De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LAVS Landelijk Asbestvolgsysteem voor Toezichthouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "LAVS Landelijk Asbestvolgsysteem voor Toezichthouders"— Transcript van de presentatie:

1 LAVS Landelijk Asbestvolgsysteem voor Toezichthouders
Bob Smit

2 Inhoud presentatie Doel van het Asbestvolgsysteem Wat is het LAVS
Wat kan een toezichthouder met het LAVS Voorbereidende stappen voor werken met LAVS Nieuwste ontwikkelingen LAVS Vragenmoment

3 Doel Asbestvolgsysteem
Transparanter maken van de asbestketen en bevorderen van samenwerking Verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest Verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering Ondersteunen van administratieve handelingen en wettelijke procedures Stimuleren van uniformiteit in het administratieve werkproces

4 Wat is het LAVS Web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het asbestverwijdering proces Opdrachten (bv. voor inventariseren) kunnen alleen aan gecertificeerde bedrijven verstrekt worden LAVS verstuurt (automatisch) de voormelding en start/eind-melding naar de bevoegde gezagen en andere partijen Alle informatie m.b.t. het asbestverwijdering proces is zichtbaar voor de betrokken partijen

5 Rollen worden geautoriseerd door de helpdesk LAVS
Rollen binnen het LAVS Opdrachtgevers (gebouweigenaren, woningcorporaties, etc) Inventariseerders Saneerders Eindinspectie laboratoria Toezichthouders (inspecties, OD’s, gemeenten, etc) Rollen worden geautoriseerd door de helpdesk LAVS

6 Opdrachtgever Voert de te saneren locatie op in het LAVS
Geeft bijzonderheden aan m.b.t. pand of object Verstrekt opdrachten aan derden Bij verstrekken verwijderopdracht, volgt automatisch een voormelding (OLO) Checkt de opgeleverde opdrachten om vervolgens te kunnen accorderen

7 Opdrachtmechanisme - Verstrekken - Aannemen - Voorwaardelijk aannemen
Opdrachtgever (regievoerder) Opdrachtnemer - Verstrekken - Aannemen - Voorwaardelijk aannemen - Weigeren Opdrachtnemer Opdrachtgever - Opleveren - Accepteren - Voorwaardelijk accepteren - Intrekken

8 Inventariseerders Melden certificerende instelling
Bouwkundige eenheden, bronnen/types invoeren Resultaten monsteranalyses toevoegen Uploaden inventarisatierapport 83 % is geautoriseerd in het LAVS

9

10

11

12 Saneerders Melden ISZW, BG, certificerende instelling (inclusief inventarisatierapport) Aangeven welke bronnen en hoeveel er verwijderd is Eindmeting opdracht verstrekken Stort van asbest Afmelden saneringswerkzaamheden 70 % is geautoriseerd in het LAVS

13

14 Eindinspectielaboratorium
Geeft de ruimtes vrij die gesaneerd zijn en voegt vrijgavecertificaat toe 100 % is geautoriseerd in het LAVS

15 Saneerder Voert het geleidebiljet en de stortbon in

16 Opslag, transport en stort
Schema werking LAVS BAG Project aanmaken Inventarisatie Melden Verwijdering Opslag, transport en stort Project afronden Eindlab-onderzoek Voor-melding C.I. Gemeente iSZW Afmelden bij gemeente Lab-onderzoek

17 Wat kan de toezichthouder met het LAVS
“Locatie foto” met daarin actuele status van asbestbronnen Inzage in asbestsanering in projecten / vastgoed in eigen werkgebied Inzage in alle tabbladen + documentatie Toegang informatie is onafhankelijk van de verschillende ketenpartijen Kans: documenten staan in het LAVS en hoeven niet meer rondgestuurd te worden

18

19 Voorbereidende stappen werken met LAVS
Aanvragen eHerkenning account(s) op Met uw eHerkenning inloggen op het LAVS. Contact opnemen met helpdesk  rol van toezichthouder voor werkgebied wordt toegekend. Aan de slag in het LAVS!

20 Nieuwste ontwikkelingen LAVS
LAVS versie 4.0 (met complexen module) Verplichtstelling Koppeling met OLO

21 Versie 4.0 Complexen-module: verzameling van asbestobjecten, adresseerbaar, niet adresseerbaar Asbestobject: gevel, technische ruimte, woning, procesinstallatie, roerende goederen Meerdere asbestobjecten in 1 saneringsproject Sterke vereenvoudiging van invoer bronnen Beter geschikt voor vastgoedbezitters (vanuit bezit), industrie, etc.

22

23

24 Verplichtstelling van het LAVS
Verwachting is dat het LAVS 1 januari 2017 verplicht wordt Inventariseerders en verwijderaars worden via de SC540 en SC530 verplicht Transparanter maken van de keten wordt gestimuleerd Geeft houvast voor toezichthouders

25 Koppeling met Omgevingsloket (OLO)
Alle meldingen uit hetzelfde bronsysteem Sluit aan bij werkproces gemeenten / bevoegde gezagen LAVS voedt het OLO of OLO haalt gegevens op uit het LAVS

26 Asbestvolgsysteem Wel:
Administratief systeem gericht op de gehele keten Automatiseren van het administratieve proces van asbestsanering Diverse meldingen aan bevoegd gezag (gemeenten) Inventarisatie rapporten, vrijgave certificaten, geleidebiljetten, stortbonnen Niet: Contract afspraken, offertes, facturatie, planning

27 Voordelen voor de toezichthouders
Alleen de relevante projecten voor eigen werkgebied zichtbaar Alle relevante informatie en documentatie van asbestsanering in 1 systeem Webapplicatie is plaats- en tijdonafhankelijk te raadplegen Alles wat niet in het LAVS staat is potentieel een illegale sanering (bij verplichtstelling)

28 Meer informatie: Website: Helpdesk: (optie 6) of

29 Vragen aan jullie Wie heeft er al wel eens met het LAVS gewerkt? Wat was de 1e indruk? Wie heeft er nog niet mee gewerkt en waarom niet? Wat wordt gemist in het LAVS? Op welke manier willen jullie op de hoogte gehouden worden? Als er een training beschikbaar zou zijn, wie zou die dan willen volgen?


Download ppt "LAVS Landelijk Asbestvolgsysteem voor Toezichthouders"

Verwante presentaties


Ads door Google