De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G-COACHING IN DE PRAKTIJK door CBE BRUSSELLEER in CVO COOVI VOCVO Trefdag 20 mei 2016 Martin Strynck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G-COACHING IN DE PRAKTIJK door CBE BRUSSELLEER in CVO COOVI VOCVO Trefdag 20 mei 2016 Martin Strynck."— Transcript van de presentatie:

1 G-COACHING IN DE PRAKTIJK door CBE BRUSSELLEER in CVO COOVI VOCVO Trefdag 20 mei 2016 Martin Strynck

2 OEFENING ALS INTRO een werkschema maken

3

4

5

6 WAAROM DEZE OEFENING? Het recept komt uit de cursus DIDACTISCH MATERIAAL = ECHT MATERIAAL + GECONTEXTUALISEERD MATERIAAL LINK MET DE CONTEXT Het recept is al gemaakt in de keuken LINK MET DE PRAKTIJK

7 WAAROM DEZE OEFENING? Zelfstandig werkschema kunnen maken, wordt verwacht in opleiding hulpkok VOORBEREIDING OP / LINK MET VERVOLGTRAJECT Elementen uit NT1 en MO (leren leren) LINK MET DE DOMEINEN UIT DE BE

8 HISTORIEK CVO Coovi Nieuw publiek: anderstaligen laaggeletterden => Vernieuwde aanpak Intern bv. uitsplitsen basis- en uitbreidingsdoelst. bv. aanpassen cursussen Externen aantrekken Taalcoaching G-Coaching Trajectbegeleiding

9 INGEBED IN EEN NETWERK CBE BrusselleerCVO Coovi NT2 Alfa NT2 NT1 G-Coaching WIS ICT MO voortrajec t HORECA-opl. Huis vh Ned. CVO Meise JeS Taalcoaching Taalbeleid Screening Trajectbegeleiding

10 BEDOELING Door extra ondersteuning van de cursisten op vlak van geletterdheid, zorgen voor een efficiënter opleidingstraject met minder afhakers, een betere doorstroom (intern en extern) en beter gewapende cursisten in het (toekomstige) werkveld. Geletterdheid als middel, niet als doel op zich

11 3 X OP MAAT de organisatie de opleiding de cursist

12

13 DE PRAKTIJK: rekenen Alle mogelijke aanwezige recipiënten (met en zonder aanduiding van een inhoudsmaat) worden van minder inhoud naar meer inhoud gerankschikt

14 DE PRAKTIJK: leren leren Tekeningen maken als middel om de essentie van een recept te vatten, en om te kunnen memoriseren.

15 DE PRAKTIJK: eigen recept VOOR NA

16 DE PRAKTIJK: hulp bij kassa

17 DE PRAKTIJK: Internationale dag

18

19 DE PRAKTIJK: de inventaris

20

21 in opleiding hulpkok

22 WAAROM G-COACH IN VOORTRAJECT BETER? G-Coach in opl hulpkok Minder doelpubliek BE Csn hebben het gevoel van uit de les te worden gehaald en iets te missen Csn hebben het gevoel geviseerd te worden als “dommerik” Focus meer op product (eindresultaat) Nood vooral rekenen Noodzaak wordt soms te laat in de opleiding duidelijk G-Coach in voortraject Veel meer doelpubliek BE Geïntegreerd in het geheel Iedereen passeert bij de G- Coach, differentiatie valt niet op Focus meer op (individueel) proces Nood is ruimer (NT1, MO, WIS) Noodzaak sneller duidelijk door geïntegreerde aanpak

23 KRITISCHE SUCCESFACTOREN Duidelijke verwachtingen, afspraken en ondersteuning op beleidsniveau, lesgeversniveau en cursistenniveau Openheid en flexibiliteit van de lesgevers Betrokkenheid van de vakleerkrachten Tijd nemen als G-Coach om vertrouwen te winnen en werking en cultuur te leren kennen Eigen expertise respecteren (vakleerkracht en G-Coach)

24 KRITISCHE SUCCESFACTOREN Als G-Coach zoeken welke “ingangspoort” werkt (welke vraag/nood heeft de vakleerkracht?) Individuele werkpunten csn van bij begin in kaart brengen (bv. rekentest) Observatieperiode is nuttig Op korte termijn een tastbaar resultaat bezorgen

25 EFFECT?? Door de geïntegreerde aanpak is het afzonderlijk effect van de G-Coaching moeilijk te meten. csn hebben voorsprong bij de vervolgopleiding lesgevers van vervolgopleidingen merken het positief effect van het voortraject werkveld ?


Download ppt "G-COACHING IN DE PRAKTIJK door CBE BRUSSELLEER in CVO COOVI VOCVO Trefdag 20 mei 2016 Martin Strynck."

Verwante presentaties


Ads door Google