De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Sociale Activering 8 december 2015. Agenda 1.Goedkeuring verslag van 13 oktober 2015 2. Voorstelling conclusies studie GPMI (door Kristel Driessens,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Sociale Activering 8 december 2015. Agenda 1.Goedkeuring verslag van 13 oktober 2015 2. Voorstelling conclusies studie GPMI (door Kristel Driessens,"— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Sociale Activering 8 december 2015

2 Agenda 1.Goedkeuring verslag van 13 oktober 2015 2. Voorstelling conclusies studie GPMI (door Kristel Driessens, KdGH) 3. Voorstelling evaluatieformulier 2015 in Uniek Jaarrapport 4. Het beleid sociale activering in 2016 5. Ontwikkeling van een geïntegreerde informaticatool GPMI 6. Varia

3 3. Evaluatie 2015 Pro memorie –Toelage sociale activering ter uitvoering van KB ‘clusters’ –Toelage sociale activering ter uitvoering van KB OCMW’s’grote steden’ 2015= overgangsjaar –Looptijd overeenkomsten : 1/1/2015-31/12/2015 –Publicatie KB’s : 27/3/2015 –Onderrichtingen van de Minister : 25/6/2015 –Deadline voor indiening : 31/8/2015 –Analyse – advies – onderhandeling: sept – okt. 2015 –Ondertekening door OCMW’s afgerond op: 30/11/2015 –Van zodra ondertekening Minister => uitbetaling voorschot

4 3. Evaluatie 2015 Aangepast evaluatieformulier overeenkomstig de onderrichtingen van 25/6/2015 Deadline voor indiening : 28/2/2016 A.Kwalitatieve doelstellingen: –Bereikte doelstellingen conform overeenkomst? –Via welke samenwerkingsverbanden? –Eventuele redenen voor niet behalen van doelstellingen?

5 3. Evaluatie 2015 B. Kwantitatieve doelstellingen –Om de resultaten van de opgezette trajecten te kunnen evalueren => vooruitgang in kaart brengen Hoeveel gerechtigden hebben deelgenomen aan traject sociale activering via GPMI Hoeveel hiervan hebben vooruitgang geboekt naar: –Socio-professioneel traject –Verhoogde zelfredzaamheid –Vrijwilligerswerk

6 3. Evaluatie 2015

7 Vooruitgang = positief verschil tussen start van traject en 31/12/2015 Hoe meten? Via het door het OCMW gekozen meetinstrument

8 3. Evaluatie 2015 C. Financiële rapportage  Alle bewijsstukken die betrekking hebben op de uitgaven die in de loop van het jaar 2015 zijn gedaan en die rechtstreeks verband houden met het sociale activeringsproject worden toegelaten, op voorwaarde dat dit rechtstreeks verband houdt en de evenredigheid bewezen en aangetoond kan worden

9 4. Sociale activering 2016 Continuering van beleid 2015 Ontwerpbesluiten en –onderrichtingen zijn aan de minister overgemaakt –OCMW’s: idem 2015 –Toelagebedrag: idem 2015  onder voorbehoud van goedkeuring minister  onder voorbehoud van stemming begrotingswet 2016

10 4. Sociale activering 2016 Aandachtspunten 2016:  De voorstelling van het beleid sociale activering dient vanaf 2016 een concreet karakter aan te nemen. Het voorgestelde beleid mag zich niet meer beperken tot algemene intentieverklaringen maar dient te gebeuren aan de hand van de beschrijving van concrete initiatieven  De toelage dient ter ondersteuning van een beleid van sociale activering. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen sociale en professionele activering

11 4. Sociale activering 2016 De grens tussen professionele en sociale activering kan als volgt getrokken worden: => Vallen wel onder sociale activering: vooropleidingen en workshops gericht op het ontwikkelen en bijbrengen van algemene vaardigheden en generieke competenties, alsook vaardigheden die voorbereiden op een professioneel traject, vb. taal, attitudetraining, omgaan met gezag, zelfstandig het openbaar vervoer nemen, aanleren van stiptheid, leren omgaan met een uurrooster,... beroepsverkennende stages gericht op het kennismaken met een werkomgeving voor personen die nog niet klaar zijn voor een professioneel traject  Vallen niet sociale activering:  arbeidstrajectbegeleiding (sollicitatietraining en dergelijke meer) en toeleiding naar een tewerkstelling  vooropleidingen die uitsluitend gericht zijn op het verwerven van beroepsspecifieke competenties  stages in het kader van een tewerkstellingstraject (vb. stage voorafgaand aan een artikel 60§7-tewerkstelling)

12 5. Geïntegreerde informaticatool GPMI Nood aan administratieve vereenvoudiging Nood aan technische ondersteuning (via ICT) GPMI integreren in reeds bestaande instrumenten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse werking en om dubbele verslaggeving te vermijden

13 5. Geïntegreerde informaticatool GPMI Werkvergadering 2/12: POD MI – OCMW Kortrijk – IT experten Smals Principe: Geïntegreerde informaticatool –GPMI opmaak –opvolging/actualiseren/evalueren –statistieken trekken Haalbaarheidsstudie (technisch + financieel) door Smalls


Download ppt "Werkgroep Sociale Activering 8 december 2015. Agenda 1.Goedkeuring verslag van 13 oktober 2015 2. Voorstelling conclusies studie GPMI (door Kristel Driessens,"

Verwante presentaties


Ads door Google