De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal- en rekenbeleid in de regio Mariëlle Verhoef (projectleider taal en rekenen) Herman Krikhaar (coördinator Profijt)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal- en rekenbeleid in de regio Mariëlle Verhoef (projectleider taal en rekenen) Herman Krikhaar (coördinator Profijt)"— Transcript van de presentatie:

1 Taal- en rekenbeleid in de regio Mariëlle Verhoef (projectleider taal en rekenen) Herman Krikhaar (coördinator Profijt)

2

3 2 MBO SCHOLEN 16 VMBO SCHOLEN 4 PRAKTIJKSCHOLEN 1 HBO 2 VSO SCHOLEN Deelnemende scholen:

4 Doelstelling Profijt: 1.Verbeteren doorlopende leerlijnen 2.Verbeteren loopbaanoriëntatie en – begeleiding 3.Bewaken doorlopende zorglijnen 4.Versterken kennisinfrastructuur 5.Verbetering samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

5

6 Directieberaad VoorzittersoverlegCoördinatoren Werkgroep projecten Onderwijssamenhang Klankbordgroep Zorgcoördinatoren Klankbordgroep decanen Docentengroepen: bouw metaal, elektro, installatie motorvoertuigen handel en administratie consumptief zorg en welzijn sport en bewegen landbouw avo-talen avo-wi/na leerwerktrajecten Regiegroep Taal en Rekenen 1.Projecten Convenant VSV 2.Projecten t.b.v. LOB 3. VMBO Stagecarroussels Z&W en Economie Organisatiestructuur

7 Fundament van het samenwerkingsverband 10 docentengroepen Stimulering bottom-up-beleid: afstemming over en uitvoering van besluiten binnen Profijt Onderwijskundige afstemming, vooral voor doorlopende leerlijnen vmbo-mbo LOB: ontwikkeling beroepsidentiteit Onderwijssamenhang

8 Klankbordgroep waarin elke school is vertegenwoordigd met degene die de regie heeft over de uitvoering van het taal- en rekenbeleid i.h.k.v. de Wet Meijerink afstemming beleid Implementatie verbeterplannen Doorlopende leerlijnen VO-MBO organiseren trainingen en workshops Regiegroep Taal en Rekenen

9 Doel van het project Gezamenlijke afstemming met betrekking tot taal- en rekenbeleid in de regio

10 Tijdspad Voorjaar 2010 akkoord met projectplan Activiteitenplannen voor 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 Jaarlijkse evaluatie

11 Projectstructuur Communicatie en aansturing Projectgroep bestaande uit projectleider, coördinatoren Profijt en twee vertegenwoordigers scholen: aansturing en organisatie Terugkoppeling aan Directieberaad Profijt Terugkoppeling aan docentengroepen AVO taal/rekenen Profijt Regisseursgroep Sinds juni 2012: regisseur taal en rekenen van elke school

12 Pijlers projectplan Professionalisering Overdracht Schoolbeleid

13 Professionalisering Schooljaar 2010-2011 en 2011-2012 Verschillende scholingsactiviteiten aangeboden, onder andere workshops over Referentiekader Meijerink, rekendidactiek, taal en rekenen in andere vakken en leesdidactiek Workshopmiddag met sprekers (o.a. Heim Meijerink) en diverse workshops

14 Professionalisering Schooljaar 2012-2013 Minder animo voor scholing. Aanbod om scholing op aanvraag te organiseren.

15 Overdracht Doel: informatie aanvullend op cijfers examen en rekentoets om zo beter onderwijs in MBO te organiseren Experiment met diagnoseformulier uitgevoerd. Resultaat: diagnoseformulier onderdeel van digitaal doorstroomdossier

16 Schoolbeleid Schooljaar 2010-2011: Stappenplan ontwikkeld Instrument waarmee scholen zelf hun taal- en rekenbeleid kunnen vormgeven.

17 Schoolbeleid Na een en na twee jaar evaluatie van vorderingen: - Eerste jaar: minimale vorderingen - Tweede jaar: meer activiteiten binnen school, maar vooral ad hoc. Aandacht gaat uit naar: methodekeuze, niveaubepaling leerlingen, soms lessen rekenen extra Weinig aandacht voor professionaliteit docenten, taal en rekenen in andere vakken

18 Stappenplan Twee onderdelen: Deel A – Stappenplan voor management (leidraad voor de stappen die het management moet zetten) Deel B – Beslispunten voor docenten (onderwerpen waar docenten besluiten over moeten nemen)

19 Deel A – stappenplan management 1) Visie op taal en rekenen formuleren 2) Commitment uitdragen en bottom-up beleid stimuleren 3) Organisatie en communicatiestructuur ontwerpen 4) Prioriteiten stellen 5) Planning 6) Professionaliseringsbeleid 7) Taal- en rekenbeleid op papier zetten

20 Deel B – beslispunten docenten Niveaubepaling van de leerling Bijhouden van de vorderingen van de leerlingen Keuze voor methode Onderhoud van niveau, verhogen van het niveau en omgaan met goede leerlingen Toewerken naar hoger niveau Ondersteuning van zwakke leerlingen Taal en rekenen op het rooster Taal en rekenen bij andere vakken Taal en rekenen tijdens stage


Download ppt "Taal- en rekenbeleid in de regio Mariëlle Verhoef (projectleider taal en rekenen) Herman Krikhaar (coördinator Profijt)"

Verwante presentaties


Ads door Google