De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -44- de vrucht van de geest: goedheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -44- de vrucht van de geest: goedheid."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -44- de vrucht van de geest: goedheid

2 Goedheid is vrucht van de geest: Galaten 5:23

3 God is goed Looft IE (Jah), want goed is IEUE (Jahweh) Psalm 135:3 Jubelt tot IEUE (Jahweh), want Hij is goed Psalm 136:1

4 Waarom is God goed? Waaruit blijkt dat? Zijn scheppingswerken: Psalm 135:6,7; 136:4-9 zon heerst op de dag maan en sterren heersen ‘s nachts

5 Waarom is God goed? Waaruit blijkt dat? Zijn overwinning op vijanden: Psalm 135:8-18; 136:10-24

6 Waarom is God goed? Waaruit blijkt dat? Zijn overwinning op vijanden: Psalm 135:8-18; 136:10-24

7 Waarom is God goed? Waaruit blijkt dat? Hij, IEUE, doet wat Hem behaagt Psalm 135:6, zie Jesaja 46:10 Want ik weet dat IEUE groot is, en onze Heer is groter dan alle goden (alueim) 135:5, 15-17; Hij is de God (Alueim) van de goden (alueim) en Heer van de heren 136:2,3

8 Waarom is God goed? Waaruit blijkt dat? Israel werd verlost uit Egypte - Zijn werk via plagen, krachtige daden Wij verlost uit en van de wereld - Zijn werk aan het kruis  Gods goedheid in Zijn welbehagen voor ons en heel de schepping

9 Romeinen 8:28: want wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken tot het goede…….. God werkt door het lijden iets uit

10 God is goed in wat Hij in ons uitwerkt en niet aan deze eon gelijkvormig te zijn, maar veranderd te worden door de vernieuwing van jullie denkzin, om te testen/toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volwassene Romeinen 12:2 veranderd worden in je denkzin en daardoor anders leven: wat goed is, is wat Hij goed acht voor ons

11 Romeinen 15:4 Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, -ook ik zelf met het oog op jullie, dat jullie ook zelf overvol van goedheid zijn, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen net overvol: Johannes 21:11 153 vissen

12 want de vrucht van het licht bestaat in alle: Efeziers 5:9 * goedheid * gerechtigheid * waarheid 3 pijlers van de omgang van mensen onderling

13 goedheid als vrucht: Omvat alles van het menselijke bestaan – al het goede dat we daarin kunnen doen. Ons gebed met Paulus mee: 2 Thessalonicenzen 1:11

14 gerechtigheid: vrucht van het licht dat wat je uitwerkt als slaven van Gods gerechtigheid; recht doen, het juiste doen: leden stellen tot Zijn dienst Romeinen 3:22; 6:13

15 waarheid: - vrucht van het licht komt uit Gods woord en laat leugen zien erkennen van de wil van God; - niemand kwaad met kwaad vergelden (Rom.12:17) in de tegenwoordige boze eon; beheer van de genade van God; Mijn genade is je genoeg in jouw situatie


Download ppt "Brief aan de Galaten -44- de vrucht van de geest: goedheid."

Verwante presentaties


Ads door Google