De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst Voorganger: ds. G.E. van der Hout

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst Voorganger: ds. G.E. van der Hout"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. G.E. van der Hout
Schriftlezing: Daniël 7 : 15 – 27 1 Korinthe 6 : 1 – 11

2 ELB 47 : 2 en 3 Versterkt dan nu de slappe handen,
en zet hem vast, de wank’le voet! Zegt tot wie zucht in pijn en banden: 'Wees sterk, vrees niet, heb goede moed!’ De Redder nadert ten gerichte; van zijn aanbidd'lijk aangezichte straalt waarheid en barmhartigheid. Hij zal uw lijden u vergelden, de boeien breken, die u knelden, Hij, die u uit het diensthuis leidt.

3 ELB 47 : 2 en 3 Dan ziet het oog des blindgeboren'
Vers 3 Dan ziet het oog des blindgeboren' uw schepping in haar zomergloor; dan dringen tot des doven oren uw goddelijke woorden door. De kreup'le zal van vreugde springen, de sprakeloze tong zal zingen, hosanna's meng'lend tot uw lof; en stromen levend water spreiden hun zilv'ren beekjes door de heide, zo fris als eens in Edens hof!

4 Psalm 63 : 1 en 2 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
Vers 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. Mijn hart wil niets dan U ontvangen, die leven zijt en leven laat. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar U in een land, waarop de zon verzengend brandt, - schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

5 Psalm 63 : 1 en 2 Eens zag ik in uw tempelhof
Vers 2 Eens zag ik in uw tempelhof U in uw glorie hoogverheven, wiens gunst mij meer is dan het leven, mijn lippen stamelden uw lof. Mijn leven lang wil ik U prijzen, uw naam aanbidden, want Gij voedt mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. O Heer, ik wil U dank bewijzen.

6 Psalm 2 : 2 en 3 Die in de hemel is gezeten lacht,
Vers 2 Die in de hemel is gezeten lacht, want Hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 'Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning op Sions berg, de berg der heiligheid.'

7 Psalm 2 : 2 en 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit.
Vers 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.'

8 Psalm 58 : 1 en 4 Gij hoge raad, bijeen gekomen
Vers 1 Gij hoge raad, bijeen gekomen om recht te doen, spreekt gij wel recht? Wordt zo door u het pleit beslecht? Veeleer is 't onrecht toegenomen. Uw handen wegen het geweld, dat sinds gij spreekt op aarde geldt.

9 Psalm 58 : 1 en 4 Uw knechten zullen zich verblijden:
Vers 4 Uw knechten zullen zich verblijden: het is uw wraak die leven doet. Verloren gaat het schuldig bloed. Godslasteraars hebt Gij doen lijden. Gewis, God spreekt zijn recht op aard, zijn loon wordt voor zijn knecht bewaard.

10 Gezang 255 : 1 en 3 (LvdK) Ere zij aan God, de Vader,
Vers 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieeenge in zijn troon!

11 Gezang 255 : 1 en 3 (LvdK) Ere zij de Heer der englen,
Vers 3 Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

12 Gezang 268 : 2 en 3 (LvdK) 't Is al van U wat ik ontving,
Vers 2 't Is al van U wat ik ontving, lichaam en ziel en ieder ding, waarmee ik hier mag leven. Dat ik het tot uw eer besteed, dat ik mijn naaste niet vergeet, dat moge uw gunst mij geven.

13 Gezang 268 : 2 en 3 (LvdK) … Leer mij uw waarheid en bewaar
Vers 2 Leer mij uw waarheid en bewaar mij voor de grote leugenaar. Wees bij mij, dat ik niet versaag, maar hier mijn kruis geduldig draag. Heer Jezus Christus, Heer en God, mijn Heer en God, laat mij niet over aan mijn lot.

14 Gezang 268 : 2 en 3 (LvdK) Als uw genade, Heer, 't gedoogt,
Vers 3 Als uw genade, Heer, 't gedoogt, laat dan mijn ziel, in U verhoogd, voor eeuwig zijn geborgen. Het lichaam, in der aarde schoot geborgen zonder pijn en nood, verwacht de jongste morgen.

15 Gezang 268 : 2 en 3 (LvdK) … Dat dan uw stem mij wekken moog',
Vers 3 Dat dan uw stem mij wekken moog', dat ik U zie met eigen oog, gezeten op uw glorietroon in heerlijkheid, o 's Vaders Zoon. Heer Jezus Christus, hoor me altijd, verhoor me altijd, dat ik U prijs in eeuwigheid!

16 Nieuw in onze kerk. Wilt u: - informatie over onze gemeente
Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Welkom in deze dienst Voorganger: ds. G.E. van der Hout"

Verwante presentaties


Ads door Google