De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemend gedrag VECON 14 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemend gedrag VECON 14 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemend gedrag VECON 14 juni 2016

2 Even voorstellen Welkom Gerard Aaftink

3 Welkom Wat ons drijft Onze missie
Het is onze missie om elke leerling in Nederland te laten proeven van ondernemerschap. Wij inspireren leerlingen op gebied van ondernemend gedrag, en helpen hen bij het ontwikkelen daarvan. Het ontwikkelen van ondernemerschap Een actieve houding. Verantwoordelijkheid nemen. Kansen zien, kansen benutten. Resultaat halen. Persoonlijke ontplooiing. Plezier! Welkom

4 Beroepspraktijk Veranderende beroepsomgeving Beroepen zelf veranderen
Halfwaarde tijd van een beroep wordt steeds korter Plaatjes: De invloed van de techniek, bijvoorbeeld de 3d bril. Welke invloed heeft dat in de toekomst op de beroepen. Het uiterlijk van de bril is al moeilijk te voorspellen, laat staan de invloed.

5 Welkom Onderwijs en Ondernemerschap
In het onderwijs steeds meer belangstelling voor het thema “Ondernemerschap”. Maatschappelijk wordt ondernemerschap steeds belangrijker gevonden. Van leerlingen wordt steeds vaker ondernemend gedrag verwacht. Ondernemerschap is meer dan attitude, kennis is nodig! Toetsing van kennis èn attitude is wenselijk. In het MBO-onderwijs CE Ondernemerschap. Maar hoe doe je dit nu in de onderwijspraktijk? Welkom

6 Wat is ondernemend gedrag?
Welkom

7 Ondernemen in 21st century
De skills Ondernemers-vaardigheden Waarde toevoegen Verdienmodel Leiderschap Kostenbewust Waarde toevoegen. Het gaat steeds minder om wat je doet, om welke handelingen en acties je uitvoert. Het gaat steeds nadrukkelijker om de wáárde die jouw inzet heeft voor je klant. Welke waarde voeg je als vakman toe? Daarbij is het niet belangrijk of het gaat om een klant in je rol als ondernemer, of als een interne klant in je rol als ondernemende medewerker. Verdienmodel. Hoe vertaalt jouw toegevoegde waarde zich in een opbrengst? Of de opbrengst nu wordt uitgedrukt in geld, bitcoins of in bartering; je acties moeten zich wel vertalen in een opbrengst. Leiderschap. Bij leiderschap denken veel mensen vooral aan leiders van grote bedrijven, organisaties of landen. In de 21e eeuw worden mensen steeds meer aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. Leiderschap, om te beginnen van je eigen leven, is essentieel. Maar was het ooit anders? Kostenbewustzijn. Met kostenbewustzijn is iets geks aan de hand. Veel mensen zijn zich in hun privé-situatie bewust van het belang van geld en van kosten. Zodra ze op hun werk zijn speelt dit minder. Daar is een logische reden voor: veel bedrijven hebben een afdeling die verantwoordelijk is voor financiën. De relatie tussen je activiteiten en de financiën is daarmee doorgesneden. In deze tijd kan dat niet meer, kostenbewustzijn is een essentiële vaardigheid.

8 Kader: 21st Century Skills
Welkom

9 21st century eisen aan de school
(Denk)vaardigheden digitale geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit. Sociale competenties samenwerking, communicatie, sociale vaardigheden, culturele sensitiviteit. Vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen. Hoe is dat bij jullie op school

10 Welkom Ondernemend onderwijs
Wat versta jíj onder ondernemend onderwijs? Welkom

11 Ondernemend onderwijs
De rol van de klant Welkom

12 Welkom Ondernemend onderwijs Kenmerken ondernemend onderwijs:
Buitenwereld erbij betrekken Toegevoegde waarde Student aan het stuur Welkom

13 Zelfstandig Ondernemen Oriëntatie op Ondernemerschap
Het didactisch model van ondernemerschap De kern van Ondernemen Proeven van Ondernemerschap Ondernemend gedrag Welkom Zelfstandig Ondernemen Oriëntatie op Ondernemerschap Ondernemend Gedrag

14 Welkom Het belang van ondernemend gedrag
• Niet iedereen kan ondernemer worden….. • Niet iedereen wil ondernemer worden….. • Niet iedereen hoeft ondernemer te worden….. Maar ondernemend gedrag van een werknemer wordt steeds belangrijker, ook in organisaties! Welkom

15 Werknemer of ondernemer?
Welkom

16 Welkom Werknemer of ondernemer Werknemer Ondernemer
Heeft weinig invloed op de koers van het bedrijf. Heeft veel invloed op de koers van het bedrijf, stuurt het bedrijf aan. Is deelverantwoordelijk. Is totaalverantwoordelijk, vanaf het krijgen van klanten tot en met het afdragen van belastingen. Invulling werkzaamheden afhankelijk van het bedrijf. Bepaalt zelf zijn werkzaamheden. Werknemersrechten, zoals doorbetaling bij ziekte. Geen rechten, persoonlijk risico. Maandelijks vast loon. Inkomen afhankelijk van bedrijfsresultaat. Meestal pensioenopbouw. Pensioenopbouw is keuze. Welkom

17 Welkom De opzet van de methode De methode bestaat uit:
een gedeelte met theorie, praktijkopdrachten, een ondernemend project Het theoriedeel kan naar wens worden aangevuld met: de praktijkopdrachten óf een ondernemend project. Welkom

18 Wat is ondernemend gedrag?
Gedrag/houding ondernemende medewerker Professionele houding* Open staan voor nieuwe informatie, ontwikkelingen en signalen; meedenken, kennis delen. Ideeën uitwerken voor verandering en/of innovatie. Meedenken over het beter functioneren van zichzelf én van zijn (directe) omgeving. Met anderen overleggen. Samenwerking stimuleren. Activiteiten ondernemen om draagvlak voor veranderingen en nieuwe ideeën te verkrijgen. Neemt verantwoordelijkheid, onderzoekt hoe de (werk)omgeving in elkaar zit, welke normen en waarden zijn er.

19 Wat is ondernemend gedrag?
Gedrag/houding ondernemende medewerker Benodigde kennis/vaardigheden Professionele houding* Vakkennis en beroepsvaardigheden* Open staan voor nieuwe informatie, ontwikkelingen en signalen; meedenken, kennis delen. Formele en informele organisatie kennen, organisatiesensitiviteit Ideeën uitwerken voor verandering en/of innovatie. Creativiteit, innovatie Meedenken over het beter functioneren van zichzelf én van zijn (directe) omgeving. Reflectie, zelfonderzoek Met anderen overleggen. Communicatie Samenwerking stimuleren. Samenwerken Activiteiten ondernemen om draagvlak voor veranderingen en nieuwe ideeën te verkrijgen. Argumenteren, discussiëren Neemt verantwoordelijkheid, onderzoekt hoe de (werk)omgeving in elkaar zit, welke normen en waarden zijn er. Ethisch en integer handelen

20 Wat is ondernemend gedrag?
Gedrag/houding ondernemende medewerker Benodigde kennis/vaardigheden Hfd-stuk Professionele houding* Vakkennis en beroepsvaardigheden* 1 Open staan voor nieuwe informatie, ontwikkelingen en signalen; meedenken, kennis delen. Formele en informele organisatie kennen, organisatiesensitiviteit 2 Ideeën uitwerken voor verandering en/of innovatie. Creativiteit, innovatie 3 Meedenken over het beter functioneren van zichzelf én van zijn (directe) omgeving. Reflectie, zelfonderzoek 4 Met anderen overleggen. Communicatie 5 Samenwerking stimuleren. Samenwerken 6 Activiteiten ondernemen om draagvlak voor veranderingen en nieuwe ideeën te verkrijgen. Argumenteren, discussiëren 7 Neemt verantwoordelijkheid, onderzoekt hoe de (werk)omgeving in elkaar zit, welke normen en waarden zijn er. Ethisch en integer handelen 8

21 Welkom Docentenhandleiding Antwoordmodellen theorie
Lesprogramma en urentabel Examenplan Keuzedeel Ondernemend Gedrag Examenopdracht Creativiteit Handleiding docent Ondernemend Project met beoordelingsmodellen (deel II) Welkom

22 Welkom Rollen van de docent
Hoe zie jij je rol bij onderwijs op gebied van ondernemend gedrag? Welkom

23 Welkom Didactische visie Doen, ervaren, voelen
Kennis aanreiken zodra noodzakelijk Ondernemend gedrag is de basis, aan iedereen aanbieden Niet selecteren maar (laten) kiezen: een ondernemend project of ondernemerschap De docent begeleidt, is rolmodel, is docent èn is coach Welkom

24 Welkom Ondernemend gedrag 1 Inhoud gebaseerd op 21th Century Skills.
Gericht op ondernemende medewerker. Deze werkt in een veilige omgeving, verantwoordelijk voor een gedeelte, loopt geen risico. Opbouw: Noodzakelijke kennis eigen maken Oefenen op basis van opdrachten Experimenteren Reflecteren ISBN/EAN : Titel : Ondernemend gedrag Welkom

25 Welkom Ondernemend gedrag 2 Kennis: Ondernemend gedrag,
Creativiteit en innovatie, Formele en informele organisatie, Ethiek en integer handelen, Communicatie, Argumenteren en discussiëren, Reflectie en zelfonderzoek, Samenwerken en feedback. Oefenen: Praktijkopdrachten Een ondernemende activiteit Toetsen: Kennistoets. Presentatie en verantwoording activiteit, Reflectie. Welkom

26 Welkom Oriëntatie op Ondernemerschap 1
Gericht op ondernemende medewerker die zich oriënteert op een eigen bedrijf. Opbouw: Noodzakelijke kennis eigen maken Oefenen op basis van opdrachten Experimenteren Reflecteren ISBN/EAN : Titel : Proeven van ondernemerschap Welkom

27 Welkom Oriëntatie op Ondernemerschap 2 Kennis:
Modellen van ondernemerschap, Een ondernemend idee, Ondernemende vaardigheden, Haalbaarheid van mijn bedrijf. Naar keuze oefenen met: Een ondernemend project, Business Model Canvas, Haalbaarheidstudie. Toetsen: Presentatie en verantwoording project, canvas of haalbaarheid. Reflectie. Welkom

28 Welkom Ondernemerschap 1
Gericht op ondernemende medewerker die zich voorbereidt op een eigen bedrijf. Hij kent alle aspecten van ondernemerschap, heeft overzicht en draagt de verantwoording. Opbouw: Noodzakelijke kennis eigen maken Oefenen op basis van opdrachten Experimenteren Reflecteren ISBN/EAN : Titel : De kern van ondernemen Welkom

29 Welkom Ondernemerschap 2 Kennis: Modellen van ondernemerschap,
Een ondernemend idee, Ondernemende vaardigheden, Haalbaarheid van mijn bedrijf, Voorbereiding van mijn bedrijf, Het voeren van mijn bedrijf. Naar keuze oefenen met: Een ondernemend project, Business Model Canvas, Ondernemingsplan. Toetsen: Presentatie en verantwoording project, canvas of plan. Reflectie. Kennistoetsen. Welkom

30 Welkom Promotie Wie niet kiest wordt niet gekozen
Hoe communiceer je als ZZP-er met je klant, hoe verzorg je je promotie? Deel A gaat over denken als je klant. In deel B komen de promotiemiddelen en het promotieplan aan de orde. Deel C geeft handvatten om praktisch aan de slag te gaan. Deel D beschrijft hoe je promotie vertaalt naar omzet en winst. Deel E geeft aan hoe je aan de slag kan gaan met je eigen promotieplan Bestellen ISBN/EAN : Titel         : Wie niet kiest wordt niet gekozen Welkom

31 Welkom

32 De Wereld van de Ondernemer
Vragen en informatie: De Wereld van de Ondernemer Welkom


Download ppt "Ondernemend gedrag VECON 14 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google