De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In gesprek over raakvlakken vmbo -mbo Economie & Ondernemen BB en mbo Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2 Studiedag Vmbo Economie 14 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In gesprek over raakvlakken vmbo -mbo Economie & Ondernemen BB en mbo Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2 Studiedag Vmbo Economie 14 juni."— Transcript van de presentatie:

1 In gesprek over raakvlakken vmbo -mbo Economie & Ondernemen BB en mbo Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2 Studiedag Vmbo Economie 14 juni 2016 Yvon van der Steenhoven en Kirsten Wittenberg

2 Programma 1.Toelichting raakvlakkenanalyse 2.Opdracht: raakvlakken en fundament vmbo beter in kaart brengen

3 Welk fundament in vmbo? Hadrian’s wall - 2015

4 Waarom dit onderzoek? Echt in kaart brengen van raakvlakken en wat al gedaan is Inventariseren van mogelijkheden voor aansluiting optimaal benutten fundament vmbo; leerwinst creëren Uiteindelijk: soepeler doorlopende leerlijn vmbo-mbo bevorderen motivatie leerling en docent; verminderen uitval

5 Vmbo Economie & Ondernemen (basisberoepsgericht) Mbo Ondersteunende administratieve beroepen (niveau 2) Profielkerntaak 1 Medewerker secretariaat en receptie: Zakelijke correspondentie Generieke onderdelen (NL, Engels, rekenen, L&B ) Profielkerntaak 2 Medewerker (fin.) administratie: Inleiding financiële administratie B1K1 Voert ondersteunende receptie- en secretariaats- werkzaamheden uit B1K2 Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit B1K3 Voert ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden uit 3 basiskerntaken Keuzevak

6 Vmbo Economie & Ondernemen (basisberoepsgericht) Mbo Ondersteunende administratieve beroepen (niveau 2) Profielkerntaak 1 Medewerker secretariaat en receptie: Zakelijke correspondentie Generieke onderdelen (NL, Engels, rekenen, L&B ) Profielkerntaak 2 Medewerker (fin.) administratie: Inleiding financiële administratie B1K1 Voert ondersteunende receptie- en secretariaats- werkzaamheden uit B1K2 Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit B1K3 Voert ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden uit 3 basiskerntaken Keuzevak

7 Kwalificatiedossier versus vmbo- syllabus Mbo-kwalificatiedossierVmbo-syllabus op BB niveau Functie document Geeft weer wat de wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding Een leraar in staat stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet gevraagd kan worden Waartoe opgeleid? Opleiden tot beginnend beroepsbeoefenaarOpleiden als voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs NLQF- niveau OAB = NLQF-niveau 2 Kennis: basiskennis van feiten en ideeën processen, materialen, middelen en begrippen Vaardigheden: kennis reproduceren en toepassen; eenvoudige (beroeps) taken uitvoeren m.b.v. geselecteerde standaardprocedures; eenvoudige problemen planmatig oplossen; vraagt ondersteuning bij verdere ontwikkeling na reflectie en beoordeling van eigen (leer)resultaten. Verantw. & zelfstandigheid: Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eenvoudige taken en studie. BB = NLQF-niveau 1 Kennis: basale kennis van eenvoudige feiten/ideeen Vaardigheden: kennis reproduceren en toepassen; eenvoudige (beroeps)taken o.b.v. automatismen uitvoeren; eenvoudige problemen oplossen; ontwikkelt zich met begeleiding Verantw. & zelfstandigheid: Draagt met begeleiding verantwoordelijkheid voor resultaten van eenvoudige taken en studie. Beschrijving niveau in dossier/ syllabus Eenvoudige, routinematige ondersteunende werkzaamheden in een administratieve omgeving. Standaardwerkwijze. Werkt zelfstandig binnen gegeven taakstelling. Draagt verantwoordelijkheid voor goede uitvoering en tijdige afhandeling van post, telefoon, agendabeheer en bezoekers. Werkt samen met collega’s en neemt in opdracht werkzaamheden over. Vraagt raad of hulp bij wisselende of onverwachte omstandigheden Geen vergelijkbare beschrijving als in dossier. Wel korte toelichting : niveau is tot uitdrukking gebracht met handelingswerkwoorden. Er is sprake van beoogd gedrag. Wat is mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid volgens u?

8 Raakvlakken 1 – overzicht kerntaken en werkprocessen (zie kwalificatiedossier Ondersteunende administratieve beroepen op: www.kwalificatiesmbo.nl) www.kwalificatiesmbo.nl Kerntaakwerkproces B1-K1Voert ondersteunende receptie- en secretariaats- werkzaamheden uit B1-K1-W1Verzorgt de inkomende en uitgaande post B1-K1-W2Beheert een agenda B1-K1-W3Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af B1-K1-W4Ontvangt bezoekers B1-K2Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit B1-K2-W1Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem B1-K2-W2Controleert ingevoerde administratieve gegevens B1-K2-W3Archiveert administratieve gegevens B1-K3Voert ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden uit B1-K3-W1Houdt voorraden bij B1-K3-W2Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of koerier B1-K3-W3Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte en faciliteiten m.b.t. apparatuur en catering

9 Per profiel 1 profielkerntaak Profielkerntaak Secretariaat en receptie werkproces P1-K1Zakelijke correspondentie P1-K1-W1Verzamelt en verwerkt gegevens tot zakelijke (concept)teksten P1-K1-W2Controleert zakelijke teksten en verzendt emails/correspondentie Profielkerntaak (financiële) administratie werkproces P2-K1Inleiding financiële administratie P2-K1-W1Sorteert, controleert en codeert eenvoudige boekingsstukken P2-K1-W2Voert financiële gegevens in in een geautomatiseerd systeem en controleert deze

10 Raakvlakken 2 – voorbeeld vergelijking Mbo werkprocesActiviteiten werkprocesVmbo (profieldeel secretarieel) B1K1W1 Verzorgt inkomende en uitgaande post Ontvangt en dateert postKan de digitale post ontvangen Sorteert postKan de (digitale) post sorteren Distribueert postKan de (digitale) post intern distribueren Scant en kopieert postKan documenten scannen, kopiëren en archiveren Archiveert de post (fysiek en/of digitaal) Soorten post: e-mails, memo’s, standaardbrieven Registreert de (inkomende) postx Verzendt e-mailsKan digitale berichten opstellen en versturen Maakt uitgaande fysieke post verzendklaarKan de (digitale) post verzamelen Resultaat: Tijdig en correct verzorgde inkomende en uitgaande digitale en fysieke post Frankeert de postKan de (digitale) post frankeren Registreert de uitgaande post (eventueel)Kan de (digitale) (uitgaande) post registreren Verzendt de postKan de (digitale) post verzenden Archiveert de uitgaande post zo nodigX Assisteert in voorkomende gevallen bij mailingsKan de digitale post verzorgen: adressenbestand bijhouden

11 Aan de slag 1.Maak duo’s 2.Ontvang een werkproces en bespreek de raakvlakken 3.Op welk niveau bevindt het geleerde zich? a)Wat is verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vmbo? b)Mate van integraal aanbieden taken/activiteiten in vmbo? c)Wat is verantwoordelijkheid en zelfstandigheid mbo? 4.Wat moet het mbo toevoegen om in de beroepspraktijk daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan? 5.Schrijf je bevindingen op het formulier en lever deze in (voor de rapportage)!

12 Plenaire terugkoppeling Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die de leerling mee krijgt op het vmbo? Wie kan in enkele woorden zijn/haar bevindingen aangeven?


Download ppt "In gesprek over raakvlakken vmbo -mbo Economie & Ondernemen BB en mbo Ondersteunende administratieve beroepen niveau 2 Studiedag Vmbo Economie 14 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google