De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 december 2006 1 1.Implementatie op hoofdlijnen 2.Uitwerking programmering Monitoring Aanwijzen en afvoeren Voorlichting en informatiesysteem 3.Wat kunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 december 2006 1 1.Implementatie op hoofdlijnen 2.Uitwerking programmering Monitoring Aanwijzen en afvoeren Voorlichting en informatiesysteem 3.Wat kunt."— Transcript van de presentatie:

1 13 december 2006 1 1.Implementatie op hoofdlijnen 2.Uitwerking programmering Monitoring Aanwijzen en afvoeren Voorlichting en informatiesysteem 3.Wat kunt u verwachten van de projectgroep PROGRAMMERING IMPLEMENTATIE ZWEMWATERRICHTLIJN

2 13 december 2006 2 4231114442233 2007200820092006 Taken en verant- woordelijkheden Monitoring Aanwijzen en afvoeren Wettelijk regelen + besluiten Maatregelen en op orde Zwemwaterprofielen Na overleg met IPO/VNG/Unie ! Projectgroep definitief:Rijk ! Provincie/rijk i.s.m. waterbeheerders ! Waterbeheerders ! Projectgroep definitief:Rijk Voor het badseizoen 2008 Schema monitoring gereed Start monitoring 2011 2008 No-regret maatregelen voor aandachtslocaties opnemen in stroomgebiedsbeheersplannen 2009-2015 Maatregelen uitvoeren ! 2015 Alles op orde PROGRAMMERING IMPLEMENTATIE ZWEMWATERRICHTLIJN Het gaat hierbij om het volgens de richtlijn aanwijzen en afvoeren van zwemwaterlocaties. Deze moeten worden gemeld aan de EC. Voor 2008 aandachtslocaties Voor 2011 Alle locaties Het gaat hierbij om het wettelijk toekennen van verantwoordelijkheden en vastleggen van de eisen in zwemwaterrichtlijn Verplicht na 2 jaar 2015 Rapportages Brussel Voortgangs- rapportages 2011 ! Projectgroep definitief:Rijk ! Projectgroep Project bewaakt en evalueert voortgang jaarlijks 2008 Rapporteren aangewezen locaties 2011 Rapportage resultaten monitoring en beoordeling 2015 Laatste moment voor eerste indeling in klassen

3 13 december 2006 3 4231114442233 2007200820092006 Formuleren beleidskader Inventariseren Besluitvorming aanwijzen/ afvoeren/ functietoekenning Inspraak Afwegen kosten/baten Provincie en waterbeheerders inventariseren alle huidige en eventuele nieuwe locaties, gemeenten en particulieren melden locaties aan Door projectgroep wordt een protocol opgesteld met uitgangspunten en richtlijnen Alle belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om in te spreken op de concept aanwijzing/afvoer van locaties Provincie en waterbeheerders brengen alle kosten en baten in beeld. Vervolgens concept besluit. De provincie / Rijk neemt besluit over aanwijzen/afvoeren locaties Voor aangewezen locaties wordt de functie ‘zwemwater’ vastgelegd in WHP (provincies) en Beheersplan Rijkswateren Nat (BPRW) UITWERKING PROGRAMMERING AANWIJZEN/AFVOEREN

4 13 december 2006 4 4231114442233 2007200820092006 Voorlichting met borden Landelijk informatiesysteem Internettool voor vastleggen gegevens Provincies en waterbeheerders ontwikkelen een goed toegankelijk landelijk informatiesysteem voor burgers Provincie en waterbeheerders informatie publiek op locaties Alle gegevens (locaties, profielen, waterkwaliteitsgegevens, maatregelen, rapportages) worden vastgelegd in een systeem. UITWERKING PUBLIEKSVOORLICHTING

5 13 december 2006 5 WAT gaat de projectgroep doen Uw informeren en consulteren (regelmatig) Taken en verantwoordelijkheden duidelijk maken (maart 07) Protocol opstellen voor Aanwijzen en afvoeren (juni 2007) Wet en regelgeving voorbereiden (maart en september 2007) Inventariseren/rapporteren stand van zaken (maart 08 en 09) Initiëren/coördineren (internet) voor vastleggen gegevens (juni 2009) Handreiking negatief zwemadvies of –verbod (na 2008) Handreiking kortdurende overschrijdingen (na 2008)


Download ppt "13 december 2006 1 1.Implementatie op hoofdlijnen 2.Uitwerking programmering Monitoring Aanwijzen en afvoeren Voorlichting en informatiesysteem 3.Wat kunt."

Verwante presentaties


Ads door Google