De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie naar gemeente Minou Scherrenburg 13 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie naar gemeente Minou Scherrenburg 13 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie naar gemeente Minou Scherrenburg 13 december 2011

2 Opzet presentatie  Stand van zaken decentralisatie  Korte toelichting uitgangspunten Wmo  Ondersteuning in transitie

3 Decentralisatie naar gemeente  Overheveling extramurale begeleiding  Overheveling jeugd  Wet werken naar vermogen  (IQ maatregel)

4 Standpunt VGN  Daar waar meerwaarde, doen!  Voor specialistische zorgvragen, specifiek aanbod, kleine aantallen: niet doen of met specifieke maatregelen.

5 Wetwijziging Wmo  Naar kamer?  Motie IGZ: ‘compromis’  Motie doeluitkering: ‘houdt kamer aan vast’  Motie specifieke groepen

6 Specifieke groepen  Geen uitzonderingen, wel maatregelen - hulpvraag: signalering en het gesprek - inkoop - coördinatie en regie  ZG: nadenken over centrale leveringsvoorwaarden

7 Wmo  Doel Wmo: Burger in staat stellen maatschappelijk te participeren: Participatiewet, geen zorgwet  Prestatievelden  Compensatieplicht in plaats van verzekerd recht  De Kanteling  Beleidsvrijheid voor gemeente  Budgetten niet geoormerkt  Burger bepaalt indirect via gemeenteraad/Wmo-raad  Politiek proces

8 Wmo compensatieplicht Opdracht = bieden van ondersteuning zodat een burger…

9 Invulling compensatieplicht Eigen kracht/eigen netwerk Vrijwilligers Welzijn Professioneel collectief Individu- eel

10 Transitiebureau  Samenwerking VWS en VNG  Ondersteunen de overheveling  Bijeenkomsten en materiaal  www.invoeringwmo.nl www.invoeringwmo.nl

11 Stappenplan www.invoeringwmo.nl/stappenplan/stappenplan.html

12 Voorbereiding zorgaanbieders  Cliënten in beeld brengen (indicatie?)  Heroverweging ondersteuningsaanbod/Wmo taal  Scenario analyse  Flexibiliteit in bedrijfsvoering  Beleid gemeente  Gemeentelijke politieke verhoudingen  Andere aanbieders (formeel, informeel, welzijn)

13 Ondersteuning VGN  Filmpjes  Factsheets  Handreikingen  Nieuwsbrieven  Ledenbijeenkomsten  Workshops  Community  (juridische) helpdesk  Ledenzendingen/directiemails

14 Vragen  Meer informatie op ledennet VGN (www.vgn.nl )www.vgn.nl  www.invoeringwmo.nl www.invoeringwmo.nl  www.vng.nl (rechts onderin ‘van AWBZ naar Wmo’) www.vng.nl  mscherrenburg@vgn.nl


Download ppt "Decentralisatie naar gemeente Minou Scherrenburg 13 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google