De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Formatie 2016-2017 21 april 2016. Financiering school = lumpsum School ontvangt geld van het rijk op grond van: 1.Het aantal leerlingen op 1 oktober van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Formatie 2016-2017 21 april 2016. Financiering school = lumpsum School ontvangt geld van het rijk op grond van: 1.Het aantal leerlingen op 1 oktober van."— Transcript van de presentatie:

1 Formatie 2016-2017 21 april 2016

2 Financiering school = lumpsum School ontvangt geld van het rijk op grond van: 1.Het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande jaar. 2.Het aantal leerlingen met een leerlinggewicht. 3.De postcode – wijk met veel achterstanden. 4.De gemiddelde gewogen leeftijd van het personeel.

3 Bestemming van het geld Personeel 80% 1.Salaris personeel 2.Ziekte, vervanging en ouderschapsverlof 3.Personeelsbeleid 4.Scholing etc. Materieel 15% 1.Onderwijs- en leermiddelen 2.Schoonmaak en onderhoud gebouw 3.Energie (gas, licht en water) 4.Heffingen etc. Bestuur en beleid 5% o.a. administratie

4 Elke leerling = inkomsten ! Gemiddeld bedrag per leerling is € 5000 Voor een leerling van 4 t/m 7 ontvangt de school méér geld dan voor een oudere leerling. Het verschil bedraagt ruim € 1100. Op Het Palet op 1 oktober 2015: 406 leerlingen Leerlingen van 4 t/m 7 jaar- 191 Leerlingen van 5 t/m 13 jaar- 215

5 Ontwikkeling aantal leerlingen TeldatumAantal leerlingenplus / min 1 oktober 2012409- 5 1 oktober 2013437+ 28 1 oktober 2014421-16 1 oktober 2015406- 15 1 oktober 2016399- 7

6 Financiële gevolgen In 2 jaar tijd is het leerlingaantal gedaald met 31 leerlingen. Gevolgen:  Totale inkomsten gedaald met € 155.000  80% voor personeel = € 124.000  De gemiddelde bruto salariskosten bedragen € 60.000 NB. Schooljaar 2017-2018 waarschijnlijk daling met € 35.000

7 Aantal leerlingen 2016-2017 Totaal ongeveer 400 leerlingen 17 groepen = gemiddeld 23,5 16 groepen = gemiddeld 25 15 groepen = gemiddeld 26,7 Gemiddelde voor een financieel gezonde school = 26 !!

8 Waar liggen de knelpunten? Totaal ongeveer 400 leerlingen 17 groepen = gemiddeld 23,5 16 groepen = gemiddeld 25 15 groepen = gemiddeld 26,7

9 Welke keuzes ? Eén groep minder vormen door één of meerdere combinatiegroepen te vormen. Eén groep minder vormen door samenvoeging van 3 groepen 8 tot twee grote groepen 8. Op welke wijze wordt een gemaakte keus gerealiseerd? (Selectiecriteria voor plaatsing in een combigroep, mogelijke ondersteuning etc.)

10 Combinatiegroep ? Geen keus vóór of tegen combinatiegroepen Wel of geen combinatiegroep is afhankelijk van schoolgrootte en het aantal leerlingen per groep Combinatiegroep heeft ook voordelen Combinatiegroep is in ons huidige schoolconcept altijd een taakverzwaring voor de leerkracht

11 Vaststelling formatieplan Vanaf start schooljaar besproken in de MR Adviesrecht van de oudergeleding in de MR Instemming van de personeelsgeleding Zodra het formatieplan is vastgesteld, gaan we met het team aan de slag om de groepsbezetting in te vullen. Dat is geen MR-aangelegenheid.

12 Inspreekrecht Betrokkenheid – draagvlak – informatie U bent niet verplicht om gebruik te maken van het inspreekrecht Uw opkomst zegt al heel veel Fijn dat enkele ouders namens een groep het woord voeren Enkele ouders hebben in een mail aan de MR hun argumenten verwoord Leden van de MR luisteren naar uw argumenten


Download ppt "Formatie 2016-2017 21 april 2016. Financiering school = lumpsum School ontvangt geld van het rijk op grond van: 1.Het aantal leerlingen op 1 oktober van."

Verwante presentaties


Ads door Google