De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Presentatie inzake verkenning herfinanciering. 09 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Presentatie inzake verkenning herfinanciering. 09 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Presentatie inzake verkenning herfinanciering. 09 mei 2016

2 De agenda voor vanavond: Inleiding: Een kort overzicht van de historie tot nu toe Stand van zaken op dit moment Een beknopte beschrijving van de huidige (financiële) situatie. De uitdaging Voor welke uitdaging zien wij ons concreet gesteld? Welke oplossingsrichtingen doen zich voor? Wat zijn de mogelijkheden om van de huidige naar de gewenste situatie te komen? Welke rol zou u hierin kunnen spelen? Verkenning van de vraag of het voorliggende initiatief kans van slagen heeft. Rondvraag en vervolgafspraken

3 Van 9 naar 18 holes. Investering en Financiering > verdubbelt Externe ontwikkelingen. Een kort overzicht van de historie tot nu toe Vanaf 1 e fase (9 holes) tot en met huidige situatie is de totale investering € 8.100.000

4 Waarde van de baan op dit moment Taxatierapport is leidraad. Executiewaarde: € 1.550.000 Vrije verkoopwaarde € 2.150.000 Reëel gemiddelde€ 1.850.000 á € 2.000.000

5 Stand van zaken op dit moment: De relatie met de Rabobank: 3 leningen: a.€ 2.600.000 aflossingsvrijrente 4 7/8% b.€ 1.200.000 aflossing € 75.000 per jaarEuribor1,10 % c.€ 500.000 aflossing € 25.000 per jaarEuribor 0,77 % d.Gezamenlijke rentelast € 144.000 per jaar Schuldenlast op dit moment: Totaal € 5.610.000 € 3.800.000 aan Rabobank € 1.600.000 aan leden inleggelden en certificaten € 160.000 aan bedrijfsobligatiehouders Verplichting aan leden: Renteloze obligaties€ 880.000 Ledenlening: rentedragend (2%)€ 710.000 Rentelast per jaar :€ 14.000 Samengevat: € 158.000 financieringslasten p.j en € 100.000 aflossing p.j

6 Plan “Samen sterk!” 1.Inleggelden van +/- 300 leden volstorten tot een certificaat van € 5000. Voorgestelde maatregelen Maximale opbrengst € 600.000 2. Volstorting lopende ledenleningen. € 50.000 3. Deelname vanuit de verenigingsreserve: 20 certificaten á € 5.000 4. Deelname vanuit de vereniging (leden): 260 certificaten á € 5.000 € 1.300.000 Totaal: € 2.000.000

7 Wat staat hier tegenover? Rendement op geïnvesteerde middelen max 2% in de eerste drie jaar Verwachting gebaseerd op de meerjarenbegroting van de stichting

8 Begroting van de Stichting Plan 1/7 2016 Opbrengsten Som der kosten Resultaat voor financiering Financiering Aflossingsruimte Resultaat 2016 R.O.B. € 879K € 696K € 183K € 160K € 23K € 0 € 884K € 700K € 184K € 105K € 79K € 0

9 Begroting van de Stichting Plan 2017 Opbrengsten Som der kosten Resultaat voor financiering Financiering Aflossingsruimte Resultaat 2017 R.O.B. € 879K € 696K € 183K € 160K € 23K € 0 € 929K * € 755K € 174K € 45K € 129K € 0 * = personeel, huisvesting en baanonderhoud

10 Samen sterk! (vervolg) 1. Bij executie (€1.550.000) is onderdekking Situatie na herfinanciering/risicoanalyse € 3.450.000 € 1.900.000 2. Vrije verkoop (max. € 2.150.000): onderdekking€ 1.300.000 € 700.0003. Going concern ( +/- € 2.750.000): onderdekking 4. Bij 700 certificaten (+/- € 2.300.000) onderdekking€ 1.150.000 Op basis van verwachtingen is na 5 jaar nivellering van het risico mogelijk € 1.600 Risico per certificaat:

11 Samen sterk! (vervolg 2) 1.Het streven is er op gericht om iedereen zijn ingelegde geld te kunnen uitkeren. Waarom deze vorm van herfinancieren? 3. Financieel in rustiger vaarwater komen. Intern en extern vertrouwen in de toekomst. Ombuigen van het negatieve sentiment 4. Niet door de vingers laten glippen van hetgeen in al die jaren is opgebouwd. 5. De binding met de vereniging en het gevoel van collectieve verantwoordelijkheid terugwinnen c.q. versterken 2. De huidige verenigingsstructuur blijft bestaan. Behoud van eigen zeggenschap

12 Samen sterk! (vervolg 3) 1. Beleidsontwikkeling. Visie en doelstellingen Wat ook wordt aangepakt a. Versterken van marketing en kwaliteit van dienstverlening Hoe worden wij een magneet voor nieuwe leden en greenfee spelers? Loyalty Ledenwerving Golfschool Horeca Sales Sponsoring/fondswerving ………….. 2. Interne organisatie 3. Uitvoering Richten Inrichten Verrichten

13 Wat als dit niet lukt? Wat zijn mogelijke alternatieve scenario’s ? * Faillissement * Verkoop aan derde partij * Externe financiers/beleggers * Andere opties ???

14 Waar ter wereld werd oprechter trouw …..


Download ppt "Welkom Presentatie inzake verkenning herfinanciering. 09 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google