De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kindcentrum De Troubadour samen aan het roer Mirjam Brussée Afdelingsmanager 0-6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kindcentrum De Troubadour samen aan het roer Mirjam Brussée Afdelingsmanager 0-6."— Transcript van de presentatie:

1 Kindcentrum De Troubadour samen aan het roer Mirjam Brussée Afdelingsmanager 0-6

2 Kindcentrum de Troubadour Eén gebouw (2007) Eén naam voor drie organisaties(2007) Eén visie en missie(2008) Eén MT(2009) Eén huisstijl(2010) Eén organisatieplan met pedagogisch en didactische opdracht (2011)

3 Kindcentrum De Troubadour KANTEEL SIGNUM Peuter- arrangement KDVBSOTSO BS Managementteam Algemeen directeur Afdelingsmanager 0-6 Afdelingsmanager 7-13 Ondersteunend personeel ped.medewerkers CO-overleg Oudercommissie Kanteel MR BS Ouderver. BS BESTUUR : ORGANISATIE: LEIDINGGEVENDE: UITVOERENDEN : OVERLEG : OUDER- GELEDINGEN: TEAM-overleg 0-4/4-13/BSO BOUW-overleg 0-6, OB, MB, BB Studiedagen 4-13/0-13 MT-overleg Onderwijzend personeel

4 Einddoel Het tot stand brengen en vormgeven van een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar waarbij ontschotting tot op de werkvloer is gerealiseerd en waarin alle processen in samenwerking centraal worden aangestuurd en bewaakt. Verrijking kwaliteit inhoudelijk aanbod kinderopvang, peuterarrangement en basisschool.

5 Kader Wet- en regelgeving Opdrachten vanuit diverse partijen: -Signum Onderwijs: strategisch beleidsplan -SPH(peuterspeelzaal werk): koersuitspraken -Kanteel Kinderopvang:meerjarenbeleidsplan -Gemeente ‘s-Hertogenbosch: gemeentelijk beleidsplan Projectgroep 0-13 -Stedelijk convenant 0-4 (integratie psz en ko) -Notitie Kindcentra 0-13

6 De resultaten Kinderen: - natuurlijke overstap naar het basisonderwijs - doorgaande lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten en educatieve inhoud - warme overdracht, waardoor beter kan ingespeeld worden op ontwikkelbehoeften van de kinderen - vroegtijdige signalering, waardoor vertraging of uitval in ontwikkeling zoveel mogelijk voorkomen kan worden - gezamenlijke activiteiten in het dagelijks programma - rust en vertrouwdheid voor kinderen en ouders

7 De resultaten Eén team 0-4 –Integratie PSZ/KO op de werkvloer(2009) –Aansturing door Afdelingsmanager 0-6 –Gezamenlijke activiteitenaanbod peuters; Jokers –Eén inhoudelijk programma Uk en Puk –IB-er betrokken bij zorgteam 0-4 –Volledige integratie 0-4 2011) Samenwerking 0-6 –Gezamenlijke themavoorbereiding –Intervisie/ ondersteuning IB-er –Expertise uitwisseling –Bouw 0-6 –Activiteiten op kindniveau 0-13 –Aansturing door Afdelingsmanager 0-6

8 De resultaten Samenwerking 0-13 - Deelname studiemiddagen - Deelname teamactiviteiten - Contacten op de werkvloer/wandelgangen -Deelname werkgroepen -Aansturing TSO bij MT-lid -Combifunctie onderwijsassistent/BSO-medewerkster -Gezamenlijke vieringen: éen sinterklaas! Managementteam - Eén MT voor alle afdelingen (onderwijs en opvang) - beleidsontwikkeling en uitvoering op kindcentrum-niveau -inhoudelijk: didactisch en pedagogisch -financieel -personeel -PR en communicatie

9 Ontwikkeling 2 de fase Vormgeven en implementeren organisatiemodel Verfijning pedagogische en didactische opdracht Doorontwikkeling van het organisatieplan 2011-2015 Inzichtelijk maken van de opbrengsten Onderzoek mogelijkheid gezamenlijke ouderparticipatie Inhoudelijke samenwerking tussen de afdelingen Tevredenheidsonderzoeken ouders, medewerkers en kinderen Doorontwikkelen 1 loketfunctie PR en communicatie

10 Aandachtspunten Cultuur- en imagoverschillen Betrokkenheid personeel Financieel draagvlak Verschil in bedrijfsvoering Formalisering nieuw organisatiemodel

11 Succesfactoren Organisaties die over eigen grenzen durven kijken Gemeente die meedenkt en meedoet Kartrekkers op alle niveaus Huisvesting in één gebouw Zet kleine stappen Afstemming op krachtenveld van de locatie

12 Samen van puzzel naar parel

13 VRAGEN??? mbrussee@kcdetroubadour.nl


Download ppt "Kindcentrum De Troubadour samen aan het roer Mirjam Brussée Afdelingsmanager 0-6."

Verwante presentaties


Ads door Google