De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zorg op onze school Presentatie over de zorg met als uitgangspunt de 1-zorgroute. Petra Vinkestijn IB-er Burg. Westerbeek van Eertenschool Varik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zorg op onze school Presentatie over de zorg met als uitgangspunt de 1-zorgroute. Petra Vinkestijn IB-er Burg. Westerbeek van Eertenschool Varik."— Transcript van de presentatie:

1 De zorg op onze school Presentatie over de zorg met als uitgangspunt de 1-zorgroute. Petra Vinkestijn IB-er Burg. Westerbeek van Eertenschool Varik

2  Petra Vinkestijn  1998 afgestudeerd en gaan werken in Varik  Coördinator leerlingenzorg  2003 IB opleiding

3  Passend onderwijs  Handelingsgericht werken (HGW)  Alle leerlingen  Kijken naar onderwijsbehoeften  Groepsplannen  Aanpak per vakgebied  Kwaliteitsverbetering  Koppeling groepsniveau, schoolniveau en het bovenschools niveau

4 De kern van de 1-zorgroute bestaat uit het handelingsgericht werken met groepsplannen en het onderwijs afstemmen op onderwijsbehoeften van de leerlingen.

5

6  Evalueren vorige groepsplan  Verzamelen van gegevens: -Toetsen methode -LVS Cito -Observaties -Analyse van werk -Gesprekken met leerlingen (ouders)

7

8

9

10  Onderwijsbehoeften formuleren: -Wat heeft deze leerling nodig om zich verder te ontwikkelen en de gestelde doelen te halen?  Leerlingen clusteren met gelijke behoeften

11

12  Opstellen van het groepsplan:

13  Uitvoeren van het groepsplan  Werken met effectieve/directe instructie Directe instructie film

14  Leerkrachten evalueren vorige groepsplan en maken een nieuw groepsoverzicht en groepsplan  Groepsbespreking met de IB-er  Uitvoeren van de groepsplannen  Groepsbezoek en nabespreking door IB-er  Tussentijdse update van de plannen  Uitvoeren van de groepsplannen

15  Vanuit de groepsbespreking kan een leerling aangemeld worden voor de leerlingenbespreking -De leerling wordt individueel in kaart gebracht en besproken met de IB-er Mogelijke opties daarna: -observatie door IB-er -overleg zorgteam -RT opstarten -leerlingenbespreking met Orthopedagoog -observatie door PAB-er (vanuit SWV Tiel) -onderzoek

16  We doorlopen de cyclus 2x per jaar  Leerlingen met een individueel plan hebben een rugzak en/of werken op een eigen leerlijn.  Aanpak voor de basisvakken -gestart met lezen -dit schooljaar werken we aan spelling en lezen -volgend schooljaar komt rekenen daarbij  Begeleiding door Orthopedagoog van Marant  2x per jaar meting en evaluatie

17 Begeleiding = goed  De school gebruikt een samenhangend systeem van de genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Zorg = voldoende  De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.  Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen.  De school voert de zorg planmatig uit.  De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg

18


Download ppt "De zorg op onze school Presentatie over de zorg met als uitgangspunt de 1-zorgroute. Petra Vinkestijn IB-er Burg. Westerbeek van Eertenschool Varik."

Verwante presentaties


Ads door Google