De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -45- de vrucht van de geest: geloof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -45- de vrucht van de geest: geloof."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -45- de vrucht van de geest: geloof

2 Geloof is vrucht van de geest: Galaten 5:23 Geloof: vertrouwen dat God zal doen wat Hij beloofde

3 Het geloof van God Wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Allereerst dat hun de woorden van God werden toevertrouwd. Want wat is het? Wanneer sommigen ongelovig zijn, zal hun ongeloof het geloof van God buiten werking stellen? Romeinen 3:1-3

4 Het geloof van Jezus Christus..gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, nb tot allen en opo over allen die geloven, want er is geen onderscheid…. Romeinen 3:22

5 Het geloof van Jezus Christus Romeinen 3:22,26; Galaten 2:16,16,20; Filippenzen 3:9; Hebreeën 12:2 …terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof, Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verduurde en de schande veracht, en zit nu aan de rechter van de troon van God… Hebreeen 12:2

6 De rechtvaardige zal uit geloof leven Habakuk 2:14; Romeinen 1:17; Galaten 3:11; Hebreeen 10:38

7 Geloof, wat is het? Aanneming van wat verwacht wordt, overtuiging van zaken (lett: van praktijken) die niet gezien worden (Hebreeen 11:1) Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, in geloof zijn al deze gestorven, Izaäk, Jakob, Jozef, Mozes, Rachab, Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuël

8 Adam : Mens – Gelijkenis Seth:Gezet Enosj:Sterveling Kenan:Verkregen Mahalalel:Lof(prijs) van God Jered:Afdalen, neerdalen Henoch:In/toegewijde Methuselach:Zijn dood brengt Lamech:Afgenomen/Vernedering Noach:Rust (genade)

9 Gradaties van geloof: A. geen geloof En Hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie dan geen geloof? Marcus 4:40

10 Gradaties van geloof: A. geen geloof die van de waarheid afwijken zeggend dat de opstanding al heeft plaatsgevonden, en het geloof van sommigen omwerpen 1 Tim. 1:19

11 Gradaties van geloof: B. zwak in het geloof/weinig geloof Neemt tot jezelf de zwakken in het geloof - Romeinen 14:1 Dat jullie geloof niet ophoudt -Lucas 22:32


Download ppt "Brief aan de Galaten -45- de vrucht van de geest: geloof."

Verwante presentaties


Ads door Google