De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 maart 2016 Zoetermeer. alverzoening is: alle mensen komen na hun dood bij God terecht... 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 maart 2016 Zoetermeer. alverzoening is: alle mensen komen na hun dood bij God terecht... 1."— Transcript van de presentatie:

1 13 maart 2016 Zoetermeer

2

3 alverzoening is: alle mensen komen na hun dood bij God terecht... 1

4 20... door Hem (=de Zoon), vrede - makend door het bloed van zijn kruis, het AL weder met Zich te VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. -Kolosse 1-

5 20... door Hem (=de Zoon), vrede - makend door het bloed van zijn kruis, het AL weder met Zich te VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend... -Kolosse 1-

6 alverzoening is: alle mensen komen na hun dood bij God terecht... 1.verzoening = vijandigheid en vervreemding veranderen in vriendschap; reactie:

7 alverzoening is: alle mensen komen na hun dood bij God terecht... 1.verzoening = vijandigheid en vervreemding veranderen in vriendschap; 2.de reikwijdte van de verzoening is "het al"; reactie:

8 alverzoening is: alle mensen komen na hun dood bij God terecht... 1.verzoening = vijandigheid en vervreemding veranderen in vriendschap; 2.de reikwijdte van de verzoening is "het al"; 3.GOD is het die verzoent (vijanden tot vrienden maakt); reactie:

9 alverzoening is: alle mensen komen na hun dood bij God terecht... 1.verzoening = vijandigheid en vervreemding veranderen in vriendschap; 2.de reikwijdte van de verzoening is "het al"; 3.GOD is het die verzoend (vijanden tot vrienden maakt); 4.GOD verzoent "dóór het bloed van het kruis" – het ultieme bewijs van GODS liefde. reactie:

10 de Bijbel is erg duidelijk over dat velen voor eeuwig verloren zullen gaan 2

11 1.eeuw-ig houdt verband met eeuw (aion). Dat is een tijd met een begin en einde; reactie:

12

13 de Bijbel is erg duidelijk over dat velen voor eeuwig verloren zullen gaan 1.eeuw-ig houdt verband met eeuw (aion). Dat is een tijd met een begin en einde; 2.Na deze boze aion volgt geen 'eindeloze eeuwigheid' maar overtreffende aionen waarin Christus zal heersen; reactie:

14

15 de Bijbel is erg duidelijk over dat velen voor eeuwig verloren zullen gaan 1.eeuw-ig houdt verband met eeuw (aion). Dat is een tijd met een begin en einde; 2.Na deze boze aion volgt geen 'eindeloze eeuwigheid' maar overtreffende aionen waarin Christus zal heersen; 3.Slechts gelovigen zullen de komende aionen beërven ("het eeuw-ige leven"); reactie:

16

17 de Bijbel is erg duidelijk over dat velen voor eeuwig verloren zullen gaan 1.eeuw-ig houdt verband met eeuw (aion). Dat is een tijd met een begin en einde; 2.Na deze boze aion volgt geen 'eindeloze eeuwigheid' maar overtreffende aionen waarin Christus zal heersen; 3.Slechts gelovigen zullen de komende aionen beërven ("het eeuw-ige leven"); 4.Pas aan aan het einde van Christus' heerschappij wordt de dood teniet gedaan en GOD "alles in allen". reactie:

18

19 alverzoening doet de rechtvaardigheid tekort... 3

20 1.GOD is vaardig in het recht – Hij zet recht en brengt terecht; reactie:

21 alverzoening doet de rechtvaardigheid tekort... 1.GOD is vaardig in het recht – Hij zet recht en brengt terecht; 2.Bij "de grote witte troon" worden "de overige doden" geoordeeld en berecht en gericht; reactie:

22 alverzoening doet de rechtvaardigheid tekort... 1.GOD is vaardig in het recht – Hij zet recht en brengt terecht; 2.Bij "de grote witte troon" worden "de overige doden" geoordeeld en berecht en gericht; 3.GODS rechtvaardigheid staat niet tegenover zijn liefde. Het vloeit er uit voort. GOD doet recht omdat Hij liefde is. reactie:

23 God dwingt mensen bij Hem te zijn... waar is dan de vrije wil? 4

24 Spreuken 20:12 Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de HERE heeft beide gemaakt.

25 Spreuken 20:12 Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de HERE heeft beide gemaakt. Handelingen 16:14... en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.

26 Spreuken 20:12 Het oor dat hoort en het oog dat ziet, de HERE heeft beide gemaakt. Handelingen 16:14... en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Romeinen 11:32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

27 God dwingt mensen bij Hem te zijn... waar is dan de vrije wil? reactie: 1.GOD heeft geen dwang nodig, om iemand iets te laten doen; 2.Elke keuze wordt bepaald door erfelijkheid en omstandigheden ('nature and nurture') –GOD is de Schepper van álles; 3.GOD sluit en opent harten.

28 Alverzoening of niet is niet zo duidelijk in de Bijbel... 5

29 reactie: 1.De Schrift is helder – ze spreekt niet van eeuwigheid maar van 'aionen' en niet van 'hel' maar van Gehenna; 2.Bevooroordeelde bijbelvertalingen ontnemen het zicht op de Schrift.

30 álles geloven... 1.velen gaan verloren voor de aionen (eeuw- ig verloren) én GOD is een "Redder van alle mensen";

31 álles geloven... 1.velen gaan verloren voor de aionen (eeuw- ig verloren) én GOD is een "Redder van alle mensen"; 2.GOD is rechtvaardig door alles te berechten/ te richten én ontfermend door zo allen terecht te brengen;

32 álles geloven... 1.velen gaan verloren voor de aionen (eeuw- ig verloren) én GOD is een "Redder van alle mensen"; 2.GOD is rechtvaardig door alles te berechten/ te richten én ontfermend door zo allen terecht te brengen; 3.GOD dwingt niemand voor Hem te kiezen maar allen zullen vrijwillig Jezus als Heer belijden - GODS liefde overwint!

33 -Kolosse 1- 20... door Hem, vrede - makend door het bloed van zijn kruis, het AL weder met Zich te VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. (...) 23...wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van DE HOOP VAN HET EVANGELIE, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd wordt in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.


Download ppt "13 maart 2016 Zoetermeer. alverzoening is: alle mensen komen na hun dood bij God terecht... 1."

Verwante presentaties


Ads door Google