De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Bas de Ruiter en Carmen Versluis van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst op 10 juni 2016 om 19.30 uur in de GKv te Zoetermeer. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In verband met kerkvisitatie die op maandag 13 juni zal plaatsvinden, verzoekt de kerkenraad u, als u zaken onder de aandacht van de visitatoren wilt brengen deze, per brief of mail, tot uiterlijk 12 juni in te dienen bij de scriba br. David van Harten. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij volgende week de aanvangstijd van de morgendienst 10.00 uur en ’s avonds een receptie om 20.30 uur. Vandaag is er tijdens de dienst Bijbelgroep voor kinderen uit de groep 3 t/m 7 - gasten uit die leeftijdscategorie zijn van harte welkom. De collecte is bestemd voor hulp in Inaktelke, het dorp in Roemenië, waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

6 Agenda 1 juni10 00 Lidwina in Kleur koffie- en kleurochtend 5 juni20 30 receptie belijdenis

7 Deze week zijn jarig: 30 mei:br Daan van der Weijden 31 mei:br Iwan Kramer 2 juni:Maureen van Kleef 4 juni:br Heile Semere

8 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

9 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

10 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

11 Opwekking 753

12

13

14

15

16

17

18

19 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

20 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

21 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

22 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

23 Psalm 5: 3, 5, 9, 10 3 Gij haat het goddeloos begeren. Geen drieste dwaas verdraagt het licht, als Gij op hem uw ogen richt. Gij laat niet in uw huis verkeren, wie U onteren.

24 Psalm 5: 3, 5, 9, 10 5 Maar ik zal dankbaar binnentreden het heiligdom aan U gewijd, dank zij uw goedertierenheid. Ik zal met ootmoed mij bekleden in mijn gebeden.

25 Psalm 5: 3, 5, 9, 10 9 Wie bij U schuilt, zal zich verblijden en juichend zullen tot U gaan, wie onder uw bescherming staan. Zij zullen U hun liefde wijden, uw naam belijden.

26 Psalm 5: 3, 5, 9, 10 10 Want Gij, o HERE, blijft ons dragen, Gij zijt rechtvaardigen ten schild. Gij zegent hen getrouw en mild en Gij omgeeft hen al hun dagen met welbehagen.

27 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

28 “JULLIE HEBBEN IETS BIJZONDERS!”

29 “u doet dat al maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen”

30 TWEE GOEDE REDENEN doe God een plezier geef Christus een goede naam onder de mensen

31 BUITEN CHRISTUS HEB IK NIETS ANDERS NODIG! In een complexe wereld geeft dat een enorme rust

32 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

33 LvdK 78: 1, 2, 3 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

34 LvdK 78: 1, 2, 3 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

35 LvdK 78: 1, 2, 3 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

36 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

37 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

38 LvdK 75: 3 3 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

39 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

40 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

41 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

42 Psalm 105: 20, 21 20 Heel Israël trok uit in vreugde, een volk dat zich in God verheugde, een juichend volk, door God bevrijd, een volk vervuld van dankbaarheid. Het erfde uit Gods eigen hand de schatten van het heidenland.

43 Psalm 105: 20, 21 21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd Hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan standvastig op zijn wegen gaan en zingen zou: Aan God de eer. Looft, halleluja, looft de HEER.

44 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië

45 Gezang 182C

46 Liturgieds. K. Harmannij Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3 Psalm105:20, 21 Gezang182C:Amen Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke, Diaconaal project in Roemenië Opwekking753: Zondag32: 1 Tess.4:1 - 12 Psalm5:3, 5, 9, 10 LvdK78:1, 2, 3 LvdK75:3."

Verwante presentaties


Ads door Google