De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Shared Savings in de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg Pilot Enschede Arthur Hayen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Shared Savings in de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg Pilot Enschede Arthur Hayen."— Transcript van de presentatie:

1 Shared Savings in de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg Pilot Enschede Arthur Hayen

2 Opdracht Ontwikkeling en evaluatie shared- savingsmodel Ontwikkeling: – Model opgesplitst in 5 bouwstenen 1.Welke verzekerden? 2.Welke zorgkosten? 3.Wat zijn besparingen 1: benchmark 4.Wat zijn besparingen 2: de besparingstoets 5.Hoe keer je besparingen uit?

3 Het shared savings idee Menzis Arts en Zorg Zorg aanbieder Patiënten Deelt besparingen Vergoedt “Accountable care provider”

4 Bouwsteen 1: Welke verzekerden? Voor welke verzekerden verantwoordelijk? – Alle bij gezondheidscentrum ingeschreven verzekerden – Inschrijfduur bepaald obv declaratie abonnementstarieven – Voordelen: Behapbaar Eenvoudige berekening Betere besluitvorming interventies – Nadeel: Risicoselectie – In kaart te brengen

5 Bouwsteen 2: Welke zorgkosten? Welke zorgkosten worden meegenomen? – Totale zorgkosten ZVW – Geen mondzorg, geen abonnementstarieven of modules – Afkappunt Kosten boven €22.500 tellen niet meer mee – Voordelen: Biedt veel mogelijkheden aan Arts en Zorg Uitschieters maskeren besparingen niet meer – Nadeel: Dubbele inkomsten? – Besparingen in domein €0 – 22.500, goedmaken met meerkosten in domein > €22.500 – In kaart te brengen

6 Bouwsteen 3: Welke benchmark? Tegen welke benchmark(populatie) worden zorgkosten afgezet? Uitgangspunt: vergelijkbare zorgzwaarte – Eigen populatie – Selectie uit populatie controlegroep Uitdaging: veel factoren ten grondslag aan verschillen in zorgzwaarte Benchmark: – Huidige populatie: Wat zouden hun historische zorgkosten zijn geweest? Hoeveel is deze populatie meer gaan kosten voor de controlegroep tussen baseline en prestatiejaar? Vermenigvuldiging

7 Bouwsteen 4: De besparingstoets Wanneer spreken we van besparingen? Correctie voor zorgzwaarte nooit compleet – Data niet beschikbaar of simpelweg ‘toeval’ Kans dat pilotcentrum onder benchmark duikt door gunstige (ongemeten) zorgzwaarte – In plaats van door besparingen Daarom: statistische toets

8 Bouwsteen 5: Uitkeren Vooral praktisch van aard, weinig ‘best practice’ Welk gedeelte van besparingen komt in aanmerking voor shared savings? – First dollar base vs. threshold base Hoe hoog is het verdelingspercentage? – 80/20, 50/50, 33/33/33 Wat is het maximum bedrag dat kan worden uitgkeerd? – Percentage van omzet praktijk?

9 Bouwsteen 5: Kwaliteit Besparingen mogen niet ten koste zijn gegaan van kwaliteit Daadwerkelijk uit te keren besparingen laten afhangen van kwaliteit – Absolute kwaliteit – Verbetering Indicatoren – 4 domeinen, tellen even zwaar mee Patiëntenenquete, gebaseerd op CQ-index Chronische zorg, gebaseerd op Zorgstandaarden Geneesmiddelen, Benchmark Verantwoord Voorschrijven Praktijkaccreditatie, volgens NHG


Download ppt "Shared Savings in de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg Pilot Enschede Arthur Hayen."

Verwante presentaties


Ads door Google