De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren van professionals Workshop miniconferentie OU, 28 mei 2010 Kitty Kwakman Hogeschool Zuyd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren van professionals Workshop miniconferentie OU, 28 mei 2010 Kitty Kwakman Hogeschool Zuyd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 Leren van professionals Workshop miniconferentie OU, 28 mei 2010 Kitty Kwakman Hogeschool Zuyd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2 Opzet workshop  Professional = leraar  Leren van professionals: uitgangspunten  Hoe leren leraren?  1999: 21 activiteiten (vo)  2007: 27 activiteiten (vmbo)  Ontwikkelingen sindsdien  Kern: actualisering activiteitenlijst

3 Leren van leraren: uitgangspunten n Leraar = professional n Kern professional = continu leren  Wanneer: beroepsloopbaan  Doel: kwaliteitsverbetering  Context: werkplek  Sturing: gedeeld en zelf

4 Leren van leraren  Je op de hoogte houden  Uitproberen, experimenteren  Reflecteren  Samenwerken  Buiten beschouwing: netwerken etc.

5 Leren van leraren (vo): Hoe?  21 professionele leeractiviteiten  Drie typen geclusterde activiteiten (18), zie bijlage: 1. taakverbreding 2. professionele verbetering 3. vakdidactische toepassing

6 Leren van leraren vmbo: Hoe?  27 professionele leeractiviteiten  Dezelfde drie typen geclusterde activiteiten:  met hogere betrouwbaarheid van het cluster activiteiten genaamd “vakdidactische toepassing”

7 Ontwikkelingen sindsdien  IPB: competentiemanagement  wet bio en bekwaamheidseisen  context van lerarentekort  opleiden in de school  lectoraten en onderzoek  lerarenbeurs (masteropleidingen)  functiemix 

8 Ontwikkelingen sindsdien  competentiegericht onderwijs  leergebieden en samenhang vakken  meer nadruk op teamwerk  meer ontwerpen van onderwijs  nadruk op taal, rekenen, vakinhoud  diversiteit leerlingenpopulatie  pleidooi voor beroepsgroepvorming 

9 Actualisering lijst van 27 leeractiviteiten  Welke activiteit kan eruit?  Welke activiteit wil je toevoegen?  Welke activiteiten zijn het meest belangrijk?


Download ppt "Leren van professionals Workshop miniconferentie OU, 28 mei 2010 Kitty Kwakman Hogeschool Zuyd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google