De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. Th.H.J.M. op de Laak Lezing Soos Den Dissel Asten Wet Langdurige Zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. Th.H.J.M. op de Laak Lezing Soos Den Dissel Asten Wet Langdurige Zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Mr. Th.H.J.M. op de Laak Lezing Soos Den Dissel Asten Wet Langdurige Zorg

2  Wijziging 1 januari 2013 AWBZ thans WLZ - WMO  Eigen bijdrage mbt tot zorg  Vanaf 2013: niet alleen afhankelijk van inkomen maar ook van Box III vermogen Inkomstenbelasting  Bijdrage nu NOG gemaximeerd voor één persoon tot € 2.400,00 per maand

3  Box III vermogen sparen en vermogen  Peildatum 1 januari van 2 jaar terug. Belastingaangifte speelt een rol  Vrijstelling alleenstaande +/- € 20.000,00  Vrijstelling echtpaar +/- € 41.000,00  Overwaarde wordt jaarlijks met 12% belast per jaar gaat naar het CAK

4  Spaargeld/Erfenis ouders/Grootouders  Vakantiewoning  Eigen huis – van alleenstaande welk meer dan 2 jaar niet als eigen woning wordt gebruikt  Let op: de andere echtgenoot woont nog in eigen huis – dan blijft dit Box I vermogen  Huis – op naam van de kinderen is Box III vermogen

5 Man + vrouw - twee kinderen Man sterft in 2011 – zonder testament Vermogen man + vrouw op het moment van overlijden man € 300.000,00 Wat gebeurt er erfrechtelijk: Wettelijke verdeling 1. Vrouw = enig eigenaar 2. Kinderen ieder erfdeel/tegoedbon van € 50.000,00 (1/3 x 1/ 2) (Dus ook het eventueel gehandicapte kind).

6  Omdat er geen testament was bij het overlijden van de man dan wordt het erfdeel/tegoedbon pas opeisbaar wanneer de vrouw:  Overlijd  Failliet gaat  Voor gehandicapt kind pas eigen vermogen wanneer daadwerkelijk in handen krijgt (Defiscalisering)

7  Vermogen moeder € 300.000,00  -/- vrijstelling - 20.000,00  Resteert € 280.000,00 Hiervan moet moeder volgens het CAK Ieder jaar 12% afdragen= € 33.600,00

8

9 9

10 1. Tijdig schenken op papier/Gehandicapt: dit kan via een Fonds Schenking 2. Zorgen voor een Levenstestament (notariële volmacht) Ad 1. Schenken op papier/oude arresten Wet Bejaardenoorden – nu nog warme hand ? Van moment CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) 2 jaar terugkijken + voorzienbaarheid 10

11 Bedrag als tegoedbon aan kinderen uitkeren:  Denk aan vrijstelling schenkbelasting overschot x 10% schenkbelasting  Moet via notariële akte sinds 2010  Gehandicapt kind Fonds schenking  Ouder moet ieder jaar aantoonbaar 6% rente over tegoedbon betalen aan kind  Kind mag ouder jaarlijks € 2.111,00 belastingvrij schenken 11

12 Waarom ?  Ouder dement/in coma – dan kan er niet geschonken worden  Geen volmacht – naar Kantonrechter voor onderbewindstelling (mag dan niet meer schenken)  Geven ouders volmacht aan elkaar of aan kinderen met Selbsteintritt, dan kan men wel schenken 12

13 ◦ Volmacht. Direct werkende of eerst verklaring arts ◦ De kinderen tezamen optreden of één van de kinderen alleen optreden ◦ Denk aan ondervolmacht ◦ Rekening en verantwoording Ja of Nee

14 Te verdelen in 3 onderdelen:  Persoonlijke zaken  Ondernemingszaken  Medische zaken

15  Ouders met een gehandicapt kind Fondstestament maken. Andere erfgenamen krijgen het erfdeel van het gehandicapte kind. Zij stoppen dit in een Fonds- beheren dit voor het gehandicapte kind (Rookgordijn)  Let op, zorg dat gehandicapt kind van zichzelf niet te veel vermogen heeft !!  Gehandicapte kind tijdig onder bewind, curatele en mentorschap stellen.  Mogelijkheid externe bewindvoerder – of controle bewindvoerder.  Opdracht meegeven 15

16  Hem/haar onterven  Wettelijke verdeling ongedaan maken  Schenken op papier  Notariële volmacht maken Indien mogelijk indicatie bij CIZ proberen uit te stellen. 16

17  Goed testament opmaken – wettelijke verdeling  Onterven kind/Fonds testament maken  Opeisbaarheid tegoedbon, wanneer langstlevende: ◦ Overlijdt ◦ Dement ◦ Hertrouwt ◦ Naar bejaardentehuis gaat 17

18  Maak een goed testament  Maak een levenstestament (notariële volmacht) voorkom ouderenmisbruik  Tijdig schenken op papier 18

19  Hebben uw kinderen/nabestaanden inzage in uw administratie: Bij welke bank lopen de bankrekeningen ? Heeft u een kluis bij een bank ?  Mogelijk is het verstandig om er een en/of rekening van te maken. Vergeet ook bankrekeningen en/of kluisjes in het buitenland niet door te geven. (inkeerregeling)

20  Zorg dat u iemand inlicht over uw pincode van uw bankpas, of waar deze te vinden is.  Wie weet u wachtwoorden bijv van uw email, facebook of andere accounts of denk ook aan wachtwoorden voor apparaten, telefoon etc.  Eventueel kunt u deze belangrijke informatie in een verzegelde enveloppe opbergen

21  Heeft u een testament en heeft u uw nabestaanden hiervan op de hoogte gesteld ?  Is er een behandelverbod of een euthanasieverklaring ? Misschien heeft u ook de documentaire gezien over de Levenseindekliniek ?  Is er een uitvaartcodicil en/of een uitvaartverzekering ? Zijn uw nabestaanden op de hoogte van uw wensen ?

22  Heeft u een pensioenfonds ? - Zo ja, waar ? - Kijk nu ééns hoe hoog het weduwe en wezen pensioen is

23  www.notarisopdelaak.nl 23


Download ppt "Mr. Th.H.J.M. op de Laak Lezing Soos Den Dissel Asten Wet Langdurige Zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google