De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DERDE NIVEAUGROEP OP DE LINDERTE DOOR DE WERKGROEP PLG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DERDE NIVEAUGROEP OP DE LINDERTE DOOR DE WERKGROEP PLG."— Transcript van de presentatie:

1 DERDE NIVEAUGROEP OP DE LINDERTE DOOR DE WERKGROEP PLG

2 AANLEIDING VANUIT HET TEAM ER BESTAAT DE BEHOEFTE AAN INPUT GERICHT OP HET WERKEN MET DE DERDE NIVEAUGROEP BINNEN DE KLAS. DERDE NIVEAUGROEP nieuwe methodes *** Professionele leergemeenschap (plg) analysedocument BL protocol hoogbegaafdheid leerlab academisch onderzoek bloom/denksleutels Handelingsgericht werken (HGW)

3 ONDERZOEK MOTIVATIE LEERLAB HET DOEL : ZIJN DE KINDEREN, DIE OP SCHOOL MEE DOEN AAN HET LEERLAB GEMOTIVEERDER, DAN IN DE EIGEN GROEP GEBASEERD OP DE VIER ASPECTEN VAN LMT?

4 RESULTATEN EN CONCLUSIES RESULTATEN KINDEREN: LEERLAB: SCOREN HOGER OP DRIE GEBIEDEN, SOCIALE WENSELIJKHEID LIGT DICHT BIJ ELKAAR KBS de Linderte

5 RESULTATEN LEERKRACHTEN: KBS de Linderte

6 ALGEHELE CONCLUSIE IN LEERLAB: -MEER GEMOTIVEERD: INTRINSIEKE MOTIVATIE LEIDT TOT MEER DOORZETTINGSVERMOGEN EN LEERMOTIVATIE -MEER UITGEDAAGD, -VERRIJKENDE OPDRACHTEN, RUIMTE VOOR EIGEN CREATIVITEIT -AANLOPEN GRENZEN -SOCIALE WENSELIJKHEID IS HOOG IN DE GROEP: -WISSELEND HANDELEN VAN DE LEERKRACHTEN: VERRIJKEN, KENNIS, OMGAAN GRENZEN, DOORGAANDE LIJN, FAALANGST REDELIJK HOOG, SOCIALE WENSELIJKHEID BIJNA EVEN HOOG KBS de Linderte

7 AANLEIDING VANUIT DE RESULTATEN WE ZIEN DAT HET GROOTSTE DEEL VAN DE SCHOOLVERLATERS UITSTROOMT NAAR HAVO OF HOGER. 2016

8 Centraal Planbureau PISA data: Vergelijk onderwijsprestaties Nederland met andere OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) landen op drie domeinen (wiskunde, natuurwetenschappen, lezen). De onderkant van leerlingen presteert relatief goed, terwijl de bovenkant juist onderpresteert Kinderen van nu zijn de probleemoplossers over 15 jaar Maar: slechts 20% van de meerbegaafde leerlingen wordt voldoende uitgedaagd Bewezen is dat het hoogste leerrendement te behalen is bij de betere leerlingen, en niet bij de verlengde instructiegroep. AANLEIDING VANUIT DE THEORIE

9 DE NORMAALVERDELING VAN IQ MAAKT VISUEEL DAT MEER/HOOGBEGAAFDE LLN. NET ZOVER VAN DE MIDDENMOOT AFWIJKEN ALS DE ZWAKBEGAAFDE KINDEREN. DUS VOOR DEZE KINDEREN NET ALS AAN DE ONDERKANT EXTRA TIJD VOOR INSTRUCTIE/FEEDBACK.

10 BEELDVORMING KENMERKEN MEER/HOOGBEGAAFDHEID HOE LEREN DEZE KINDEREN, HOE VERWERKEN ZE

11 JONGE KINDEREN MET ONTWIKKELINGSVOORSPRONG TAALVAARDIG ENERGIE LEVENSBESCHOUWING INVOELEND VERMOGEN HONGER NAAR KENNIS TAAKGERICHTHEID CREATIVITEIT AANPASSINGSVERMOGEN CIJFERS EN LETTERS STERK GEHEUGEN

12 SIGNALERING TWEE OPVALLENDE MOMENTEN: - VOOR HET EERST NAAR SCHOOL - OVERGANG NAAR GROEP 3 KINDEREN PASSEN ZICH BINNEN 6 WEKEN AAN, AAN HET “NORMALE” VERWACHTINGSPATROON FILMPJE ‘BEN IK EEN CHEETAH?’ (NOVILO)

13 ALS SIGNALERING UITBLIJFT VERVELING FRUSTRATIE FAALANGST ONDERPRESTEREN PERFECTIONISME PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN

14 COMPACTEN, VERRIJKEN, VERSNELLEN WAT IS NODIG EN WAT ONNODIG (65 – 75 % KAN GESCHRAPT WORDEN) IN DE STOF VOORAF TOETSEN OF DOORTOETSEN OPEN OPDRACHTEN GERICHT OP ONDERZOEKENDE HOUDING. DAT VRAAGT VAN DE LEERKRACHT EEN JUISTE VRAAGSTELLING OP NIVEAU VRAAG DOOR OP GEBRUIKTE STRATEGIEËN NIET VRIJBLIJVEND (VERWERKEN IN DAG-/ WEEKTAAK). EISEN STELLEN. FEEDBACK INPLANNEN. DENKSLEUTELS EN TAXONOMIE VAN BLOOM LEREN LEREN

15 DOELEN KOMENDE TIJD Het IGDI model optimale inzet in elke groep, 3 niveaugroepen met elk hun eigen aanpak en aanbod, in aanvulling op de methodes Het protocol meer- en hoogbegaafdheid werkbaar en up-to-date, voor iedereen helder Leerkrachtvaardigheden specifiek gericht op de derde niveaugroep en voor hoogbegaafde leerlingen Rechter hersenhelft (breinplaatje) een hierop gericht aanbod (ontdekkend/onderzoekend leren, rijke leeromgeving, CL,..) Kind als eigenaar van eigen leerproces vanuit leervoorkeur werken aan de ontwikkeling van specifieke talenten/kwaliteiten

16 IGDI – HUIDIGE SITUATIE - REKENLES

17 IGDI - TOEKOMSTPLAATJE VOORAFGAAND AAN HET BLOK DE ***KINDEREN TOETSEN MBV DIGITALE SCHADUWTOETS COMPACTEN/ VERRIJKEN

18 IGDI - TOEKOMSTPLAATJE

19 LESSON STUDY In tweetallen aan de slag: -Kies gezamenlijk een rekenles. -Bereid de les voor volgens het IGDI model in drie niveaus. -Gr. 1-2 bereidt een kleine kring voor gericht op de derde niveaugroep. -Zorg voor een uitdagende en verdiepende verwerking (d.m.v. rekentijgers en denksleutels). -Nummer 1 geeft de les, nummer 2 observeert. -Gezamenlijk evalueer je de les en stel je hem bij. -Nummer 2 geeft de (bijgestelde) les, nummer 1 observeert. -Gezamenlijk evalueer je de les en trek je conclusies voor het vervolg. http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Opbr engsten_CfP_2012/Lesson_Study_-_Draaiboek_verkleind.pdf

20 HOE NU VERDER? BORGEN VAN HET KLASSENMANAGEMENT GERICHT OP DRIE NIVEAUS (IGDI-MODEL, KLEINE KRING) KOMEN TOT EEN SELECTIE VERRIJKINGSMATERIAAL VANUIT VISIE EN BREED DRAAGVLAK VOORSTEL AANGEPAST PROTOCOL MEER- EN HOOGBEGAAFDE KINDEREN


Download ppt "DERDE NIVEAUGROEP OP DE LINDERTE DOOR DE WERKGROEP PLG."

Verwante presentaties


Ads door Google