De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkplan Egmond aan den Hoef Algemene ledenvergadering 22 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkplan Egmond aan den Hoef Algemene ledenvergadering 22 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkplan Egmond aan den Hoef Algemene ledenvergadering 22 november 2007

2 Inhoud Terugblik afgelopen jaar WMO Veiligheid Slotkwartier Voorzieningen Water Verkeer

3 Terugblik afgelopen jaar Bereikte resultaten Kritische noten

4 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Waar voorziet de WMO in? Aanvraag hulp in de huishouding Aanvraag voorzieningen (bv.buurtfeesten) Subsidie voor eigen initiatief Aanvraag mantelzorg

5 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Financiële consequentie gemeente en dus Egmond aan den hoef onbekend! Introductie financiële sturing in WMO Uitgaan van de zorgbehoefte van de bevolking Aanhaken op beleidsplan gemeente Loket WMO in ons dorpshuis

6 Veiligheid Veiligheid en het gevoel ervan Slotkwartier Aanpak bij de wortel van de overlast Overleg met alle partijen Periodieke rapportage politie

7 Slotkwartier Stand van zaken Input bevolking is doorgegeven aan De Hollandsche Start overleg met klankbordgroep Medio 2008 presentatie Masterplan door Hollandsche?

8 Voorzieningen Speelplaatsen, conform beleidsplan maatschappelijke ontwikkeling Jeugdbeleid, bunker afspraken Wensen voor het komende jaar

9 Speerpunten Water Doelstellingen: Verbeteren vaarroutes Egmondermeer Meer waterberging in kern Herstellen (oude) waterverbindingen Aanlegsteiger in Vaart Verbeteren doorstroming (gebruik duinwater)

10 Verkeer (Verkeerscirculatieplan) Stand van zaken; hoe was het gelopen Gemeentelijke inspraakprocedure (mei’06) Wijkvereniging krijgt opdracht VCP Inzicht in grootste knelpunten VCP in concept gereed (medio 2007) Overleg met gemeente, eventuele aanpassing maatregelen

11 Speerpunten VCP Doelstelling VCP: Verkeersdruk verdelen over de wijken, (geen sluipverkeer door de wijk) Zoveel mogelijk afsluiting voorkomen Maatregelen onderling afstemmen

12 Speerpunten VCP Belangrijkste knelpunten: Julianaweg West Mosselaan AH in- en uitrit Kruispunt Hoeverweg / Kalkovensweg Kruispunt Hoeverweg / Zeeweg

13 Speerpunten VCP Maatregelen korte termijn 1: Aanspreken bedrijven De Weidjes Eenrichtingsverkeer Julianaweg West, Lamoraalweg Aanpassen bocht Ambachtsweg / Lamoraal

14 Speerpunten VCP Maatregelen korte termijn 2: Veiliger maken kruispunt Hoeverweg/ Kalkovensweg (snelheid, fietsers) Verlengen afrit Hoeverweg afslag Egmond aan Zee Overleg Provincie / wijkvereniging/ gemeente Aparte inrit / uitweg AH Fietsstroken Herenweg kern

15 Speerpunten VCP Maatregelen lange termijn: Herinrichting straat Julianaweg West (Julianaweg Oost) Rotonde op kruispunt Hoeverweg / Kalkovensweg Herinrichting Herenweg (bocht Egmonderstraatweg)


Download ppt "Wijkplan Egmond aan den Hoef Algemene ledenvergadering 22 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google