De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg (vul hier het overleg in) Datum (vul hier de datum in) Trekker: (wie is sleutelfiguur ? )

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg (vul hier het overleg in) Datum (vul hier de datum in) Trekker: (wie is sleutelfiguur ? )"— Transcript van de presentatie:

1

2 Overleg (vul hier het overleg in) Datum (vul hier de datum in) Trekker: (wie is sleutelfiguur ? )

3 Doel agendering: informeren en besluiten (specificeer zo nodig) Commitment op inhoud Besluit op aanpak

4 Gemeente zelfstandig verantwoordelijk Aanpak jeugdgroepen is gemeentelijke aangelegenheid Verbeterslag biedt handreiking Spiegel werkproces aan locale aanpak Integreer producten uit groepsscan politie

5 Aanloop verbeterslag aanpak jeugdgroepen 2013 Bestuurlijke opdracht doorontwikkeling shortlist 2013 Politie ontwerpt nieuw instrument: groepsscan 2014/2015 Bottom-up benadering vanuit lokale ervaring: 23 proeftuinen (gemeente, politie, OM) verbeteren werkproces en groepsscan 2016: landelijk commitment op werkproces en groepsscan

6 Ontwikkeling jeugdcriminaliteit Daling jeugdcriminaliteit / aantal problematische groepen 75% delicten gepleegd vanuit groepsdynamische processen Van ‘vaste’ groepen naar fluïde netwerken Van fysieke hotspots naar social media

7 Zorg onder meer lage drempel door online instappen verharding in de top werving door volwassen criminele netwerken criminaliteit over gemeentegrens heen

8 Uitdaging 2016 Gemeenten gelegenheid bieden om: Werkproces als handreiking te spiegelen aan eigen lokale werkwijze Meerwaarde op te halen en verbeterslagen door te voeren Te leren werken met producten uit de groepsscan

9 Verbeterslag werkproces Praktisch 7 stappen model

10 Verbeterslag werkproces (vervolg) Versterking regierol Meerwaarde in signaleringsfase Met elkaar opmaken integraal beeld Focus op groepsgedrag en groepsdynamiek Versterking infopositie (niet meer, maar beter) Juridisch kader

11 Signaleren Gemeente heeft overall regie OM heeft regie op opsporing Politie signaleert (net als andere partijen) en adviseert aan regiehouder

12 Informatie vergaren en verrijken Cruciaal voor succesvolle aanpak: een goed, gezamenlijk, actueel beeld van de problematiek en van de dynamiek van de groep Informatieproduct politie was shortlist, wordt groepsscan Rapportage politie is 1 van de puzzelstukken op de beeldvorming

13 Verschil shortlist - groepsscan

14 Winst groepsscan Op verzoek Gemeente Op ieder moment dat het nodig is Koppeling straatinformatie aan systeeminformatie Risicosignalering op recidive, geweld, zorg Geautomatiseerd Zuiver politie-instrument Integraal onderdeel werkproces gemeente

15 Impact Hier kun je aangeven waar je de impact op de verbeterslag in de lokale situatie verwacht of hoe je die impact gaat onderzoeken.

16 Raamwerk uitrol 2 route’s: bestuurlijk commitment + faciliteren lokale trekkers Inzet regionale infrastructuur Landelijke ondersteuning (BR, CCV, regionale bijeenkomst voor trekkers) Politie werkt met implementatie coördinator groepsscan per eenheid OM haakt aan waar nodig en gewenst

17 Lokale uitwerking uitrol: zelf invullen, denk aan Geef hier route bestuurlijk commitment aan Geef hier PvA op praktische verbeterslagen aan Geef hier datum regionale bijeenkomst aan Geef aan wie sleutelfiguren zijn van politie, gemeente, OM Geef aan wanneer onderwerp terugkomt op agenda. …….

18 Verzoek om besluitvorming (specificeer naar overleg en aanpak) Commitment op inhoud (specificeer) Besluit op aanpak (specificeer)

19


Download ppt "Overleg (vul hier het overleg in) Datum (vul hier de datum in) Trekker: (wie is sleutelfiguur ? )"

Verwante presentaties


Ads door Google