De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parapluherzieningen Geluid Aan de Noord Margot Boiten11 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parapluherzieningen Geluid Aan de Noord Margot Boiten11 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Parapluherzieningen Geluid Aan de Noord Margot Boiten11 april 2016

2 plangebied planvorm geluidverkaveling overige inhoudelijke zaken Vertaling naar bestemmingsplan

3 Plangebied

4 Planvorm parapluherziening: set extra geluidregels geldend voor meerdere plangebieden in gemeente bestemmingen met bouw- en gebruiksregels uit vigerende bestemmingsplannen blijven gelden

5 Geluidverkaveling in bestemmingsplan vastleggen emissie (verdeling van totale geluidruimte over de bedrijven): per AGE: dB(A)/m2 voor dag, avond en nacht en vastleggen immissie (indien AGE relevante geluidbijdrage op toetspunten op zone of woningen binnen zone) per AGE: dB(A) voor dag, avond en nacht Alleen emissievoorwaarde voorkomt niet dat één bedrijf te veel geluidruimte opsoepeert.

6 Geluidverkaveling in bestemmingsplan nieuwe gebruiksregel: meer geluid produceren is met het bestemmingsplan strijdig gebruik noodzaak door huidige jurisprudentie (geluidruimteverdeling geen weigeringsgrond milieuvergunning) sloopregeling om te voorkomen dat door sloop van bouwwerken geluidbelasting op geluidzone of op toetspunten toeneemt is overwogen, maar blijkt niet nodig

7 Geluidverkaveling in bestemmingsplan maximum geluidemissie: op verbeelding aangegeven maximum geluidimmissie: tabel in bijlage bij regels plus figuur in bijlage met ligging toetspunten indien geluidimmissie volgens tabel minder dan 15 dB(A) bedraagt, dan geldt maximum geluidimmissie van 15 dB(A)

8 Geluidverkaveling in bestemmingsplan: age’s

9 Geluidverkaveling in bestemmingsplan: emissie

10 Geluidverkaveling in bestemmingsplan: immissie

11

12 Geluidverkaveling in bestemmingsplan rechtszeker zijn maar ook flexibel overschrijden maximum geluidemissie kan, mits maximum geluidimmissie niet wordt overschreden ook wijzigingsbevoegdheden (B&W) wijzigen begrenzing AGE wijzigen maximum geluidimmissie

13 Overige inhoudelijke zaken grens gezoneerd industrieterrein aangepast geluidzone aangepast

14 Aanpassing industrieterrein en geluidzone


Download ppt "Parapluherzieningen Geluid Aan de Noord Margot Boiten11 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google