De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duits -1 Grammatica. Onregelmatige werkwoorden Hebben (haben) IchHabe DuHast er/ sie/ es/ manHat WirHaben IhrHabt Sie/SieHaben Zijn (sein) IchBin DuBist.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duits -1 Grammatica. Onregelmatige werkwoorden Hebben (haben) IchHabe DuHast er/ sie/ es/ manHat WirHaben IhrHabt Sie/SieHaben Zijn (sein) IchBin DuBist."— Transcript van de presentatie:

1 Duits -1 Grammatica

2 Onregelmatige werkwoorden Hebben (haben) IchHabe DuHast er/ sie/ es/ manHat WirHaben IhrHabt Sie/SieHaben Zijn (sein) IchBin DuBist er/ sie/ es/ manIst WirSind IhrSeid Sie/SieSind Worden/zullen (werden) IchWerde DuWirst er/ sie/ es/ manWird WirWerden IhrWerdet Sie/SieWerden Durven (dürfen) IchDarf DuDarfst er/ sie/ es/ manDarf WirDürfen IhrDürft Sie/SieDürfen

3 Onregelmatige werkwoorden Kunnen (können) IchKann DuKannst er/ sie/ es/ manKann WirKönnen IhrKönnt Sie/Siekönnen Moeten, als in t kan niet anders (Mögen) IchMag DuMagst er/ sie/ es/ manMag WirMögen IhrMögst Sie/SieMögen Moeten, als in een bevel (sollen) IchSoll DuSollst er/ sie/ es/ manSoll WirSollen IhrSollt Sie/SieSollen Willen (Wollen) IchWill Duwillst er/ sie/ es/ manWill WirWollen IhrWollt Sie/SieWollen

4 Onregelmatige werkwoorden Weten (wissen) Ich Du er/ sie/ es/ man WirWissen IhrWisst Sie/SieWissen

5 Regelmatige werkwoorden

6 Lidwoorden DerMannelijkDe-het DieVrouwelijkDe-het DasOnzijdigDe-het DieMeervoudDe-het

7 De der-groep Das, die, der en die Dies Jed Manch Solch Welch All -mnlkonzvrwlkmv OwRSEE LvNSEE

8 De Ein-groep Ein, Kein Mein Sein Dein Iht Unser Euer Ihr ihr -mnlkOnzVrwlkMv Ow--EE Lvn-EE Bij de mv-vorm wordt er geen eine gebruikt alleen *keine

9 Hoofletters In het duits zet je hierbij een hoofdletter – Begin van de zin – Aardrijkskundige namen – Zelfstandig naamwoorden – Pers. vnw – Eigennamen

10 U of jij? Je zegt jij tegen: – Familie – Klasgenoten, kinderen tot 15 jaar – Goede vrienden U: – Andere gevallen SIE IS MET EEN HOOFDLETTER!!

11 telwoord 0Null11Elf22Zweiundzwanzig 1Eins12Zwölf23Dreiundzwanzig 2Zwei13Dreizehn30 3Drei14Vierzehn40vierzig 4Vier15Fünfzehn50Fünfzig 5Fünf16sechzehn60Sechzig 6sechs17Siebzehn70Siebzig 7Sieben18Achtzehn80Achtzig 8Acht19Neunzehn90Neunzig 9Neun20Zwanzig100Hundert 10zehn21einundzwamzig1000tausend

12 Rangtelwoord 1Erste11Elfte 2Zweite12Zwolfte 3Dritte13Dreizehnte 4Vierte14Vierzehnte 5Fünfte15Fünfzehnte 6Sechste19Neunzehnte 7Siebte20Zwanzigste 8Achte21Einundzwanzigste 9Neunte30 10Zehnte40Vierzigste

13 Vraagwoorden WerWie Hoe WasWat WoWaar WannWanneer WelcheWelke WohinWaar naar toe WelcherWaar vandaan

14 Bijvoeglijk naamwoord der-groep Mannelijk- Vrouwelijk- Onzijdig- Meervoud+ n

15 Bijvoeglijk naamwoord ein-groep Mannelijk+ R Vrouwelijk- Onzijdig+ S Meervoud+ N

16 Das finde ich doofIk vind dat stom Das finde ich groβartigDat vind ik geweldig Damit bin ich einverstandenDaar ben ik het mee eens Daran glaube ich nichtDaar geloof ik niet in Das finde ich gutDat vind ik goed Was hälst du davon?Wat vind jij daarvan? Darüber habe ich eine andere Meinung Daar denk ik anders over Da bin ich sicherDat weet ik zeker Da bin ich nicht sicherDat wee tik niet zeker Ja, das simmtJa, dat klopt Nein, das stimmt natürlich nichtNee, dat klopt natuurlijk niet Ja, das glaube ich schonJa, dat geloof ik wel Nein, das weiβ ich nichtNee, dat weet ik niet Das ist absolut nicht wahrDat is absoluut niet waar Das kann ich dir nicht sagenDat kan ik je niet zeggen Nein, das stimmt nichtNeem, dat klopt niet

17


Download ppt "Duits -1 Grammatica. Onregelmatige werkwoorden Hebben (haben) IchHabe DuHast er/ sie/ es/ manHat WirHaben IhrHabt Sie/SieHaben Zijn (sein) IchBin DuBist."

Verwante presentaties


Ads door Google