De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst AWBZ ALV, 23 juni 2011. Maatregelen kabinet  Extra middelen ZZP  Overheveling begeleiding  Overheveling jeugdzorg  Uitvoering door zorgverzekeraars.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst AWBZ ALV, 23 juni 2011. Maatregelen kabinet  Extra middelen ZZP  Overheveling begeleiding  Overheveling jeugdzorg  Uitvoering door zorgverzekeraars."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst AWBZ ALV, 23 juni 2011

2 Maatregelen kabinet  Extra middelen ZZP  Overheveling begeleiding  Overheveling jeugdzorg  Uitvoering door zorgverzekeraars  Scheiden wonen en zorg  Minder bureaucratie en overhead  Van handelings- naar outputfinanciering  Bevorderen kleinschaligheid  IQ grens  Beginselenwet/WCZ/WSW en WAJONG

3 Extra middelen ZZP  ZZP tarieven 2012 opgehoogd (ong. 4,7%)  Convenant extra investeringen langdurige zorg  Lobby:  Zo min mogelijk administratieve lasten  Verantwoording aan laten sluiten bij bestaande stromen  Niet onderhandelbaar

4 Overheveling begeleiding naar WMO  Extramurale begeleiding, dagbesteding en vervoer  2013 nieuwe cliënten, 2014 alle cliënten  Lobby:  Uitzonderingsgroepen: specialistische zorg, intramurale aanspraak  Specifieke maatregelen: (boven)regionale inkoop voor doelgroepen met specialistische, complexe of integrale ondersteuningsbehoefte

5 Overheveling jeugdzorg naar gemeenten  Bundeling van alle jeugdzorg in één wettelijk kader  2014 jLVG  Uiterlijk 2016 intramurale LVG  Lobby:  Specialistische expertise moet behouden blijven  Begeleiding jLVG niet eerst naar WMO

6 Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars  Overheveling per 2013  Mogelijkheid tot representatie  Optie tot risicodragendheid, besluit volgend kabinet  Lobby:  Randvoorwaarden voor nieuw stelsel:  Romp-AWBZ zonder risicodragendheid  Onafhankelijke indicatiestelling leidt tot recht op zorg  Cliëntvolgende bekostiging  Uniformiteit in administratieve processen en kwaliteitssystemen  Sturen op kwaliteit

7 Overige maatregelen en visie VGN  Scheiden Wonen Zorg: niet voor alle cliënten geschikt  Minder bureaucratie en overhead: VGN plan  Van handelings- naar outputfinanciering: aansluiten kwaliteitskader  Bevorderen kleinschaligheid: kan ook binnen grote instellingen  IQ grens: schrappen  Beginselenwet/WCZ: onnodige wetten


Download ppt "Toekomst AWBZ ALV, 23 juni 2011. Maatregelen kabinet  Extra middelen ZZP  Overheveling begeleiding  Overheveling jeugdzorg  Uitvoering door zorgverzekeraars."

Verwante presentaties


Ads door Google