De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Prof. J.W. Maris Thema: In gesprek met Jezus bij een diepe put.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Prof. J.W. Maris Thema: In gesprek met Jezus bij een diepe put."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Prof. J.W. Maris Thema: In gesprek met Jezus bij een diepe put

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de diaconie Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan

4 Mededelingen Vacature koster Gezocht: enthousiaste mensen, die het kosterschap ff samen met de andere kosters, op zich willen nemen. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met v de Commissie van Beheer.

5 Liturgie zondag 26 juni Mededelingen LvK 328: 1, 2, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 75: 1, 4, 7 NB Wetslezing Ps. 38: 1, 4, 22 Gebed Schriftlezing: Johannes 4: 1-18 Ps. 146: 3, 4, 5 NB Preek Ps. 32: 3, 4 Collecte Dankgebed * LvK 115: 2, 3 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 LvK 328: 1, 2, 3

8 LvK 328: 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

9 LvK 328: 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

10 LvK 328: 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

11 Stil gebed Votum en groet * Staande

12 Ps. 75: 1, 4, 7 NB

13 Ps. 75: 1 NB U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het land al de wond'ren van uw hand.

14 Ps. 75: 4 NB Of gij oost- of westwaarts ziet, om hulp zoekt in de woestijn, alle grootheid is slechts schijn; God is Rechter die gebiedt. Hij verhoogt en Hij slaat neer naar zijn recht, Hij is de Heer.

15 Ps. 75: 7 NB God is 't die ik loven zal, ik loven zal als mijn Heer. Ik vermeld zijn roem en eer, ik bewerk der bozen val. Al wie in Gods recht gelooft, gaat met opgeheven hoofd.

16 Wetslezing

17 Ps. 38: 1, 4, 22

18 Ps. 38: 1 Groot en eeuwig Opperwezen, Zeer te vrezen, Straf mij in Uw gramschap niet; Toon mij toch, dat Uw kastijden, In mijn lijden, Uit geen grimmigheid geschiedt.

19 Ps. 38: 4 Want mijn hoofd is als bedolven In de golven Van mijn ongerechtigheen; Zulk een last van zond' en plagen, Niet te dragen, Drukt mijn schouders naar beneen.

20 Ps. 38: 22 HEER', ik voel mijn krachten wijken, En bezwijken, Haast U tot mijn hulp, en red, Red mij, Schutsheer, God der goden, Troost in noden, Grote Hoorder van 't gebed.

21 Gebed

22 Schriftlezing: Johannes 4: 1-18

23 Ps. 146: 3, 4, 5 NB

24 Ps. 146: 3 NB Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.

25 Ps. 146: 4 NB Aan wie hongert geeft Hij spijze, aan verdrukten recht gericht. Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, blinden geeft Hij het gezicht. Hij geeft den gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet.

26 Ps. 146: 5 NB Wees en weduw en ontheemde doet Hij wonen op zijn erf. Hij behoedt de weg der vreemden, maar leidt bozen in 't verderf. Eeuwig Koning is de Heer! Sion, zing uw God ter eer!

27 Preek

28 Schriftlezing: Johannes 4: 1-18 Tekst: Johannes 4: 15-16 In gesprek met Jezus bij een diepe put Zingen na de preek Ps. 32: 3, 4

29 Schriftlezing: Johannes 4: 1-18 Tekst: Johannes 4: 15-16 In gesprek met Jezus bij een diepe put daarbij wordt - grote diepte gepeild - grote dorst gelest Zingen na de preek Ps. 32: 3, 4

30

31 Ps. 32: 3 'k Bekend', o HEER', aan U oprecht mijn zonden, 'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg, Mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg. Dies zal tot U een ieder van de vromen, In vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

32 Ps. 32: 4 Gij zijt mij, HEER', ter schuilplaats in gevaren; Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen handlen, En wijzen u den weg, dien gij zult wandlen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

33 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

34 Dankgebed

35 LvK 115: 2, 3 * Staande

36 LvK 115: 2 De woorden zijn waarachtig die Hij gesproken heeft want God de Heer almachtig, oorsprong van al wat leeft, de eerste en de laatste einde en nieuw begin, Hij, God, sluit alle plaatsen en alle tijden in. * Staande

37 LvK 115: 3 Wie dorst heeft, laat hij drinken, de bron des levens welt, nu zal in 't niet verzinken aanzien en macht en geld, want springende fonteinen wachten wie overwon, de zingenden, de reinen, God is hun pure bron. * Staande

38 Zegen * Staande

39 Om 11:30 welkom bij de Weeldienst


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Prof. J.W. Maris Thema: In gesprek met Jezus bij een diepe put."

Verwante presentaties


Ads door Google