De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BRASSCHAAT: Wegen- en rioleringswerken Het Leeg - Aanleg riolering en wegenis -

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BRASSCHAAT: Wegen- en rioleringswerken Het Leeg - Aanleg riolering en wegenis -"— Transcript van de presentatie:

1 1 BRASSCHAAT: Wegen- en rioleringswerken Het Leeg - Aanleg riolering en wegenis -

2 2 Projectgebied

3 3 Doel van de werken – Bij camera – inspecties : riolering in zeer slechte staat – Watergevoelig gebied Werkzaamheden : – Opbraak oude riolering – Aanleg van een gescheiden stelsel – Aanleg van een bufferbekken voor hemelwater – Heraanleg wegenis

4 4 Bestaande toestand: Vuil water én Regenwater ↓ 1 riolering

5 5 Toekomstige toestand: Vuil water ↓ Nieuwe Vuilwater riolering Regenwater ↓ Nieuwe Regenwater riolering

6 6 Voordelen: Waarom een gescheiden riolering? Wateroverlast tegen gaan Meer buffering – minder wateroverlast Vervuiling waterlopen tegen gaan Betere kwaliteit waterlopen – meer vis – geen geurhinder Betere werking zuiveringsinstallaties Proper water niet extra zuiveren Infiltratie Voeding grondwater

7 7 Wetgeving Europese regelgeving (kaderrichtlijn Water): Alle afvalwater moet gezuiverd worden Betaald door de vervuiler Vlaamse regelgeving: Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening hemelwater – Voor nieuwbouw en verbouwing – Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht VLAREM II – Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet – Verplicht om alles te scheiden op perceelsniveau Keuring van privé-installatie – vanaf 1 juli 2011 – keuring verplicht bij aanleg van een gescheiden stelsel in de straat

8 8 Pidpa-Riolering biedt aan bewoner: 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA) 1 huisaansluitputje regenwater (RWA) gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis) Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = de helft van de factuur met een maximum van 530€ (incl. BTW) Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner: Volledige afkoppeling op privaat terrein voor HOB en OB. Afkoppeling voorste dakhelft voor GB. Afkoppelingen op privé

9 9 Voorwaarden premie: bouwvergunning vóór 1 februari 2005 afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte dus ook daken en verhardingen vervolgens keuring van de werken (afkoppeling) uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling (keuring in orde) éénmalige tussenkomst → enkel voor installaties met permanent karakter

10 10 Bezoek van een afkoppelingsdeskundige Opmaak van een advies voor afkoppeling Uitvoering van de afkoppelingswerken door de eigenaars Keuring van de werken Informatie aan te leveren aan afkoppelingsdeskundige omtrent grondplan bestaande afvoeren, oppervlakte van het dak, terrassen, …

11 11 Keuring : Wanneer? Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt, d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de aannemer

12 12 Hoe melden? - 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen) - Vermelding project K-14-021 Belang keuring? - Premie te verkrijgen na positieve keuring. Premies worden enkel tot aan einde van het project uitbetaald. - Vermijd wateroverlast voor uzelf en uw buren! Keuring geeft aan of u al dan niet goed heeft afgekoppeld. Betaling keuring? - Op kosten van Pidpa-Riolering - Indien niet conform, tweede keuring op kosten van de eigenaar

13 13 De werken praktisch

14 14 Fasering van de werken Planning : Werfinrichting (plaatsen signalisatie – keet) Opbraak wegenis Aanleg riolering – huisaansluitingen maken Wegeniswerken en grachten → Uitvoeringstermijn = 65 Werkdagen

15 15 Fase 1 : Zone Distel 14-03-2016 tot 06-04-2016

16 16 Fase 2 : Zone Morgenster en Weegbree (deel) 18-03-2016 tot 13-05-2016

17 17 Fase 3 : Zone De Vis en Weegbree (deel) 06-04-2016 tot 24-06-2016

18 18 Opbraak van de wegenis : klinkerverharding Werken in uitvoering

19 19 Droogzuiging plaatsen :

20 20 Aanleg van de riolering:

21 21

22 22 Fundering klaarmaken voor wegenis :

23 23 Boordstenen plaatsen : prefab

24 24 Wegverharding aanleggen : Klinkers

25 25 Veiligheid tijdens de werken : voor u en voor de werknemers : Werf is geen racebaan Oppassen met werfverkeer – materieel De werken praktisch

26 26 Afvalophaling : Voor 7uur ‘s morgens afzetten aan koppen van elke fase

27 27 Communicatie : van ons naar u : Bewonersvergadering Brieven over stand van zaken

28 28 Communicatie : van u naar ons Afgevaardigden van het wijkcomité : Marc Duhoux : marc.duhoux@telenet.bemarc.duhoux@telenet.be Daniël Delaetere : ddelaetere@gmail.comddelaetere@gmail.com 0800-90.300 (optie 5) contactpersoon Kurt ‘s Jongers riolering@pidpa.be

29 29 Werfinrichting : Dinsdag vanaf 13.30u

30 30 Pidpa – Riolering riolering@pidpa.be 0800-90300 + optie 5 “riolering” Dossier K-14-021 Brasschaat Het Leeg Contactpersoon Kurt ‘s Jongers Info ?

31 31 VRAGEN?


Download ppt "1 BRASSCHAAT: Wegen- en rioleringswerken Het Leeg - Aanleg riolering en wegenis -"

Verwante presentaties


Ads door Google