De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MULTIMOVE IN DAMME. Waarom Multimove in Damme Geen aanbod naar doelgroep Sportief aanbod na school Actieve invulling opvang Kleuters aanzetten tot bewegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MULTIMOVE IN DAMME. Waarom Multimove in Damme Geen aanbod naar doelgroep Sportief aanbod na school Actieve invulling opvang Kleuters aanzetten tot bewegen."— Transcript van de presentatie:

1 MULTIMOVE IN DAMME

2 Waarom Multimove in Damme Geen aanbod naar doelgroep Sportief aanbod na school Actieve invulling opvang Kleuters aanzetten tot bewegen Geen verbintenis bij vereniging

3 Doelstelling Samenwerking opstarten tussen verschillende diensten directies van de verschillende scholen buitenschoolse kinderopvang sociaal huis (OCMW) sportverenigingen (rusthuis) Extra invulling voor jonge kinderen

4 Stappenplan / concrete aanpak  Mailing naar alle scholen, sportverenigingen, buitenschoolse kinderopvang met voorstel en uitleg project.  Uiteenzetting MV op algemene vergadering Sportraad.  MV uiteenzetten aan de directies.  MV uiteenzetten aan de verantwoordelijke BKO. 1. Informeren

5 Stappenplan / concrete aanpak  Polsen bij de sportverenigingen, directies en BKO wat de mogelijkheden zijn binnen hun werking (na de schooluren, over de middag, …)  Ideeën samenleggen en bekijken wat haalbaar is.  De directie polst bij leerkrachten en ouderraden naar interesse om in te stappen.  Verenigingen polsen bij hun trainers.  Beslissing vragen voor verdere uitwerking aan CBS. 2. Aftasten van de mogelijkheden

6 Stappenplan / concrete aanpak  Toelichting geven aan alle personeelsleden BKO en mogelijkheid creëren om vragen te stellen.  Overlegmoment plannen met de begeleiders BKO die interesse tonen om de lessen MV te geven.  Toelichting geven aan geïnteresseerde sportverenigingen. 3. Informeren en sensibiliseren

7 Stappenplan / concrete aanpak  Multimove al opnemen in de nieuwsbrieven van de scholen | polsen naar reactie ouders.  Ouders worden via de Buitenschoolse Kinderopvang gepolst.  Affiches MV ophangen in de sportlokalen, scholen en Buitenschoolse Kinderopvang.  Opnemen op de websites van verenigingen, stad, … 4. Informeren van de ouders

8 Uitwerking / vastleggen dagen-uren-locatie  Binnen de trainingsuren voor de doelgroep.  Verenigingen beslissen dit zelf.  In locatie van de verenigingen.  Is voor elke vereniging anders.  12 bewegingsvaardigheden moeten aan bod komen. Er op toezien dat het geen sportgebonden aanbod is. 1. Samenwerking met verenigingen

9 Uitwerking / vastleggen dagen – uren - locatie  3 verschillende locaties op verschillende momenten.  Lessen starten altijd op het moment dat de opvang start.  Geplaatst op de dag dat er meest kinderen in de opvang zitten.  Ouders hebben de keuze als hun zoon/dochter naar de opvang gaat of naar de les MV. 2. Samenwerking met scholen en BKO

10 Uitwerking / vastleggen dagen – uren - locatie  Lessen in de ontspanningsruimte van de school (geen sportzaal in de buurt).  Enkel lessen voor kleuters (wegens kleine ruimte).  Op donderdagavond is er studie voor de lagere schoolkinderen. Dus MV op donderdag.  Extra opvangmogelijkheden voor de kleuters.  Ouders moeten maar 1x rijden. 2. Samenwerking met scholen en BKO Locatie 1

11 Uitwerking / vastleggen dagen en uren  School heeft afdelingen ver uit elkaar liggen.  Door spreiding ver van de sporthal.  Kinderen voor de opvang en lessen MV worden met bus afgehaald (op verschillende afdelingen) en afgezet aan de opvang of sporthal.  Dit is enkel zo op woensdag, dus les op woensdag.  Nadien te voet naar de opvang (is niet zo ver). 2. Samenwerking met scholen en BKO Locatie 2

12 Uitwerking / vastleggen dagen en uren  Scholen liggen naast de sportzaal.  Gelijktijdige lessen voor die scholen.  School is op vrijdag vroeger gedaan, waardoor meer kinderen naar de opvang moeten. Dus, vrijdag les MV.  Kinderen worden opgehaald op de 2 speelplaatsen door de lesgevers MV. 2. Samenwerking met scholen en BKO Locatie 3

13 Lesgevers  Voor de verenigingen = trainer van de groep  1 gediplomeerde lesgeefster via de sportdienst, aangesteld via VLABUS. Voor iedere locatie dezelfde lesgeefster.  Vaste lesgever/lesgeefsters per locatie via de Buitenschoolse Kinderopvang.  Alle lesgevers hebben de opleiding Multimovebegeleider gevolgd. 1. Wie zijn ze?

14 Lesgevers  Lesgeefster via de sportdienst Is didactisch en sporttechnisch sterk  Lesgever/lesgeefster via de Buitenschoolse Kinderopvang Kennen de kinderen beter Weten beter hoe om te gaan met bepaalde kinderen Zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen  Positieve uitwisseling van kennis. 2. Waarom de keuze voor samenwerking sportdienst/BKO

15 Financieel en inschrijvingen

16  Deelnamegeld lessen MV zijn gelijk gesteld aan 1 uur opvang bij BKO = 2 euro/les.  Kinderen die anders naar de opvang gaan, schrijven in via BKO = inschrijvingsgeld voor BKO  Andere kinderen schrijven in via sportdienst = inschrijvingsgeld voor stad Damme  Verzekering  Fiscaal attest

17 Valkuilen Lesgevers/begeleiders Geen evidentie Je kan niemand verplichten Lesgever moet er zich goed bij voelen Lesgevers vooraf op hun gemak stellen Ouders Ouders worden niet toegelaten in de zaal

18 succesfactoren Begeleiders van BKO zijn gekende gezichten bij de kinderen = jonge kinderen voelen zich veiliger Begeleiders van BKO kennen de kinderen = ze weten hoe ze bepaalde kinderen moeten benaderen. Opleiding Multimovebegeleider stelt de begeleiders in staat de bewegingslessen te geven. Altijd meerdere lesgevers per les. Bij ziekte van lesgever niet onmiddellijk vervanging nodig.

19 succesfactoren De lesgevers hebben een lesgeversmap ontvangen. Duidelijke afspraken maken voor de start van de lessen. Een goede communicatie leidt tot een vlotte samenwerking tussen alle partners. Goede samenwerking met de scholen. Inschrijving volledig schooljaar = gratis t-shirt = werkt stimulerend. Prijs opvang = prijs MV

20 Communicatie  Via verschillende kanalen brengen we de ouders op de hoogte Infoblad / website / Uit in / flyer voor kinderen doelgroep / nieuwsbrieven school / …  We starten het seizoen met een proefles voor kinderen en ouders. De Multimovekikker (Kikkie) is dan ook aanwezig.  De flyers worden de week voor de proefles uitgedeeld door Kikkie aan de schoolpoort.

21 Communicatie

22

23

24

25

26

27

28

29


Download ppt "MULTIMOVE IN DAMME. Waarom Multimove in Damme Geen aanbod naar doelgroep Sportief aanbod na school Actieve invulling opvang Kleuters aanzetten tot bewegen."

Verwante presentaties


Ads door Google