De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: br. A. Schipper Vandaag doet zr. Chris Linssen-Alvarez belijdenis van haar geloof en ontvangt haar zoon Paul de Heilige Doop. Tijdens de morgendienst is er Bijbelgroep, voor kinderen uit de groep 3 t/m 7 – ook de gasten uit die leeftijdscategorie zijn van harte welkom. De collecte is bestemd voor de MAF. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship en heeft als doel het helpen van mensen dmv medische hulp, voedsel transport en verspreiding van het evangelie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Op 3 juli treden de brs. Nelemans en Ellen af uit hun ambt van ouderling. De kerkenraad heeft ter vervulling van deze vacatures de broeders René van Kleef en David de Wit benoemd. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van deze broeders in hun ambt plaatsvinden in de middagdienst van zondag 3 juli a.s. Verder is het de bedoeling dat in de kerkenraad-vergadering van 4 juli de nieuwe wijkverdeling zal worden vastgesteld; op zondag 10 juli informeren wij u daarover. In verband met de vacature voor diaken heeft de kerkenraad besloten de ambtstermijn van broeder Gerrit Westerik te verlengen met maximaal 6 maanden. Voor de vervulling van de vacature roept de kerkenraad u op namen in te dienen van broeders, die u voor dit ambt geschikt acht. Deze namen alstublieft indienen uiterlijk 3 juli 2016 bij de secretaris. De talstelling en de verkiezing zullen na de vakantie plaatsvinden.

5 Agenda 1&2 juli19:30Musical “de koning komt” Emmauskerk, Eindhoven 6 juli10:00Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend

6 Deze week zijn jarig: 26 juni:br Erwin Blom br Joop de Haas 27 juni:br J.H. van Pijkeren Loes Pontier-van de Ven 29 juni:Sem van Harten 30 juni:Ronan van den Berg 1 juli:br Cornelis Schaaij

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

10 Opwekking 753

11

12

13

14

15

16

17

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

20 Psalm 119: 30 30 Ik overpeins de diepten van uw wet, laat hen tot mij zich wenden die U vrezen! In alles wat uw geest heeft ingezet moge mijn hart één en ondeelbaar wezen! Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet uw naam in heel mijn leven laten lezen.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

24 Opwekking 710

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

36 Psalm 118: 5 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

38 MEER DAN EEN GELOOFSBELIJDENIS Een getuigenis! vs. 1: “Op die dag zul je zeggen …”

39 ZIE HFDST. 7-11 -een land in crisis -de leiders gaan aan God voorbij -maar God schuift de leiders opzij

40 HOOGTEPUNT IN HFDST. 11 Christus Jezus komt om alle volken te verenigen onder zijn vlag

41 VS. 1 EN 2: “IK” Het evangelie geeft de moed om niet afzijdig te blijven: “U bent woedend op mij geweest”

42 “IK WANKEL NIET” Zelfbewust? Van God bewust!

43 “JIJ” WORDT “JULLIE” God plaatst je in een gemeenschap: Samen putten uit de bron (vs. 3)

44 VOOR ALLE VOLKEN (VS. 4 EN 5) -in dienst van de komende Christus -persoonlijk betrokken (als geredde zondaar)

45 “DE HEILIGE VAN ISRAËL” (VS. 6) -een voorrecht (“in jullie midden”) -een opdracht (“jubel en juich”)

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

47 Opwekking 687

48

49

50

51 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

52 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

53 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

54 Psalm 117 Looft, alle volken, looft den HEER, roemt, alle naties, roemt zijn eer. Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid, voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. Heft met ons Halleluja aan!

55 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen

56 Gezang 182C

57 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687: Psalm117: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: MAF Mission Aviation Fellowship Opwekking753: Psalm119:30 Opwekking710: Jesaja12: Psalm118:5 Jesaja12:2 Opwekking687:"

Verwante presentaties


Ads door Google