De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -21- geloof – zegen- belofte-verbond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -21- geloof – zegen- belofte-verbond."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -21- geloof – zegen- belofte-verbond

2 …opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof Galaten 3:14b Ons, wij  vers 13,14 = Paulus en gelovigen uit Israël Paulus : uit de stam Benjamin Heer: uit de stam van Juda Anna: uit de stam Aser Jozef: uit de stam Juda (gerekend) Maria: uit de stam Juda

3 Wat is: de zegen van Abraham?

4 Zegen van Abraham is: Rechtvaardiging door geloof  Rechtvaardiging door Zijn geloof  Rechtvaardiging in Zijn genade  Rechtvaardiging in Zijn bloed

5 …opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof Galaten 3:14b Belofte van de geest ontvangen: Numeri 11:29 Joël 2:28-32 Zacharia 4:6; 12:10 Ezechiël 11:19, 36:26, 27, 37:14 Jesaja 32:15 Jeremia 32:39

6 Abraham heeft de Messias Jezus gezien? Johannes 8:56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou waarnemen, en hij heeft die waargenomen en werd verheugd.

7

8 Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons, die geloven in Hem die Jezus, onze Heer, uit de doden opwekt, die om onze krenkingen is overgeleverd, en opgewekt werd om onze rechtvaardiging. Romeinen 4:23-25 De zegen van Abraham naar de natiën

9 …opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof Galaten 3:14b Verzegeld met de geest van de belofte - Efeziërs 1:13 Gedoopt nb in Christus Jezus - Romeinen 6:1-4

10 Gedoopt nb in Christus Jezus door de geest, gevolgen: - Romeinen 6:1-4 naarbinnen in Zijn dood gedoopt tezamen met Hem begraven dood voor de zonde dood voor de wet (Gal.2:19) dood voor de wereld

11 ontvingen jullie de geest uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Galaten 3:2 Nu is het voor de Galaten duidelijk: ……opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven – Galaten 3:22

12

13 Uit de belofte of uit de wet? – Galaten 3:15-29 Verhouding tussen Gods verbond met Abram en met Mozes Genade, zonder voorwaarden Wet, met voorwaarden

14 ‘Broeders -naar de mens zeg ik dit-, net zoals dat van een mens wijst niemand een bekrachtigd verbond af of wijzigt het’ Galaten 3:15 EU VN verbond met velen; wetteloze trekt zich niets van wetten aan

15 ‘Aan Abraham nu werden de beloften uitgesproken en aan zijn zaad.’ Galaten 3:16a Beloften: zegen door hem voor alle volkeren hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt Ieue: Omdat u deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet teruggehouden hebt, zal Ik u zeker rijk zegenen en uw zaad doen toenemen, ja toenemen, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw zaad zal de poort van zijn vijanden als lotdeel hebben. in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoord hebt. Genesis 22:16-18

16 Diverse zegeningen door de beloften aan Abraham: het land van Ieue voor hem en zijn nageslacht rechtvaardiging om niet de geest van God In goedertierenheid en trouw wordt een misdaad beschermend bedekt, en in de vrees van Ieue is afkering van het kwaad. Spreuken 16:6

17 rivier jordaan

18 ‘..Hij zegt niet: En aan de zaden, als over velen, maar als over Eén: ‘en aan uw zaad’, dat is Christus.’ Galaten 3:16b in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoord hebt. Genesis 22:16-18 dat is Christus! In Hem komen alle beloften van God samen. Door Hem verleend aan de gelovigen.

19 Want niet door wet is de belofte aan Abraham of aan zijn zaad om de lotgenieter van de wereld te zijn, maar door gerechtigheid van geloof Romeinen 4:13 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van Ieue – Spreuken 16:33

20 Dit zeg ik echter: de wet, die na vierhonderd en dertig jaar gekomen is, maakt een verbond, dat tevoren bekrachtigd is door God, niet ongeldig om de belofte buiten werking te stellen Galaten 3:17 verbond + belofte aan Abraham de wet 430 jaar Romeinen 5:20,21: ‘de wet kwam er nog bij, opdat…

21

22 Hebreeën 6:13-18 Belofte is ouder dan de wet; belofte blijft en wordt vervuld, waarvoor dan de wet?

23 Beloften van God: vast en zeker Genade van God


Download ppt "Brief aan de Galaten -21- geloof – zegen- belofte-verbond."

Verwante presentaties


Ads door Google