De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening Zon op de Kaart Simon Lubach Schakeldag 21 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening Zon op de Kaart Simon Lubach Schakeldag 21 juni."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening Zon op de Kaart Simon Lubach Schakeldag 21 juni

2 Rijkswaterstaat 2Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Inhoud Energietransitie, beleid Ruimtelijke impact energie transitie Kansen bij Rijkswaterstaat Zon op de Kaart - Groningen Discussie

3 Rijkswaterstaat 3Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Energiebeleid Energieakkoord  1,5% besparing van het finale energieverbruik per jaar.  100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik per 2020.  Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 5,6 procent) naar 14 procent in 2020.  Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023.  Ten minste 15.000 voltijdsbanen

4 Rijkswaterstaat 4Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Energiebeleid Klimaatakkoord Parijs Energierapport, energiedialoog Ambitieus lokaal klimaatbeleid

5 Rijkswaterstaat 5Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Ruimtelijke impact Duurzame energie

6 Rijkswaterstaat 6Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Ruimtelijke impact Duurzame Energie 13000km ² ~ 33% 6000km² ~ 15% 4,5 X totale landopper- vlakte WindZon Biomassa 4 turbines per km² 3 MW windmolens 600.000 panelen per km² 15% rendement 1% rendement van fotosynthese proces, 50% rendement verbranding in centrale 4000km² aan verhard oppervlakte, 750km² aan dak, 1200km² aan weg. Hoeveel km² wind, zon, biomassa is er nodig om het Nederlandse energie verbruik (3200PJ) te verduurzamen?

7 Rijkswaterstaat 7Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Ruimtelijke impact energieneutraal met zon PV

8 Rijkswaterstaat 8Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Ontwikkeling Zonne energie Zon PV nu nog bescheiden: <1% Ontwikkeling gaat snel Projecten worden steeds groter!

9 Rijkswaterstaat 9Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Ladder Duurzame Verstedelijking daken – urbaan – industrieterreinen – stortplaatsen – warme grond – rand van bebouwde kom – erven van boerderijen – langs infrastructuur – voormalige stortplaatsen - landbouwgrond (dubbelgebruik) – landbouwgrond (monogebruik) en de natuurnetwerken.

10 Rijkswaterstaat 10Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Randvoorwaarden Zonneweides

11 Rijkswaterstaat 11Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Centrale vraag: Hoe gaan we ruimte geven voor de energie transitie? 1 ha zonneweide ~ erf 10 ha zonneweide ~ perceel 100 ha zonneweide ~ dorp

12 Rijkswaterstaat 12Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Ontwikkelingen Duurzame Energie RWS Energiestrategie: RWS stelt areaal open voor winning duurzame energie –Gebouwen; –Terreinen; –Water; Ambitie 2030: Energie neutrale netwerken

13 Rijkswaterstaat 13Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Ruimte voor zon langs infrastructuur Potentieel 200 km² aan (midden)berm en afslagen/knooppunten  reëel 20 km² Succesvol vergunning afgegeven voor twee binnenlussen A15 (4 ha) Tendering in voorbereiding bij Aanleg project SAA samen met gemeente Almere en RVB (zonneveld binnenin knooppunt)

14 Rijkswaterstaat 14Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE

15 Rijkswaterstaat 15Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Gebruik Middenberm 15 solarsolar

16 Rijkswaterstaat 16Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Drijvende zonnepanelen Enorm potentieel binnenwateren & Noordzee We leggen hele dure stopcontacten aan in zee en meer Tussen die windpark kunnen vele zonnepanelen drijven 25-30% meer opbrengst op het water door Koeling door verdamping Reflectie van zonlicht

17 Rijkswaterstaat 17Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Praktijk voorbeeld: innovatieproject de Slufter

18 Rijkswaterstaat 18Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Samenwerking: Zon op de Kaart

19 Rijkswaterstaat 19Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Doelstelling Alliantie Digitale Kansenkaart Zon creëren –Ruimte bieden > potentiele publieke gronden –Netaansluiting –Beleid & proces afstemmen –Vroegtijdige samenwerking –Inzicht in potentie en initiatieven Belangen Haalbaarheid wenselijkheid

20 Rijkswaterstaat 20Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Samenwerking: Zon op de Kaart

21 Rijkswaterstaat 21Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Samenwerking: Zon op de Kaart

22 Rijkswaterstaat 22Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Vervolg Doorontwikkelen kaart; ruimtelijke kaders Leren vanuit de praktijk Windenergie Toevoegen van grondpaspoort (bijvoorbeeld eigenaar, spelregels/marktbenadering, relevante kaders) Opschalen naar andere provincies Samenwerking Drenthe ruimtelijke kwaliteit A37

23 Rijkswaterstaat 23Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE

24 Rijkswaterstaat 24Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Discussie Wat is er lokaal nodig om de energietransitie ruimtelijk mogelijk te maken? –Fysieke ruimte –Draagvlak –Governance –Ruimtelijke kwaliteit

25 Rijkswaterstaat 25Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE Werkvorm 4 Groepjes –brainstormen over oplossingsrichting (15 min) –Presenteren aanbeveling (1 oplossing) –Discussie over de mogelijkheden

26 Rijkswaterstaat 26Zon op de Kaart RWS BEDRIJFSINFORMATIE


Download ppt "Duurzame Energie en Ruimtelijke Ordening Zon op de Kaart Simon Lubach Schakeldag 21 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google