De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwilligerswerk is onbetaald en niet verplicht werk voor anderen of voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is voor iedereen vanaf 13 jaar tot 99 mogelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwilligerswerk is onbetaald en niet verplicht werk voor anderen of voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is voor iedereen vanaf 13 jaar tot 99 mogelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijwilligerswerk is onbetaald en niet verplicht werk voor anderen of voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is voor iedereen vanaf 13 jaar tot 99 mogelijk. Voor jongeren van 13 tot 18 zijn daar speciale regels voor. Denk aan het aantal uur, tijden.

2  42% van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk  Dat zijn ruim 5,4 miljoen mensen  Deze vrijwilligers doen ongeveer 1 miljard UUR vrijwilligerswerk per jaar  De meeste vrijwilligers zijn te vinden in verzorgingshuizen en binnen sportverenigingen

3 Er zijn verschillende soorten vrijwilligerswerk: Het kan werk zijn dat het hele jaar doorloopt en waar je een aantal uur per week of per maand mee bezig bent. Het kan ook zijn dat het vrijwilligerswerk eenmalig is.

4 Een belangrijke en intensieve vorm van vrijwilligerswerk is mantelzorg. Dit is de zorg die iemand langdurig op zich neemt voor een ziek familielid of vriend, zonder hiervoor een vergoeding te krijgen. Een mantelzorger is geen beroepskracht, maar heeft vaak een persoonlijke band met de zieke, gehandicapte of hulpbehoevende. Er wordt van mantelzorg gesproken als de zorg meer dan 8 uur per week is of langer dan drie maanden.intensieve vorm van vrijwilligerswerk

5 1. Geloofs- of politieke overtuiging 2. Onbaatzuchtigheid 3. Hulp voor eigen club of vereniging 4. Om je nieuwe woonomgeving te leren kennen 5. Om je netwerk te vergroten 6. Om een gat in je CV te voorkomen 7. Om werkervaring op te doen 8. Om een dag-/weekroutine te houden of op te bouwen 9. Om actief te blijven; 10. Je hebt af en toe nog wat tijd over, maar je wilt je niet structureel inzetten 11. Omdat het gewoon leuk is!

6

7 Vrijwilligers vanuit eigen keuze Diverse vindplaatsen, waaronder vrijwilligerscentrales of steunpunten, lokale en sociale media en (via organisaties) in de buurt en wijk. Geleide vrijwilligers Gemeenten, instanties en scholen die mensen (werk)ervaring willen laten opdoen, activeren of kennis laten maken met het vrijwilligerswerk in het kader van maatschappelijke stage. Vrijwilligers met beperkingOrganisaties die mensen met een (verstandelijke) beperking begeleiden die willen participeren via vrijwilligerswerk. Waar vind je vrijwilligers

8  Jongeren brengen een 'frisse wind' binnen, een nieuw geluid Ze zetten nieuwe activiteiten op zoals computerles en spelletjes spelen op de Wii. Generaties treffen elkaar. Als ze enthousiast raken, blijven ze vrijwilligerswerk doen.  Ouderen beschikken over vele vaardigheden en tijd Beide zijn zeer welkom in het vrijwilligerswerk. Ze vangen ook allerlei signalen van cliënten op die te benutten zijn om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren.  Allochtonen brengen andere culturen en gewoonten mee Deze zijn aanleiding tot nieuwsgierigheid bij cliënten en contact. Ze sluiten ook aan bij diverse cliëntengroepen die al ‘binnen’ zijn, waardoor er herkenning en aanspraak is.  Re-integranten willen hun vaardigheden vergroten via vrijwilligerswerk Ze komen vaak voor meerdere dagen per week. Daardoor zijn ze voor allerlei aanvullende werkzaamheden in te zetten om andere vrijwilligers bij te staan.  Bedrijven en werknemers bieden kennis en extra inzet van menskracht Bijvoorbeeld door advies over marketing of (eenmalige) hulp bij een evenement. Het helpt organisaties een stap verder en biedt cliënten een onvergetelijke belevenis. Bijvoorbeeld NL doet

9 5 gouden tips:  Leer elkaar kennen  Geef vrijwilligers een plek  Deel ervaringen en kennis  Toon belangstelling en waardering  Evalueer en verbeter

10  Een organisatie is niet verplicht een vergoeding te geven.  Maximale vergoeding is €150 per maand en niet meer dan €1500 per jaar.  2 soorten: Werkelijk gemaakte kosten Vastgestelde vergoeding  Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal € 95,- per maand tot € 764,- per jaar ontvangen zonder dat het invloed heeft op de uitkering.  Meer informatie hierover is te vinden op www.vrijwilligerswerk.nl

11  Vrijwilligers vallen niet meer onder de arbowetgeving.  Eigen verantwoordelijkheid organisaties.  Afspraken om risico’s voor de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers te beperken.  Opstellen intern arbobeleid.  In kaart brengen van de riciso, middels een risico- inventarisatie  Beschikbaar stellen van veiligheidsinstructies, voorlichting en beschermingsmiddelen. Meer informatie: www.rie.nlwww.rie.nl

12  Wie vallen onder de verzekering? Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.  Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor. De Vrijwilligerspolis bestaat uit:  Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers  Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisaties  Ongevallenverzekering voor vrijwilligers (inclusief een ongevallen inzittenden dekking)  WEGAS plus dekking  Bestuurdersaansprakelijkheid  Rechtsbijstand

13  Ons Welzijn fusie van Vivaan, Mee, Aanzet en Rigom.  Het vrijwilligerspunt bemiddelt toekomstig vrijwilligers richting vrijwilligerswerk en ondersteunt organisaties die werken met vrijwilligers.  Online vacaturebank  Ben je op zoek naar vrijwilligers: plaats een vacature op de vacaturebank.  Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, maar weet nog niet wat: maak een afspraak met mijn collega van dorpsteam Boekel Jos Hermes.  Vpuvl@Ons-welzijn.nl of jos.hermes@ons-welzijn.nl Vpuvl@Ons-welzijn.nl

14  Mensen met een uitkering mogen vrijwilligerswerk doen met behoudt van uitkering. Soms vraagt het UWV of de organisaties een formulier kan invullen dit om er zeker van te zijn dat het geen arbeidsverdringing is.  De meeste vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen personen die een eerste procedure voor een verblijfsvergunning regulier afwachten, en geen asielzoeker zijn, mogen geen vrijwilligerswerk doen. Alle andere vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 mogen wel vrijwilligerswerk doen.

15 ‣Ga vrijwilligerswerk doen wat je leuk vindt om te doen. ‣Kijk hoeveel tijd je er mee kwijt bent en hoeveel tijd je er zelf aan wil besteden. ‣Wil je vrijwilligerswerk doen in een (professionele organisatie) of juist alleen met vrijwilligers? Wil je 1 of 1 vrijwilligerswerk doen of in een groep. ‣Waarom doen je vrijwilligerswerk? Voor je zelf, voor de ander, voor je kinderen…


Download ppt "Vrijwilligerswerk is onbetaald en niet verplicht werk voor anderen of voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is voor iedereen vanaf 13 jaar tot 99 mogelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google