De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkaanpak in Gouda ‘Gebiedsgericht samenwerken aan leefbaarheid en bewonersparticipatie’ 1994 start wijkaanpak 2007 vernieuwde inhoudelijke werkwijze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkaanpak in Gouda ‘Gebiedsgericht samenwerken aan leefbaarheid en bewonersparticipatie’ 1994 start wijkaanpak 2007 vernieuwde inhoudelijke werkwijze."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkaanpak in Gouda ‘Gebiedsgericht samenwerken aan leefbaarheid en bewonersparticipatie’ 1994 start wijkaanpak 2007 vernieuwde inhoudelijke werkwijze “ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen”; start huidige programmatisch werken 2012 regels voor besteding en verdeling van budget over de 13 wijken wijzigen (met 26% bezuiniging en invoering budget aandachtsbuurten)

2 Gezamenlijke doelen wijkaanpak “Het verbeteren van de leefbaarheid in de gehele stad door invloed en inbreng van bewoners en belanghebbenden op de gang van zaken in de directe woon- en leefomgeving.” – Participatie bewoners en belanghebbenden – Sociale samenhang – (Sociale) veiligheid – Fysiek woonklimaat – Zelfredzaamheid bewoners

3 Programmatische Samenwerking Partners (maken van afspraken over wat we willen bereiken, hoe en met welke middelen en wie wat en wanneer aan de uitvoering bijdragen): Gemeente Wijkteams (bewoners) Politie Welzijnswerk Woningbouwcorporaties Cyclus, De Brede School, Sport.Punt Gouda, CJG’s Scholen, zorginstellingen, (sport)verenigingen, etc. NB: Er is een verschuiving & verbreding van betrokkenheid op wijkniveau van traditionele stedelijke partners naar (nieuwe) partners, aanwezig in de wijk.

4 Welke wijken zijn er in Gouda?

5 Wijkteams 13 wijken in Gouda Maatwerk: iedere wijk zijn eigen wijkteam De spin in het web van de wijk Adviesrecht Budget (in beheer van de wijkteams): Huishoudgeld Ondersteuningsgeld Leefbaarheidsbudget (voorheen 3€ budget) Draagvlak en achterban Nieuwsbrieven

6 Jaarcyclus wijkaanpak Uitvoering wijkjaar- programma’s Analyse en visie 3 á 4 jaar Opstellen wijkjaar- programma’s Voortgangs bespreking Uitvoering wijkjaar- programma’s Uitvoering wijkjaar- programma’s Eerste kwartaal Tweede kwartaal Vierde kwartaal Derde kwartaal Begroting wijkteams


Download ppt "Wijkaanpak in Gouda ‘Gebiedsgericht samenwerken aan leefbaarheid en bewonersparticipatie’ 1994 start wijkaanpak 2007 vernieuwde inhoudelijke werkwijze."

Verwante presentaties


Ads door Google