De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemerschap VECON 14 juni 2016. Welkom Even voorstellen Gerard Aaftink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemerschap VECON 14 juni 2016. Welkom Even voorstellen Gerard Aaftink."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemerschap VECON 14 juni 2016

2 Welkom Even voorstellen Gerard Aaftink

3 Welkom Wat ons drijft Onze missie Het is onze missie om elke leerling in Nederland te laten proeven van ondernemerschap. Wij inspireren leerlingen op gebied van ondernemend gedrag, en helpen hen bij het ontwikkelen daarvan. Het ontwikkelen van ondernemerschap Een actieve houding. Verantwoordelijkheid nemen. Kansen zien, kansen benutten. Resultaat halen. Persoonlijke ontplooiing. Plezier!

4 Welkom Onderwijs en Ondernemerschap In het onderwijs steeds meer belangstelling voor het thema “Ondernemerschap”. Maatschappelijk wordt ondernemerschap steeds belangrijker gevonden. Van leerlingen wordt steeds vaker ondernemend gedrag verwacht. Ondernemerschap is meer dan attitude, kennis is nodig! Toetsing van kennis èn attitude is wenselijk. Maar hoe doe je dit nu in de onderwijspraktijk?

5 Welkom Wat is ondernemen? ?

6 Welkom Wat is ondernemen? Ondernemen is geld verdienen met je eigen bedrijf. Als ondernemer verdien je er zoveel geld mee dat je er van kan leven, elk jaar opnieuw.

7 Welkom Wat doet een ondernemer? ?

8

9

10

11

12

13 Welkom Waar geven jullie les in? ?

14 Welkom Waar besteedt een ondernemer zijn tijd aan? ?

15 Welkom Hier besteedt een gemiddelde ondernemer zijn tijd aan. Product30% van de tijd, Markt20%, Financiën25 %, Organisatie25 %.

16 Welkom Hier besteedt een succesvolle ondernemer zijn tijd aan!

17 Welkom Het didactisch model van ondernemerschap De kern van Ondernemen Proeven van Ondernemerschap Ondernemend gedrag Zelfstandig Ondernemen Oriëntatie op Ondernemerschap Ondernemend Gedrag

18 Welkom De opzet van de methode 1 A. Introductie in ondernemerschap B. Beeldvorming C. Vorm geven aan je bedrijf D. Financiën E. Administratie en beheer F. Presentatie en promotie G. Inkoop H. Verkoop

19 Welkom De opzet van de methode, 3 A. Introductie in ondernemerschap Reflectievaardigheden Zelfstandig ondernemerschap 1

20 Welkom De opzet van de methode, 4 B. Beeldvorming Kansen vertalen in een mogelijk succesvolle onderneming Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, missie en visie 2 Product 3 Marktgegevens vertalen Doelgroep, doelgroepanalyse, (markt)onderzoek en Onderzoeksmethoden 4 Commercieel-economische gegevens t.b.v een onderneming interpreteren, marktgegevens vertalen, SWOT-analyse Concurrentieanalyse, politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. ondernemen (DESTEP) 5 Gesprekstechnieken, ideeën mondeling of schriftelijk presenteren Netwerken 6

21 Welkom De opzet van de methode, 5 C. Vorm geven aan je bedrijf Verkoopprijs bepalen Verdienmodellen, prijsbepaling 7 Marktgegevens vertalen, bedrijfsmatig handelen Marketingmix, marketingstrategieën 8 Bedrijfsmatig handelen E-commerce voor commerciële doeleinden, locatie en bedrijfshuisvesting 9 Juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid Rechtsvormen, wet- en regelgeving, belastingwetgeving, verzekeringen, vergunningen, arbo-beleid (arbozorg) 10 Ondernemingsplan maken Ondernemingsplan 11

22 Welkom De opzet van de methode, 6 D. Financiën Financieringsplan, investeringsbegroting, kosten- /batenanalyse maken Financiële basisbegrippen 12 Budgetverschillen berekenen, financieringsplan, investeringsbegroting, kosten- /batenanalyse maken Interne en externe financieringsvormen, financieel plan 13

23 Welkom De opzet van de methode, 7 E. Administratie en beheer Offertes/prijsaanbod maken (Omzet)Belastingwetgeving, betalings- en/of leveringsvoorwaarden, offertes/prijsaanbod, administratie 14

24 Welkom De opzet van de methode, 8 F.Presentatie en promotie Promoot product/bedrijf/zichzelf Promotie, social media, communicatiestrategieën 15

25 Welkom De opzet van de methode, 9 G. Inkoop Maakt weloverwogen keuze voor leveranciers Inkoop, (inkoop)contracten/verbintenissen, betalings- en/of leveringsvoorwaarden, relevante (commerciële) samenwerkingsvormen 16

26 Welkom De opzet van de methode, 10 H. Verkoop Gesprekstechnieken, onderhandelingstechnieken, verwerven van opdrachten en/of klanten, offreren Verkoop, onderhandelen, klantenbinding 17 Financiële kengetallen analyseren, financiële gegevens doorrekenen Salesfunnel 18

27 Welkom Docentenhandleiding Antwoordmodel De Kern van Ondernemen Presentatie bij hoofdstuk 1 De wereld van de ondernemer Lesprogramma en urentabel Examenplan Verantwoording De Kern van Ondernemen De Wereld van de Ondernemer

28 Welkom Het belang van ondernemen Niet iedereen kan ondernemer worden….. Niet iedereen wil ondernemer worden….. Niet iedereen hoeft ondernemer te worden….. Maar ondernemend gedrag van een werknemer wordt steeds belangrijker, ook in organisaties!

29 Welkom Ondernemend gedrag 1 Inhoud gebaseerd op 21th Century Skills. Gericht op ondernemende medewerker. Deze werkt in een veilige omgeving, verantwoordelijk voor een gedeelte, loopt geen risico. Opbouw: Noodzakelijke kennis eigen maken Oefenen op basis van opdrachten Experimenteren Reflecteren ISBN/EAN : 978-90-820883-2-8 Titel : Ondernemend gedrag

30 Welkom Ondernemend gedrag 2 Kennis: Ondernemend gedrag, Creativiteit en innovatie, Formele en informele organisatie, Ethiek en integer handelen, Communicatie, Argumenteren en discussiëren, Reflectie en zelfonderzoek, Samenwerken en feedback. Oefenen: Praktijkopdrachten Een ondernemende activiteit Toetsen: Kennistoets. Presentatie en verantwoording activiteit, Reflectie.

31 Welkom Oriëntatie op Ondernemerschap 1 Gericht op ondernemende medewerker die zich oriënteert op een eigen bedrijf. Opbouw: Noodzakelijke kennis eigen maken Oefenen op basis van opdrachten Experimenteren Reflecteren ISBN/EAN : 978-90-820883-4-2 Titel : Proeven van ondernemerschap

32 Welkom Oriëntatie op Ondernemerschap 2 Kennis: Modellen van ondernemerschap, Een ondernemend idee, Ondernemende vaardigheden, Haalbaarheid van mijn bedrijf. Naar keuze oefenen met: Een ondernemend project, Business Model Canvas, Haalbaarheidstudie. Toetsen: Presentatie en verantwoording project, canvas of haalbaarheid. Reflectie.

33 Welkom Ondernemerschap 1 Gericht op ondernemende medewerker die zich voorbereidt op een eigen bedrijf. Hij kent alle aspecten van ondernemerschap, heeft overzicht en draagt de verantwoording. Opbouw: Noodzakelijke kennis eigen maken Oefenen op basis van opdrachten Experimenteren Reflecteren ISBN/EAN : 978-90-824806-3-4 Titel : De kern van ondernemen

34 Welkom Ondernemerschap 2 Kennis: Modellen van ondernemerschap, Een ondernemend idee, Ondernemende vaardigheden, Haalbaarheid van mijn bedrijf, Voorbereiding van mijn bedrijf, Het voeren van mijn bedrijf. Naar keuze oefenen met: Een ondernemend project, Business Model Canvas, Ondernemingsplan. Toetsen: Presentatie en verantwoording project, canvas of plan. Reflectie. Kennistoetsen.

35 Welkom Promotie Wie niet kiest wordt niet gekozen Hoe communiceer je als ZZP-er met je klant, hoe verzorg je je promotie? Deel A gaat over denken als je klant. In deel B komen de promotiemiddelen en het promotieplan aan de orde. Deel C geeft handvatten om praktisch aan de slag te gaan. Deel D beschrijft hoe je promotie vertaalt naar omzet en winst. Deel E geeft aan hoe je aan de slag kan gaan met je eigen promotieplan Bestellen ISBN/EAN: 978-90-824806-2-7 Titel : Wie niet kiest wordt niet gekozen

36 Welkom

37 Vragen en informatie: De Wereld van de Ondernemer 0346 215630 06 10618646 info@dwvdo.nl www.dwvdo.nl


Download ppt "Ondernemerschap VECON 14 juni 2016. Welkom Even voorstellen Gerard Aaftink."

Verwante presentaties


Ads door Google