De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimuleringsfonds 2016 Bijeenkomst 31 mei 2016 De Baander Dalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimuleringsfonds 2016 Bijeenkomst 31 mei 2016 De Baander Dalen."— Transcript van de presentatie:

1 Stimuleringsfonds 2016 Bijeenkomst 31 mei 2016 De Baander Dalen

2 Programma 19.30Welkom door Harry Lamberts (voorzitter Ver. Dorpsbelangen Dalen) 19.35Presentatie Ver. Dorpsbelangen Dalen 19.50Nei Naoberschap Gees – Aad van der Vaart 20.00G1000 Coevorden – Arjan Pieters & Harmjan Veenstra 20.10Pauze 20.20Stimuleringsfonds 2016 21.00Leespauze 21.10Bespreking concept-regeling 22.00Afsluiting

3 Stimuleringsfonds 2016 Bedoelingen met dit fonds: Andere manieren van samenwerking inwoners onderling en gemeente Gezamenlijke zoektocht naar wat werkt & past Ondersteuning van initiatieven in dorpen & wijken (leefbaarheid, zelf doen & zelf uitvoeren) Stimuleringsfonds 2015: samen vorm gegeven en uitgevoerd. Begin 2016 geëvalueerd.  Nieuw voorstel voor fonds 2016 Voortzetting gezamenlijke zoektocht.

4 Stimuleringsfonds 2016 Aantal punten van belang: Roep om meer objectiviteit in het fonds/in de beoordeling; Zorg over of iedere vereniging voldoende in aanmerking kan komen voor het fonds; Initiatievenmarkt werd wisselend positief beoordeeld Fonds neemt toe in grootte: hoe daarmee om te gaan?

5 Inhoud regeling Twee delen:  Fonds voor dorps- en wijkinitiatieven: grotendeels voortzetting van regeling 2015;  Fonds voor initiatieven “Coevorden verbindt”

6 Deel 1 “Initiatievenregeling” Zo open mogelijke regeling: beperkte inhoudelijke criteria, wel uitsluiting: – Commerciële activiteiten – Activiteiten met een politiek of religieus karakter – Activiteiten die anders subsidie kunnen krijgen of hebben verkregen (bijv. GIDS) Verenigingen PB’s en wijkverenigingen zijn aanvragers Beoordeling door een vakjury (onafhankelijk) & initiatievenmarkt Oordeel jury & oordeel vereniging 50-50 Geen onderscheid tussen verenigingen (stad en dorpen, klein en groot, etc.)

7 Deel 1 “Financieel” Voor 2016 omvang €150.000; Maximaal €10.000 per aanvraag; 25 % van de kosten bestaat uit eigen bijdrage; Voor 2017 wordt de omvang van het fonds opnieuw vastgesteld.

8 Planning Deel 1 Datum Activiteit 31 meiBijeenkomst Dalen JuniVaststelling regeling college JuniBrieven met aanmeldformulier aan verenigingen 22 juniPublicatiedatum regeling 1 oktoberSluitingsdatum 17 oktoberEinde toetsing op volledigheid 20 okt- 10 novBeoordeling vakjury 10 novemberInitiatievenmarkt 17 novemberVaststelling definitieve uitslag door college 25 novemberSluiting beslistermijn (verzenden besluiten

9 Deel 2 “Coevorden Verbindt” Ruimte voor initiatieven waarvoor nodig: – Andere vormen van samenwerking tussen inwoners onderling en de gemeente (voorbeelden hierna) – Meer tijd (meerjarig & structureel) – Initiatieven waar inwoners en gemeente van kunnen leren Ook andere rechtspersonen kunnen aanvragen Vakjury geeft advies aan college College beslist over aanvragen

10 Dorpsvisie Steenwijksmoer “Een goed verzorgde aanblik van het dorp door goed onderhoud van straten en groenvoorzieningen” “Beheer en onderhoud van de openbare ruimte kan in sommige gevallen ook door bewoners, ondernemers opgepakt worden” “Afspraken met de gemeente” […].

11 Dorpsvisie Aalden “Vrijwilligers zijn niet altijd gemakkelijk inzetbaar of vindbaar. Een terugtrekkende overheid maakt dat des te nijpender.” “Dorpsbelangen Aalden wil de beschikbaarheid van vrijwilligers en hun werk in kaart brengen om zicht te krijgen op wat nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.” “Kennis uitwisselen en verkennen of een gezamenlijk standpunt naar de gemeente mogelijk is.”

12 Planning Deel 2 31 mei 2016Bijeenkomst Dalen 7 juni 2016Vaststelling regeling college 8 juni 2016Brieven met aanmeldformulier aan verenigingen 22juni 2016Publicatiedatum regeling ~ 1 januari 2019Sluitingsdatum aanvragen binnen 2 weken aan vakjury vakjury adviseert binnen 4 wkn na ontvangst college beslist binnen 6 wkn na ontvangst advies

13 Deel 2 “Financieel” -Omvang 2016 is €150.000,- -Maximaal €25.000,- per aanvraag (2016) -25% van de kosten bestaat uit een eigen bijdrage -Jaarlijks wordt de omvang van het fonds en de hoogte van toe te kennen bedrag vastgesteld

14 Tenslotte / Leespauze -Looptijd van de regelingen is voor de komende 3 jaar (tot 1/1/2019) met een jaarlijkse evaluatie. -Provinciale bijdrage wordt gevoegd bij de door de gemeente beschikbaar gestelde bedragen. - Tijdens leespauze in het bijzonder aandacht voor Werkwijze van de vakjury (p.5 en 6) Naar voren halen van de sluitingsdatum vanaf volgend jaar (p. 3) - Alle informatie op: www.coevorden.nl/stimuleringsfonds

15 Bespreking concept-regeling


Download ppt "Stimuleringsfonds 2016 Bijeenkomst 31 mei 2016 De Baander Dalen."

Verwante presentaties


Ads door Google