De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -14- De twee evangeliën en twee apostelschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -14- De twee evangeliën en twee apostelschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -14- De twee evangeliën en twee apostelschappen

2 Galaten 2:7-10 2 evangeliën 2 apostelschappen Paulus en Petrus

3 Evangelie van de Besnijdenis reikt tot in de nieuwe aarde als uiterste heerlijkheid en besnijdenis zal dan het woord van het kruis leren Evangelie van de voorhuid begint bij het woord van het kruis met als gevolg de nieuwe schepping en de uiterste heerlijkheid reikt tot in de na-eonische eeuwigheid, als God alles in allen is

4 Galaten 2:7-10 Evangelie van de voorhuid / onbesnedenen: Fundament: Gods gerechtigheid rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus (Romeinen 3:21,22,26) in Zijn bloed (Romeinen 5:8,9) om niet, in Zijn genade (Romeinen 4:23,24)

5

6 verzoening

7 evangelie van de besnijdenis geen verzoening, maar bedekking of bescherming kaphar – bescherming (OT) hilaskomai – beschermen (NT)

8 Maak jij voor jou een ark van zwavelhout. Met ruimten zul jij de ark maken, en bescherm haar van binnen en van buiten met een beschermende laag. Genesis 6:14

9 verzoendeksel

10 Hij is een bescherming - hilasmos 1 Johannes 2:2;4:10 Hij is beschermdeksel - hilastèrion Hebreeën 9:5; Romeinen 3:25 Bescherming maken - hilaskomai Lucas 18:18; Hebreeën 2:17 evangelie van de besnijdenis

11 Evangelie van de voorhuid Verzoening God was in Christus de wereld met zich verzoenend (2 Corinthiërs 5:18-20) Wij zijn met God verzoend door de dood van de Zoon (Romeinen 5:10-11) (katallasso: neer-veranderen)

12

13 wederzijds-verzoenen door Hem het al weder te verzoenen naarbinnen Hem (vrede makend door het bloed van Zijn kruis), door Hem, hetzij die op de aarde, hetzij die in de hemelen zijn (Kolossenzen 1:20) apo-katallasso (vanaf-neer-veranderen) evangelie van de voorhuid

14 wederzijds-verzoenen vrede makend, en beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. (Efeziërs 2:15,16) apo-katallasso (vanaf-neer-veranderen) evangelie van de voorhuid

15 Verzegeld!

16 verzegeld met de geest van God God, degene die ook ons verzegelt en een waarborg geeft van de geest in onze harten. 2 Corinthiërs 1:22,23

17 In Hem ook, zijn jullie, die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige……

18 Toekomst van de gemeente die Zijn lichaam is: 6 en Hij wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, 7 opdat Hij, in de komende eonen tentoon zal spreiden, de overstijgende rijkdom van Zijn genade in Zijn mildheid voor ons in Christus Jezus.

19 de leden van de gemeente die Zijn lichaam is, zijn geen burgers van het gelovige en wedergeboren Israël (dat is de bruid)

20 Opdracht van Petrus Jezus nu, komend in de delen van Caesarea Filippi, vroeg Zijn discipelen, zeggend: "Wie zeggen de mensen dat de Zoon van de mens is?"

21 deze nu zeggen: “deze Johannes de Doper, maar anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten."

22 15 Hij zegt tot hen: "Maar wie zeggen jullie dat Ik ben?" 16 En antwoordend zei Simon Petrus: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God!"

23 17 Antwoordend nu, zei Jezus tot hem: “Verheug je, Simon-bar-Jona, omdat vlees en bloed dit niet aan jou onthuld, maar Mijn ° Vader, Die in de hemelen is. 18 Ik nu zeg tot jou dat jij Petrus bent en op deze rots zal Ik Mijn ekklesia bouwen en de poorten van het ongeziene zullen haar niet overheersen.

24 Ik zal jou de sleutels van het koninkrijk van de hemelen geven en wie jij zal binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemelen en wie ook jij zal losmaken op de aarde, zal losgemaakt zijn in de hemelen."

25

26 Petrus gebruikt sleutels op de pinksterdag Handelingen 2 Petrus gaat naar de proselieten om ook hen te roepen tot de koninkrijksekklesia Handelingen 10 Petrus zegt, dat God hem van de aanvangs- dagen af hem uitkoos dat de natiën het woord van het evangelie horen en geloven Handelingen 15

27 Opdracht voor Paulus: Maar de Heer zei tot hem: ‘Ga! Deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te dragen voor de ogen van zowel de natiën als koningen en ook de zonen van Israël’


Download ppt "Brief aan de Galaten -14- De twee evangeliën en twee apostelschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google