De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 juli 2016 ‘Ach, hoe heeft het goud zijn glans verloren, het zuivere goud zijn kleur; het heilig gesteente ligt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 juli 2016 ‘Ach, hoe heeft het goud zijn glans verloren, het zuivere goud zijn kleur; het heilig gesteente ligt."— Transcript van de presentatie:

1 Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 juli 2016 ‘Ach, hoe heeft het goud zijn glans verloren, het zuivere goud zijn kleur; het heilig gesteente ligt op elke straathoek uitgestrooid’ (Klaagliederen 4:1). Alles in de wereld is vluchtig en eindig. Werk vanuit de waarden die God geeft en die blijven bestaan. “Dank u Heer, voor voorbeelden uit het verleden die ons helpen in het heden. Help ons om wijze keuzes te maken in uw dienst.”

2 Mijn antwoord op Gods zegeningen Sabbat 9 juli 2016 ‘ Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Matteüs 29:19). Met uw gaven ondersteunt u het werk van de kerk wereldwijd. Ondersteun de kerk met uw gaven om zo de grote opdracht van evangelieverkondiging te kunnen vervullen. “Heer, help ons uw werk te ondersteunen met onze gaven en talenten.”

3 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 16 juli 2016 ‘Vanaf die dag zal het volk van Israël beseffen dat ik, de HEER, hun God ben’ (Ezechiël 39:22). Laten we tijd investeren om God te leren kennen. Hij zorgt voor de rest. “We zijn dankbaar dat u ons kent, goede God. Wij willen u nog beter leren kennen. Maak ons hongerig en neem ons bij de hand op onze reis samen met u.”

4 Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 23 juli 2016 ‘Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen’ (Daniël 6:4). Nehemia deed zijn naam eer aan: God is mijn rechter. Hij leefde zijn leven in dienst van God en voelde zich een gezegend mens. “U bent onze rechter Heer. U wilt altijd het beste voor ons, maar u ziet ook of wij betrouwbaar zijn of corrupt. Help ons uw karakter te reflecteren in de dingen die wij doen en de manier waarop wij geven.”

5 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 30 juli 2016 ‘De HEER zei tegen mij: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is, net zoals de HEER de Israëlieten liefheeft hoewel zij zich op andere goden richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels.’ Ik kocht zo’n vrouw voor de prijs van vijftien sjekel zilver en anderhalve ezelslast gerst’ (Hosea 3:1-2). Het lijkt vreemd, maar Hosea kocht een overspelige vrouw en leerde haar liefhebben. Zo houdt God van mensen die hem steeds opnieuw in de steek laten. “U liefde voor ons is niet te bevatten Heer. Help ons om, naarmate wij steeds meer van uw liefde begrijpen, deze ook in steeds grotere mate door te geven aan de mensen om ons heen.”

6 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 6 augustus 2016 ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). Is wat wij doen, goed genoeg voor God? God vraagt niets anders van ons dan goed te doen, trouw te zijn en dienstbaar. Dan hoeven we ons geen zorgen meer te maken over de vraag of het voldoende is. “Lieve God, dank u dat u ons laat zien hoe wij ons leven mogen leven. We geven onze gaven niet om indruk op u te maken, maar omdat we van u houden. Help ons om goed te doen, trouw te zijn en dienstbaar.”

7 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 13 augustus 2016 ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt’ (Habakuk 3:17-18). Het is belangrijk om God te vertrouwen in elke situatie van het leven. “Lieve Heer, wij begrijpen vaak niet wat u wilt. U bent een mysterie voor ons. Toch mogen we u blijven vertrouwen en prijzen, net als Habakuk. We geven u wat wij hebben en we geven u onszelf.”

8 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 20 augustus 2016 ‘Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen’ (Maleachi 3:10). Wanneer middelen eerlijk verdeeld worden, is er heel veel mogelijk. “Dank u Heer, voor de vele zegeningen die we als kerk en als individuen van u ontvangen. Help ons om trouw te blijven aan u beloften en getrouw onze gaven en tienden aan u af te dragen.”

9 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 27 augustus 2016 ‘Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (Matteüs 6:31-33). Soms maken we ons zorgen voor de toekomst en vragen ons af of het allemaal wel goed komt. Matteüs roept ons op om op God te vertrouwen en ons te richten op zijn komende rijk. “Wij zoeken uw rijk en uw gerechtigheid Heer. We geven onze gaven en tienden terug aan u. Zegen hetgeen we u brengen vandaag en zegen onze toekomst samen met u.”

10 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 3 september 2016 ‘En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!’ (Marcus 7:9). Geven wij vanuit traditie of omdat we van God houden? Open uw hart voor Gods leiding en handel daarnaar. “Heer, onderzoek onze harten, onze motieven en onze houding. Help ons om u trouw te volgen. Zegen de tienden en gaven die we aan u teruggeven.”

11 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 10 september 2016 Soms zijn er situaties waar snel handelen van belang is, bijvoorbeeld natuurrampen of mogelijkheden om het evangelie verder te verspreiden. Dan is het ook van belang dat er direct fondsen beschikbaar zijn om te kunnen handelen. Vluchtelingenwerk mag hierbij zeker niet vergeten worden. Door ons aandeel te leveren in de gaven van vandaag, kunnen we wellicht een verschil maken in de levens van andere mensen. “Goede God, help ons om uw werk voort te zetten op de best mogelijke manieren. Vandaag staan we onze gaven af in het besef dat we ook daarmee een bijdrage kunnen leveren.”

12 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 17 september 2016 ‘Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud’ (Lucas 21:1-4). Jezus observeerde mensen. Hij liet zien dat een kleine bijdrage veel waard is wanneer deze wordt gegeven uit een liefdevol hart. “Dank u Heer, dat u het hart aanziet. Help ons om steeds dankbaar te zijn en dit mede te tonen in het trouw teruggeven van onze tienden en gaven aan u. Help ons anderen te zegenen met de zegen die wij van u ontvangen.”

13 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 24 september 2016 ‘Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ (Johannes 6:5). Veel mensen hebben honger in onze wereld en in onze tijd. Onze giften kunnen helpen om te vermenigvuldigen en anderen bij te staan. “Dank u Heer, voor al die keren dat u mij gezegend heeft. Vaak realiseer ik me niet eens dat u het bent die deze zegeningen geeft. Zegen de offers van vandaag op een machtige manier en help ons om ze te besteden op een manier die uw goedkeuring draagt.”


Download ppt "Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 juli 2016 ‘Ach, hoe heeft het goud zijn glans verloren, het zuivere goud zijn kleur; het heilig gesteente ligt."

Verwante presentaties


Ads door Google