De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bodemsanering fase 3 Doorn. Introductie fase 3 Definitie ‘fase 3’ in tijd: voorbereidende werkzaamheden, uit te voeren parallel aan de uitvoering van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bodemsanering fase 3 Doorn. Introductie fase 3 Definitie ‘fase 3’ in tijd: voorbereidende werkzaamheden, uit te voeren parallel aan de uitvoering van."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bodemsanering fase 3 Doorn

2 Introductie fase 3 Definitie ‘fase 3’ in tijd: voorbereidende werkzaamheden, uit te voeren parallel aan de uitvoering van de bronzone sanering (fase 1 en 2) In ruimte: het gebied stroomafwaarts van de Dorpsweg, in de lijn van het gemeentehuis naar Huis Doorn Onderdelen en doelen fase 3 Onderzoek: In beeld brengen huidige verontreinigingssituatie fase 3 gebied Modellering: voorspellen van het pluimgedrag in de toekomst, na de bronsanering Toetsing of zich op korte of langere termijn risico’s voordoen voor ‘kwetsbare objecten’ 2

3 Borging uitvoering fase 3 Relatie met beschikking op SP Fase 3 is door RUD Utrecht in beschikking opgenomen Omschrijving uit te voeren voorbereidende werkzaamheden 3

4 Betrokkenen bij fase 3 Uitvoering Bosatex Diverse uitvoerende partijen Klankbordgroep en overlegstructuur RUD Utrecht (mede namens Hoogheemraadschap) ODRU (mede namens gemeente Utrechtse Heuvelrug) Onafhankelijk adviseur namens bewoners (Aveco de Bondt) Tweetal bijeenkomsten (januari en april 2016) bespreken van de opzet en gehanteerde uitgangspunten van het geohydrologisch model onderzoeks- en modelresultaten toetsing op risico’s voor kwetsbare objecten conclusies en aanbevelingen daaruit 4

5 Toetsing risico’s voor kwetsbare objecten Basis RIVM rapport ‘Functiespecifieke risicogrenswaarden voor grondwaterkwaliteit’ (RIVM rapport 607050012, 2013). Normen voor PER en afbraakproducten, gespecificeerd naar gebruik van het grondwater c.q. het gebied 5

6 Tot slot Model is géén werkelijkheid: in overleg met diverse specialisten en in samenspraak met klankbordgroep tot gedragen opzet gekomen op basis van het huidige inzicht Nieuwe gegevens en/of ontwikkelingen in het fase 3 gebied kunnen aanleiding zijn tot herijking of nieuwe modelruns 6

7 Resultaten NO en model, toetsing kwetsbare objecten 7 Adri Nipshagen, Bioclear

8 Vervolg en planning Zomerperiode 2016 Contacten Huis Doorn: zijn er ontwikkelingen in de waterhuishouding (‘Masterplan’) en moet het model hierop worden herijkt? Maatregelen voor slotgracht Huis Doorn nodig? Uitwerken en starten monitoringsprogramma particuliere onttrekkingsbronnen (maatwerk) Voorbereidingen beheerplan fase 3 2017/2018 - …. Herijking model en nieuwe modelruns na afronding actieve sanering (fase 1 en 2) Opvolgen acties uit beheerplan Maatregelen indien zich ergens risico’s (dreigen) voor te doen 8


Download ppt "1 Bodemsanering fase 3 Doorn. Introductie fase 3 Definitie ‘fase 3’ in tijd: voorbereidende werkzaamheden, uit te voeren parallel aan de uitvoering van."

Verwante presentaties


Ads door Google