De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titeldia Gebruik deze dia (of één van de andere kleuren) als titeldia voor de presentatie. Klik op het tekstvak om een titel te maken. Onderaan de dia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titeldia Gebruik deze dia (of één van de andere kleuren) als titeldia voor de presentatie. Klik op het tekstvak om een titel te maken. Onderaan de dia."— Transcript van de presentatie:

1 Titeldia Gebruik deze dia (of één van de andere kleuren) als titeldia voor de presentatie. Klik op het tekstvak om een titel te maken. Onderaan de dia kun je eventueel een voettekst en datum plaatsen. Zie je deze invulvelden niet, klik dan in het lint op het tabblad Invoegen en vervolgens op Koptekst en voettekst. Zet in het dialoogvenster een vinkje bij Datum en tijd en bij Voettekst, klik op Toepassen en vul de velden in. Je kunt er ook voor kiezen om al in het dialoogvenster de informatie in te vullen. Klik vervolgens op Toepassen. ‘Grip op Inhuur’ Best Value Aanbesteding Inhuur Externe Medewerkers NEVI Inkoopdag - 23 juni 2016

2 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. Even voorstellen 2 Gerrit Plette Projectleider Hogeschool Utrecht Metric: Project Verbeteren Instroom Proces Personeel Jos Vlecken 3 jaar Programmamanager Yacht Inhouse Services Metrics: 4 Best Value trajecten gegund 4 Implementaties - 100% binnen tijd en budget

3 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. Hogeschool Utrecht 3 36.000 studenten 6 Faculteiten & 9 Thema’s 3.600 medewerkers 11 Locaties HU Diensten & Faculteiten Ongeveer 50 externe medewerkers 7 t/m 16 OBP ICT, F&C, HRM, M&C, Inkoop, Huisvesting & Facilitair, Overig Eén programma 100% compliant

4 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. BV Opdracht doelstellingen 4 36.000 studenten 6 Faculteiten & 9 Thema’s 3.600 medewerkers 11 Locaties HU Diensten & Faculteiten Ong. 50 externe medewerkers 7 t/m 16 OBP ICT, F&C, HRM, M&C, Inkoop, Huisvesting & Facilitair, Overig Eén programma 100% compliant Kwaliteit, continuïteit & flexibiliteit Duurzaam In control rechtmatig, fiscaal, financieel & arbeidsrechtelijk Verlaging kosten

5 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. Aanleidingen (vanuit proces, risico, kosten) 5 Sprake van veel voorkeurskandidaten Inhuurprocessen en -procedures worden niet nageleefd Wildgroei aan leveranciers Geen inzicht in inlenersrisico’s Geen beeld van totale inleenvolume Geen 100% screening kandidaten en leveranciers Geen 100% contractuele vastlegging Geen grip op inhuurkosten Geen tariefafspraken Onvoldoende up-to-date recruitmentkennis Geen inzicht in aantrekkelijkheid als opdracht-/werkgever Verschil inhuur vs. advies diffuus

6 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. Aanleidingen (vanuit wettelijk kader) 6 Wet Normering Topinkomens (WNT) Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) WAADI (keten- aansprakelijkheid) Nieuwe Richtlijnen: verdwijnen onderscheid 2A- en 2B-diensten Veranderde wetgeving inzet ZZP (DBA) Beloningsregeling Opdrachtgever Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

7 Vergelijking twee Gebruik deze dia als je twee teksten naast elkaar wilt zetten. Er komt automatisch een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. HU kiest voor integrale oplossing 7 Compliant aan wet- en regelgeving Compliant proces The best fit Ontzorgen Budgetbewaking Kosten besparen Foutloos factureren Kortere ‘time to hire’ Medewerker tevredenheid Beperking inlenersrisico’s Kwaliteit en expert profielen Contract compliance Vinden en vasthouden van talent Grip en transparantie HR/Recruitment Business/ Inhurende manager Inkoop Legal/Finance ’ Integrale oplossing

8 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. Fases in Best Value 8 Aanbestedingsfase Contract Doel concretiseringsfase: Beoogd opdrachtnemer toont aan de projectdoelstellingen te kunnen realiseren ->Verificatie!

9 Afbeelding Klik op het icoon om een afbeelding in te voegen. De afbeelding wordt automatisch bijgesneden en geschaald. Wil je de afbeelding liever zelf opmaken, klik dan op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Beginwaarden van afbeelding. Je kunt nu zelf de grootte en positie bepalen. Potentiële kostenbesparingen Benchmark tarieven Variatie tarieven naar functie en leverancier Indirecte kosten Risicoscan Concretiseringsfase: Inhuurscan Huidige inleen Gesplitst naar functies Gesplitst naar afdelingen Aantal aanvragen per maand Aantal leveranciers

10 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. Concretiseringsfase: deliverables 10 Inhuurscan (nulmeting) Benutting kansen Plan van Aanpak – Scopebeschrijving – Procesoptimalisatie – KPI’s – Financiële onderbouwing (incl. besparingen) – Implementatieplan (-planning) – Juridische vormgeving Raamovereenkomst Weekrapportage, incl. KPI rapportage & risico mitigatieplan Duur: 8 weken

11 Uitvoering: dienstverlening ‘inhouse’ Supplier management Eén proces van aanvraag tot factuur Rapportage, analyses & kwaliteit Compliance & riskmanagement Borging van kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en capaciteit, verlaging van kosten, conform wet- en regelgeving Recruiting & pro-actief talent management HU Resource Center Powered by Inhurende managers

12 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. Van belasting inhurende manager naar… 12 Vacature stellen nieuwe vacature goedkeuring nieuwe vacature vacature uitzetten leveranciers bellen en mailen over kandidaten inplannen gesprekken selectiegesprekken kandidaten definitieve keuze kandidaat terugkoppeling leveranciers terugkoppeling kandidaat onderhandelen over tarief startdatum afstemmen Start nieuwe externe aanmelden bij HU Resource Center documenten opvragen controle juiste documenten en certificering contracteren toegang regelen ontvangst eerste werkdag bespreken algemene informatie HU bespreken urenregistratie bespreken regels en voorschriften HU wegwijs maken op de werkplek terugkoppeling naar leverancier Periodieke administratie ontvangst en controle urenregistratielijsten ontvangst en controle facturen leveranciers contact met leveranciers over facturen correcties facturen beantwoorden vragen over urenregistratie documenten up to date houden opdrachtbeoordelingen uitvoeren en vastleggen rapportages

13 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. ……ontzorging inhurende manager 13 Vacature stellen nieuwe vacature goedkeuring nieuwe vacature vacature uitzetten leveranciers bellen en mailen over kandidaten inplannen gesprekken selectiegesprekken kandidaten definitieve keuze kandidaat terugkoppeling leveranciers terugkoppeling kandidaat onderhandelen over tarief startdatum afstemmen Start nieuwe externe aanmelden bij HU Resource Center documenten opvragen controle juiste documenten en certificering contracteren toegang regelen ontvangst eerste werkdag bespreken algemene informatie HU bespreken urenregistratie bespreken regels en voorschriften HU wegwijs maken op de werkplek terugkoppeling naar leverancier Periodieke administratie ontvangst en controle urenregistratielijsten ontvangst en controle facturen leveranciers contact met leveranciers over facturen correcties facturen beantwoorden vragen over urenregistratie documenten up to date houden opdrachtbeoordelingen uitvoeren en vastleggen rapportages

14 Tekst Standaard komt er een opsommingsteken ( ) voor de tekst te staan. Wil je geen opsommingstekens, druk dan eerst een keer op Backspace en begin daarna met typen. Wil je geen ( ), maar een ( - ) als opsommingsteken, klik dan op het tabblad Start, in de groep Alinea op (Lijstniveau verhogen). Elk lijstniveau heeft een ander opsommingsteken. Wil je weer terug naar het opsommings- teken ( ), klik dan op Lijstniveau verlagen. Als de tekstlengte buiten het tekstvak gaat lopen, wordt deze automatisch geschaald. Om de tekst zelf passend te maken, zet als eerst de regelafstand op Enkel. Dit kun je doen door op het pijltje rechtsonder in de groep Alinea te klikken. Pas vervolgens naar wens de lettergrootte aan. Performance indicatoren 14 Kwaliteit, continuïteit & flexibiliteit 100% Aanvragen voorzien (95% binnen afgesproken tijd) Max. 5% ongewenst verloop Beoordeling externen ieder jaar +10% t.o.v. nulmeting – doel: cijfer 8 Beoordeling dienstverlening KTO ieder jaar +10% t.o.v. nulmeting – doel: cijfer 8 Verlaging kosten Besparing >5% Maximaal ontzorgen inhurende managers Reductie van inhuurketens In control rechtmatig, fiscaal, financieel & arbeidsrechtelijk Mitigatie van inhuur risico’s Van 50 naar 1 factuurafzender Alle vormen van flex. arbeid in één programma Duurzaamheid Bestaande leveranciers en ZZP’ers mee in programma HR cyclus voor externe medewerkers Lokaal werven Doel: minimaal 80%

15 Afbeelding Klik op het icoon om een afbeelding in te voegen. De afbeelding wordt automatisch bijgesneden en geschaald. Wil je de afbeelding liever zelf opmaken, klik dan op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Beginwaarden van afbeelding. Je kunt nu zelf de grootte en positie bepalen. Arbeidsmarktscan Schaarste indicatie Salaris benchmark Relatieve aantrekkelijkheid branche en werkgever Potentiële kostenbesparingen Benchmark tarieven Variatie tarieven naar functie en leverancier Indirecte kosten Risicoscan Next step: verdiepingsfase Huidige inleen Gesplitst naar functies Gesplitst naar afdelingen Aantal aanvragen per maand Aantal leveranciers

16 Afbeelding Klik op het icoon om een afbeelding in te voegen. De afbeelding wordt automatisch bijgesneden en geschaald. Wil je de afbeelding liever zelf opmaken, klik dan op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Beginwaarden van afbeelding. Je kunt nu zelf de grootte en positie bepalen. Yacht Insights on Professionals 16

17 Afbeelding Klik op het icoon om een afbeelding in te voegen. De afbeelding wordt automatisch bijgesneden en geschaald. Wil je de afbeelding liever zelf opmaken, klik dan op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen op Beginwaarden van afbeelding. Je kunt nu zelf de grootte en positie bepalen. Yacht Insights on Professionals 17

18 Titeldia Gebruik deze dia (of één van de andere kleuren) als titeldia voor de presentatie. Klik op het tekstvak om een titel te maken. Onderaan de dia kun je eventueel een voettekst en datum plaatsen. Zie je deze invulvelden niet, klik dan in het lint op het tabblad Invoegen en vervolgens op Koptekst en voettekst. Zet in het dialoogvenster een vinkje bij Datum en tijd en bij Voettekst, klik op Toepassen en vul de velden in. Je kunt er ook voor kiezen om al in het dialoogvenster de informatie in te vullen. Klik vervolgens op Toepassen. 18 Vragen Neem de whitepaper Grip op Inhuur mee

19 Werkproces Leveranciers ZZP’ers Overeen- komst Aanleveren CV’s Pré-selectie & Shortlist CV’s Selectie Goedkeuring On-boarding Uren verant- woording Factuur Registratie in systeem Factuur Distributie vacature Vacature Goedkeuring Werving SelectieAdministratie Inhurende Manager Externe medewerker


Download ppt "Titeldia Gebruik deze dia (of één van de andere kleuren) als titeldia voor de presentatie. Klik op het tekstvak om een titel te maken. Onderaan de dia."

Verwante presentaties


Ads door Google