide ~ dorp

12 Ontwikkelingen Duurzame Energie RWS
Energiestrategie: RWS stelt areaal open voor winning duurzame energie Gebouwen; Terreinen; Water; Ambitie 2030: Energie neutrale netwerken E- neutraal door inkoop GVO’s van eigen gronden Eventuele voettekst

13 Ruimte voor zon langs infrastructuur
Potentieel 200 km² aan (midden)berm en afslagen/knooppunten  reëel 20 km² Succesvol vergunning afgegeven voor twee binnenlussen A15 (4 ha) Tendering in voorbereiding bij Aanleg project SAA samen met gemeente Almere en RVB (zonneveld binnenin knooppunt)

14 A4 verdieps tracé, zonnepanelen door bouwcombinatie
Eventuele voettekst

15 Gebruik Middenberm solar

16 Drijvende zonnepanelen
Enorm potentieel binnenwateren & Noordzee We leggen hele dure stopcontacten aan in zee en meer Tussen die windpark kunnen vele zonnepanelen drijven 25-30% meer opbrengst op het water door Koeling door verdamping Reflectie van zonlicht

17 Praktijk voorbeeld: innovatieproject de Slufter
135 MW zon potentieel 25-30% meer opbrengst op het water Eventuele voettekst

18 Samenwerking: Zon op de Kaart

19 Doelstelling Alliantie
Digitale Kansenkaart Zon creëren Ruimte bieden > potentiele publieke gronden Netaansluiting Beleid & proces afstemmen Vroegtijdige samenwerking Inzicht in potentie en initiatieven Belangen Haalbaarheid wenselijkheid

20 Samenwerking: Zon op de Kaart

21 Samenwerking: Zon op de Kaart

22 Vervolg Doorontwikkelen kaart; ruimtelijke kaders
Leren vanuit de praktijk Windenergie Toevoegen van grondpaspoort (bijvoorbeeld eigenaar, spelregels/marktbenadering, relevante kaders) Opschalen naar andere provincies Samenwerking Drenthe ruimtelijke kwaliteit A37

23

24 Discussie Wat is er lokaal nodig om de energietransitie ruimtelijk mogelijk te maken? Fysieke ruimte Draagvlak Governance Ruimtelijke kwaliteit

25 Werkvorm 4 Groepjes brainstormen over oplossingsrichting (15 min)
Presenteren aanbeveling (1 oplossing) Discussie over de mogelijkheden

26


Download ppt "Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening"

Verwante presentaties


Ads door Google