De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duits -1 Grammatica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duits -1 Grammatica."— Transcript van de presentatie:

1 Duits -1 Grammatica

2 Onregelmatige werkwoorden
Hebben (haben) Ich Habe Du Hast er/ sie/ es/ man Hat Wir Haben Ihr Habt Sie/Sie Worden/zullen (werden) Ich Werde Du Wirst er/ sie/ es/ man Wird Wir Werden Ihr Werdet Sie/Sie Durven (dürfen) Ich Darf Du Darfst er/ sie/ es/ man Wir Dürfen Ihr Dürft Sie/Sie Zijn (sein) Ich Bin Du Bist er/ sie/ es/ man Ist Wir Sind Ihr Seid Sie/Sie

3 Onregelmatige werkwoorden
Kunnen (können) Ich Kann Du Kannst er/ sie/ es/ man Wir Können Ihr Könnt Sie/Sie können Moeten, als in t kan niet anders (Mögen) Ich Mag Du Magst er/ sie/ es/ man Wir Mögen Ihr Mögst Sie/Sie Moeten, als in een bevel (sollen) Ich Soll Du Sollst er/ sie/ es/ man Wir Sollen Ihr Sollt Sie/Sie Willen (Wollen) Ich Will Du willst er/ sie/ es/ man Wir Wollen Ihr Wollt Sie/Sie

4 Onregelmatige werkwoorden
Weten (wissen) Ich Wei𝛽 Du Wei𝛽t er/ sie/ es/ man Wir Wissen Ihr Wisst Sie/Sie

5 Regelmatige werkwoorden
Ich E Du St er/ sie/ es/ man T Wir En Ihr Sie/Sie

6 Lidwoorden Der Mannelijk De-het Die Vrouwelijk Das Onzijdig Meervoud

7 De der-groep Das, die, der en die Dies Jed Manch Solch Welch All -
mnlk onz vrwlk mv Ow R S E Lv N

8 De Ein-groep Ein, Kein Mein Sein Dein Iht Unser Euer Ihr ihr
Bij de mv-vorm wordt er geen eine gebruikt alleen *keine - mnlk Onz Vrwlk Mv Ow E Lv n

9 Hoofletters In het duits zet je hierbij een hoofdletter
Begin van de zin Aardrijkskundige namen Zelfstandig naamwoorden Pers. vnw Eigennamen

10 U of jij? Je zegt jij tegen: U: Familie
Klasgenoten, kinderen tot 15 jaar Goede vrienden U: Andere gevallen SIE IS MET EEN HOOFDLETTER!!

11 telwoord Null 11 Elf 22 Zweiundzwanzig 1 Eins 12 Zwölf 23
Null 11 Elf 22 Zweiundzwanzig 1 Eins 12 Zwölf 23 Dreiundzwanzig 2 Zwei 13 Dreizehn 30 drei𝜷ig 3 Drei 14 Vierzehn 40 vierzig 4 Vier 15 Fünfzehn 50 Fünfzig 5 Fünf 16 sechzehn 60 Sechzig 6 sechs 17 Siebzehn 70 Siebzig 7 Sieben 18 Achtzehn 80 Achtzig 8 Acht 19 Neunzehn 90 Neunzig 9 Neun 20 Zwanzig 100 Hundert 10 zehn 21 einundzwamzig 1000 tausend

12 Rangtelwoord 1 Erste 11 Elfte 2 Zweite 12 Zwolfte 3 Dritte 13
Dreizehnte 4 Vierte 14 Vierzehnte 5 Fünfte 15 Fünfzehnte 6 Sechste 19 Neunzehnte 7 Siebte 20 Zwanzigste 8 Achte 21 Einundzwanzigste 9 Neunte 30 drei𝛽igste 10 Zehnte 40 Vierzigste

13 Vraagwoorden Wer Wie Hoe Was Wat Wo Waar Wann Wanneer Welche Welke
Wohin Waar naar toe Welcher Waar vandaan

14 Bijvoeglijk naamwoord der-groep
Mannelijk - Vrouwelijk Onzijdig Meervoud + n

15 Bijvoeglijk naamwoord ein-groep
Mannelijk + R Vrouwelijk - Onzijdig + S Meervoud + N

16 Das finde ich doof Ik vind dat stom Das finde ich groβartig Dat vind ik geweldig Damit bin ich einverstanden Daar ben ik het mee eens Daran glaube ich nicht Daar geloof ik niet in Das finde ich gut Dat vind ik goed Was hälst du davon? Wat vind jij daarvan? Darüber habe ich eine andere Meinung Daar denk ik anders over Da bin ich sicher Dat weet ik zeker Da bin ich nicht sicher Dat wee tik niet zeker Ja, das simmt Ja, dat klopt Nein, das stimmt natürlich nicht Nee, dat klopt natuurlijk niet Ja, das glaube ich schon Ja, dat geloof ik wel Nein, das weiβ ich nicht Nee, dat weet ik niet Das ist absolut nicht wahr Dat is absoluut niet waar Das kann ich dir nicht sagen Dat kan ik je niet zeggen Nein, das stimmt nicht Neem, dat klopt niet

17


Download ppt "Duits -1 Grammatica."

Verwante presentaties


Ads door Google