De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 7 Bloemen, vruchten en zaden 1 HAVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 7 Bloemen, vruchten en zaden 1 HAVO"— Transcript van de presentatie:

1 Thema 7 Bloemen, vruchten en zaden 1 HAVO
Diagnostische toets Thema 7 Bloemen, vruchten en zaden 1 HAVO

2 Hoe heten de genummerde delen?

3 Doelstelling 2 Juist of onjuist?
Kelkbladeren zijn meestal opvallend gekleurd De bloemkelk beschermt de bloem in de knop tegen uitdroging en kou Deel P in afbeelding 45 dient voor het aanlokken van insecten. De kroonbladeren zijn de mannelijke voortplantingsorganen van een plant. De functie van meeldraden is het vormen van mannelijke geslachtscellen. In helmhokjes ontstaan eicellen. Stuifmeelkorrels zijn de mannelijke geslachtscellen van een plant. Stampers zijn de vrouwelijke voortplantingsorganen van een plant.

4 Doelstelling 2 Juist of onjuist? 9. Het vruchtbeginsel van een zaad kan meer dan één zaadbeginsel bevatten. 10.Elk zaadbeginsel in deze stamper kan meer dan één eicel bevatten.

5 Doelstelling 3 Beantwoord de volgende meerkeuzevragen:
Wat is bestuiving? Het groeien van een stuifmeelbuis door de stijl van een stamper van dezelfde plantensoort. Het overbrengen van stuifmeel van een meeldraad op de stempel(s) van een bloem van dezelfde plantensoort. Het versmelten van de kern van de stuifmeelkorrel met de kern van een eicel van dezelfde plantensoort. Het vrijkomen van stuifmeel uit de helmhokjes van een meeldraad.

6 Doelstelling 3 Beantwoord de volgende meerkeuzevragen:
In afbeelding 47 zijn drie bloeiende planten getekend. Insecten kunnen stuifmeel overbrengen zoals met pijlen is aangegeven. Welke pijl, of welke pijlen geven bestuiving aan? Alleen pijl 1 Alleen pijl 3 Alleen de pijlen 1 en 2 De pijlen 1, 2 en 3

7 Doelstelling 4 Beantwoord de volgende vragen
Bij welk type bloemen worden de meeste stuifmeelkorrels gevormd? Bij insectenbloemen of bij windebloemen? In afbeelding 48 is een bloempje van Rogge getekend. Zullen de bloempjes van Rogge nectar bevatten? Leg je antwoord uit. Afbeelding 49 is een foto van enkele stuifmeelkorrels. Zullen deze stuifmeelkorrels door insecten of door de wind worden overgebracht? Leg je antwoord uit.

8 Doelstelling 4 Beantwoord de volgende vragen
4. Bij welk type bloemen steken de helmknoppen en stempels vaak buiten de bloemen? Bij insectenbloemen of windbloemen? 5. Aristolochia is de naam voor een groep planten die ruiken naar rottend vlees. Worden de bloemen van deze plant door insecten of door wind bestoven? Leg je antwoord uit. 6. In afbeelding 50 is een deel van een artikel over een plant weergegeven. Op welke manier vindt bij deze plant bestuiving plaats: Door insecten of door de wind?

9 Doelstelling 5 Juist of onjuist.
Bij zaadplanten vindt eerst de bevruchting plaats, daarna bestuiving. Bevruchting vindt plaats op het moment dat uit een stuifmeelkorrel een stuifmeelbuis groeit. Een stuifmeelbuis groeit door de stijl naar een zaadbeginsel. In één vruchtbeginsel kan maar één keer een bevruchting plaatsvinden. In één zaadbeginsel kan maar één keer een bevruchting plaatsvinden.

10 Doelstelling 5 Juist of onjuist.
In afbeelding 51 is een stamper schematisch getekend. Bewering 6 en 7 gaan over deze afbeelding. 6. In de afbeelding heeft bestuiving plaatsgevonden. 7. In de afbeelding heeft bevruchting plaatsgevonden.

11 Doelstelling 6 Beantwoord de volgende meerkeuzevragen:
1. Wat ontstaat er na bevruchting uit de bevruchte eicel? Een kiem Een vrucht Een zaad 2. In afbeelding 52 is een bloem van een appelboom schematisch getekend. Er heeft bevruchting plaatsgevonden. Wat ontwikkelt zich na bevruchting uit deel P? Een Appel Een Appelpit Het klokhuis van een appel

12 Doelstelling 6 Beantwoord de volgende meerkeuzevragen:
3. Een voorbeeld van een vrucht is een peul (afb. 53). Uit welk deel van een bloem is een peul ontstaan? Uit de bevruchte eicel Uit het vruchtbeginsel Uit het zaadbeginsel 4. Een zaad bevat veel reservevoedsel (afb. 54). Waarvoor is dit reservevoedsel bedoeld? Voor de ontwikkeling van het zaadbeginsel Ver het beschermen van het zaad Voor het kiemplantje dat bij kieming ontstaat

13 Doelstelling 6 Beantwoord de volgende meerkeuzevragen:
De volgende gegevens horen bij vraag 5 en 6. In Nederland kennen we al 150 jaar beschuit met muisjes (afb.55.1). In elk muisje zit een anijsvruchtje. Uit een anijsbloempje ontwikkelt zich een vruchtje met twee zaadjes. Iemand eet een stukje beschuit met 100 muisjes. 5. Hoeveel vruchtbeginsels zijn er betrokken geweest bij de vorming van de vruchtjes in deze 100 muisjes? Twee vruchtbeginsels Honderd vruchtbeginsels Tweehonderd vruchtbeginsels 6. Hoeveel stuifmeelkorrels zijn er betrokken geweest bij de vorming van de vruchtjes in deze 100 muisjes? Vijftig stuifmeelkorrels Honderd stuifmeelkorrels Tweehonderd stuifmeelkorrels.

14 Doelstelling 7 In afbeelding 56 zijn delen van planten getekend met vruchten en zaden. Op het scoreblad staat een schema. Kruis aan op welke manier de vruchten en zaden worden verspreid.

15 Doelstelling 8 Hier worden planten gebruikt waarvan delen kunnen worden gebruikt door de mens. Twee planten daarvan zie je in afbeelding 57. Op het scoreblad staat een schema. Kruis aan welke delen van deze planten worden gebruikt en op welke manier dit gebeurt. Aardbeiplant Tulp Paprikaplant Rijstplant Tarweplant Orchidee

16 Extra doelstelling 9 In afbeelding 58 is een krokusknol met enkele scheuten getekend. Deze scheuten kunnen van de knol worden gehaald en verder groeien als afzonderlijke planten. Zijn de nieuwe krokussen ontstaan door geslachtelijke of ongeslachtelijke voortplanting? Leg je antwoord uit. Is een aardappel een verdikte stengel of een verdikte wortel? Afbeelding 59 is een foto van zilverschoon. Hoe heet deel P?

17 Extra doelstelling 9 In afbeelding 60 is een salomonszegel getekend. De ondergrondse stengel wordt op de plaatsen 1 en 2 doorgesneden. De delen P en Q ontwikkelen zich tot zelfstandige planten. Over deze afbeelding gaan vragen 4 en 5. 4.Hoe heet zo’n ondergrondse stengel? 5. Uit delen P en Q ontstaan zelfstandige planten. Zijn deze planten ontstaan door geslachtelijke of ongeslachtelijke voortplanting?

18 Extra doelstelling 10 Beantwoord de volgende meerkeuze vragen.
1. In afbeelding 61 zijn twee bloeiende koebraamstruiken getekend. Insecten kunnen stuifmeel overbrengen zoals met de pijlen is aangegeven. Welke van deze pijlen geeft (geven) zelfbestuiving aan? Alleen pijl 1 Alleen pijl 2 Alleen de pijlen 1 en 3 De pijlen 1, 2 en 3

19 Extra doelstelling 10 Sjoerd eet een stuk hazelnootchocola. In afbeelding 62 lees je hoe hazelnoten ontstaan. Over dit artikel gaan vraag 2 en 3. 2. Zal bij een hazelaar gewoonlijk kruisbestuiving optreden, of zelfbestuiving? En zal de bestuiving door insecten gebeuren of door de wind? Kruisbestuiving door de wind Kruisbestuiving door insecten Zelfbestuiving door de wind Zelfbestuiving door insecten 3. Uit welke bloeiwijze kunnen na bestuiving en bevruchting hazelnoten groeien? Uit geen van deze bloeiwijzen. Alleen uit bloeiwijze P Alleen uit bloeiwijze Q Zowel uit bloeiwijze P als uit bloeiwijze Q

20 Extra doelstelling 10 In afbeelding 63 zijn drie bloemen schematisch getekend. Over deze tekening gaan vragen 4 t/m 6. 4. Welke van deze bloemen is/zijn eenslachtig? Alleen bloem 1 Alleen bloem 2 Alleen bloem 3 De bloemen 2 en 3 5. Bij welke van deze bloemen kan stuifmeel van een meeldraad zorgen voor bestuiving van dezelfde bloem? 6. Uit welke van deze bloemen kunnen vruchten met zaden ontstaan?


Download ppt "Thema 7 Bloemen, vruchten en zaden 1 HAVO"

Verwante presentaties


Ads door Google