De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze “license to operate”. Voor onze medewerkers en onze aannemers hanteren wij de strengste veiligheids-, gezondheids- en milieunormen. Het veiligheidsbeleid van Gasunie kenmerkt zich dan ook door een proactieve benadering ter voorkoming van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties.

3 Gasunie wil voor iedereen een veilige, gezonde en productieve werkplaats creëren. Gasunie onderkent dat misbruik van of verslaving aan alcohol of drugs het vermogen van de medewerkers om hun taken uit te voeren kan aantasten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de medewerker zelf, hun omgeving en Gasunie in het algemeen. Primair wil Gasunie elke arbeidsonbekwaamheid als gevolg van het gebruik van alcohol en drugs vermijden. Dit geldt ook voor aannemers, inleen, stagiairs en transporteurs.

4 Algemeen Onder “drugs” worden verstaan de stimulerende, verdovende en bewustzijnsveranderende middelen zoals die zijn opgenomen in de Opiumwet In dit kader vallen ook medicijnen die het bewustzijn of de (rij)vaardigheid beïnvloeden Alcohol wordt vanwege de verslavende eigenschappen ook tot de categorie drugs gerekend, doch het valt niet onder de Opiumwet Roken is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, het vormt ook een zeer groot risico op gasvoerende locaties Onderstaande regels gelden ook voor derden die voor Gasunie werkzaam zijn

5 Gebruik geen alcohol of drugs tijdens het werken of rijden Het gebruik van alcohol en drugs tijdens het werk of tijdens het rijden is verboden Ook het bezit van alcohol en drugs is niet toegestaan Bij uitzondering, bijvoorbeeld bij bedrijfsrecepties, is het gebruik van zwakalcoholische dranken toegestaan Op bedrijfsrecepties zal dan ook ruime keus zijn aan niet-alcoholische dranken Houd rekening met mogelijke resten van alcohol en drugs in het bloed Ook de ”morning after..” kunnen alcohol en drugs het reactievermogen en andere vaardigheden verminderen. Houd dat in de gaten! Het effect van alcohol en drugs kan variëren per individu en tussen individuen Het is daarom niet mogelijk om grenswaarden waarbij nog geen effecten optreden aan te geven

6 Wees je bewust van eventuele bijwerkingen van medicijnen Let op mogelijke bijwerkingen als je medicijnen gebruikt. Lees altijd de bijsluiter van medicijnen waarin informatie is te vinden over bijwerkingen Stel jouw leidinggevende op de hoogte als je medicijnen gebruikt die de prestaties kunnen beïnvloeden Bespreek met jouw leidinggevende jouw gebruik van medicijnen, als deze mogelijk van invloed kunnen zijn op de prestaties

7 Roken Op alle (bouw)plaatsen die deel uitmaken van en bij alle werkzaamheden op een gasvoerende locatie geldt een rookverbod Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen Op bouwplaatsen die geen onderdeel vormen van een gasvoerende locatie, zoals op het leidingtracé, is roken toegestaan. Zodra er sprake is van werkzaamheden, waarbij aardgas (bijv. bij een gasklus) vrij kan komen, moet het betreffende gebied worden afgezet en moet binnen dat gebied een rookverbod worden ingesteld Voorafgaand aan een project moeten specifieke afspraken over roken en het afzetten van gasvoerende systemen worden gemaakt. Deze moeten tijdens de projectintroductie van de aannemer worden uitgedragen

8 Grijp in als iemand op het werk alcohol of drugs gebruikt of het rookverbod overtreedt Let in het algemeen op afwijkend gedrag van collega’s Zie niet passief toe als er een vermoeden van misbruik is Grijp in als je gebruik van alcohol en drugs of roken waarneemt en spreek de gebruiker erop aan Bespreek de situatie met je leidinggevende Neem ook contact op met de verstrekker van de werkvergunning (indien van toepassing) De leidinggevende dient bij ernstige gevallen de bedrijfsarts in te lichten Blijf altijd alert tijdens het werk. Bij twijfel: altijd vragen of leg desnoods het werk stil.


Download ppt "Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze."

Verwante presentaties


Ads door Google