De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIO 8 oktober 2013 inzake actualisatie welstandsnota RMO, 04 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIO 8 oktober 2013 inzake actualisatie welstandsnota RMO, 04 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 BIO 8 oktober 2013 inzake actualisatie welstandsnota RMO, 04 oktober 2013

2 Collegeprogramma 2010-2014 “De welstandsnota actualiseren op basis van actuele wetgeving. Nieuwbouw toetsen aan geactualiseerde welstandsnota, waarin bepalingen zijn opgenomen die dorpskarakteristiek en lintbebouwing beogen te beschermen.”

3 Doel nieuwe nota Aanbieden beleidskader aan commissie welstand op basis nota 2004 in 2011 alleen beleidsarme aanpassing (WABO) Prioriteitstelling naar aanleiding van nieuwe ruimtelijke kaders: beschermd dorpsgezicht structuurvisie Verwerken ontwikkelingen 2004-2013 Beter hanteerbaar maken voor aanvragers

4 Totstandkoming In eigen beheer (afdeling RMO) ! In nauwe relatie met beschermd dorpsgezicht ! In samenwerking met Stichting Dorp, Stad en Land ! Meelezer uit het veld (M. de Boer)

5 Uitgangspunten Vrijgeven wat kan, beschermen waar moet Meer verantwoordelijk bij de burger Cultuurhistorisch erfgoed als drager Toetsing vanuit goedkeuringsgronden, niet ver- en geboden, Criteria die begrijpelijk en makkelijk te vinden zijn,

6 Inhoud BIO Doel: ophalen beleidslijn op basis van voorstel Presentatie Stichting Dorp, Stad en Land Vergunningvrijheid Welstandsvrijheid Wat mag vrij en wat moet beschermd Voorstel kaart met welstandsniveaus

7 Presentatie DSL Vergunningvrij bouwen Welstandsvrijheid Welke vrijheden zijn er….. en waar leiden die toe Na de presentatie van DSL: voorstel beleidslijn

8 Uitgangspunt is: Vrijer waar het kan, beschermen waar het moet Vrijer: –straten met vrijstaande woningen –bedrijventerreinen Enige bescherming –Woonwijken, met name de collectieve wijken Iets meer bescherming –Beschermd dorpsgezicht

9 Categorie 1: Wat kunnen we (bijna) vrij laten? Straten met vrijstaande woningen Bedrijventerreinen Individuelere buurten

10 Straten met vrijstaande woningen Verdergaande individualisering is niet zo schadelijk, maar….. wat wil je zien vanaf molengebied.

11 Bedrijventerreinen Architectuur is vestigingsfactor op Nieuwland en Hoogendijk

12 Onderscheid in woonbuurten (meer collectief, meer individueel) Alblasserdam heeft wijken met wisselende mate van collectiviteit “wij delen het speelveld.”“wij kennen elkaar.”

13 “wij delen het speelveld.”“wij kennen elkaar.” meer op zichzelf Enkele regels nodig voor het borgen van collectieve elementen (categorie 2, enkele regels) Nagenoeg geen regels nodig (categorie 1, nagenoeg vrij)

14 Categorie 2: Enige bescherming Woonbuurtjes met collectiviteit: bescherming collectieve elementen: –In oude buurtjes: De ‘lange lijnen’ van het blok, bijvoorbeeld dakvlakken straatzijde daar waar ongeschonden goten –In andere buurtjes: Andere collectieve zaken Potentieel beeldbepalende panden (in onderzoek)

15 Potentieel beeldbepalende gebouwen zogenaamde jonge architectuur (inventarisatie is nog gaande) regels gelimiteerd tot: - aanpassingen afstemmen op oudbouw - ruimtelijke karakteristiek aangeven voor het geval gesloopt wordt.

16 Categorie 1 en 2 op kaart

17 Categorie 3: Meer bescherming Beschermde dorpsgezichten: Dijklinten en centrum Kinderdijk-Elshout Landelijk gebied Beschermd dorpsgezicht Kinderdijk –Elshout (1993) Beschermd dorpsgezicht dijklinten en centrum

18

19 Borgen kwaliteit beschermde dorpsgezichten De erfgoedverordening geeft: de mogelijkheid beschermd dorpsgezicht aan te wijzen geen criteria voor bouwplannen Bestemmingsplannen en welstandnota geven criteria voor nieuwbouw

20 Categorie 3 op kaart

21 Gecombineerde kaart welstandsniveaus (alle categorieën)


Download ppt "BIO 8 oktober 2013 inzake actualisatie welstandsnota RMO, 04 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google