De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa"— Transcript van de presentatie:

1

2 Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa
Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze “license to operate”. Voor onze medewerkers en onze aannemers hanteren wij de strengste veiligheids-, gezondheids- en milieunormen. Het veiligheidsbeleid van Gasunie kenmerkt zich dan ook door een proactieve benadering ter voorkoming van ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties. Besmette filterkaars

3 Algemene regels Leer de situatie op de installatie of bouwplaats waar je gaat werken zo snel mogelijk kennen Zorg dat je weet wie en wat zich waar bevinden Tref voorzorgsmaatregelen die horen bij het werk dat je gaat uitvoeren Neem even de tijd voor veiligheid: wat kan er mis gaan en heb ik alles gedaan om onveiligheden te voorkomen? Blijf altijd alert tijdens het werk. Bij twijfel: altijd vragen of leg desnoods het werk stil.

4 De 10 Golden Rules of Safety
Deze regels gelden voor iedereen in het bedrijf, inclusief inleenkrachten en personeel van aannemers. De regels hebben het doel om binnen het hele bedrijf het risico- en veiligheidsbewustzijn verder te verbeteren. Het zijn geen nieuwe regels, maar het geeft aan waar Gasunie de nadruk op wil leggen. 1. Graaf veilig 2. Stel zeker dat een besloten ruimte veilig betreden kan worden 3. Werk veilig op hoogte (> 2,5 meter) 4. Begeef je nooit onder een hijslast 5. Rijd veilig 6. Zorg voor een geldige en complete werkvergunning 7. Werk alleen aan veiliggestelde apparatuur 8. Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 9. Het is verboden onder invloed van alcohol of drugs op het werk te zijn 10. Rook niet buiten de daarvoor bestemde rookgebieden

5 Stel zeker dat een besloten ruimte veilig betreden kan worden
Graaf veilig Volg de KLIC-procedure bij grondwerkzaamheden Voer alleen grondwerkzaamheden uit na afstemming met de beheerder Maak zo nodig proefsleuven Stel zeker dat een besloten ruimte veilig betreden kan worden Betreed de ruimte nooit zonder een vrijgavelabel Zet altijd een veiligheidsman bij de ingang Meet continu de zuurstofconcentratie Zorg voor geschikte reddings-, beschermings- en communicatiemiddelen Werk alleen met veilige elektrische spanning Werk veilig op hoogte (>2,5 meter) Werk alleen op steigers voorzien van een vrijgavelabel Gebruik daar waar nodig een valbeveiligingsgordel Werk alleen op een ladder als deze stabiel en onder de juiste hoek is opgesteld Wees alert op het risico van vallende materialen

6 Begeef je nooit onder een hijslast
Betreed nooit zonder toestemming een afgezet gebied met een hangende last Volg altijd de instructies Zie toe op een juiste en heldere rolverdeling en communicatie Vermijd hijsen boven gasvoerende leidingen Rijd veilig Houd je aan de verkeersregels, ook op installaties Begin uitgerust aan een rit en stop bij vermoeidheid Zorg dat de lading geen gevaar oplevert Houd altijd de volledige aandacht bij de rijtaak Bel nooit als bestuurder in de auto tijdens het rijden, tenzij in het geval van een (dreigende) calamiteit Pas je rijgedrag aan op veranderende omstandigheden (mist, laagstaande zon, temperatuur)

7 Zorg voor een geldige en complete werkvergunning
Leg de werkzaamheden duidelijk vast Stel de risico’s vast en bespreek de maatregelen Controleer of de werkplek veilig is, ook bij verlengingen en inname Let op overige werkzaamheden in de omgeving Check bij verlenging dat de omstandigheden niet zijn veranderd Werk alleen aan veiliggestelde apparatuur Een daarvoor verantwoordelijke persoon stelt en controleert of proces/apparatuur veilig is en blijft (productvrij en spanningsvrij) Draag zorg voor het aanbrengen, verwijderen en registreren van labels/vergrendelingen en overbruggingen Meten is weten! Test of meet regelmatig of de situatie nog veilig is Maak gebruik van de juiste, gekeurde en gekalibreerde meetinstrumenten

8 Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
Gebruik alleen goedgekeurde PBM’s Spreek elkaar aan op het niet dragen van PBM’s Controleer regelmatig de conditie van je PBM’s Het is verboden onder invloed van alcohol of drugs op het werk te zijn Geen alcohol en drugs tijdens het werken of rijden Houd rekening met mogelijk rest alcohol en drugs in het bloed Wees je bewust van eventuele bijwerkingen van medicijnen Grijp in als iemand op het werk alcohol of drugs gebruikt Rook niet buiten de daarvoor bestemde rookgebieden Het rookverbod dient strikt te worden nageleefd Bij het ontbreken van een speciaal rookgebied informeren bij de beheerder/toezichthouder


Download ppt "Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa"

Verwante presentaties


Ads door Google