De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Kenmerken van duurzaamheidsvraagstukken Educatie voor Duurzame Ontwikkeling – EDO Kenmerken van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Educatie voor Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Kenmerken van duurzaamheidsvraagstukken Educatie voor Duurzame Ontwikkeling – EDO Kenmerken van."— Transcript van de presentatie:

1 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Kenmerken van duurzaamheidsvraagstukken Educatie voor Duurzame Ontwikkeling – EDO Kenmerken van EDO Positionering EDO – NME Beleidskader Vlaams EDO-implementatieplan

2 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Duurzame Ontwikkeling Rapport van de Club van Rome “Grenzen aan de groei” (1972) Brundtlandrapport – WCED (VN- Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling, 1987) “Our common future” “Ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftenvoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen” UNCED-conferentie van Rio (Conferentie van de VN over milieu en ontwikkeling, 1992)  Verklaring van Rio + Agenda 21

3 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Duurzame Ontwikkeling 2 dimensies: TIJD: nu en later (intergenerationele solidariteit) RUIMTE: hier en elders (intragenerationele solidariteit) 3 (+1) pijlers: Ecologische pijler Economische pijler Sociale pijler Institutionele pijler

4 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Kenmerken van duurzaamheidsvraagstukken Biobrandstof = oplossing voor klimaat- en energieproblematiek? CO 2 -neutrale brandstof (Kyoto) Armoede bestrijden door meer jobs Markt openstellen voor familiale boeren Goedkope hernieuwbare energie

5 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Kenmerken van duurzaamheidsvraagstukken “Europese ambities voor biobrandstof rampzalig voor het Zuiden” Suikerriet en palmolie invoeren uit “ontwikkelingslanden” Grote bedrijven verjagen arme bevolking van hun gronden Inpalmen tropisch bos Wijzigende lokale cultuur Stijgende prijs palmolie Wereldwijd transport Voedselzekerheid - voedselprijzen

6 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Kenmerken van duurzaamheidsvraagstukken Hoge graad van complexiteit (ecologische, sociale en economische aspecten met mekaar verbonden) Effecten op systeemniveau Lange termijneffecten (gevolgen huidige en toekomstige generaties, na-ijleffect) Hoge graad van onvoorspelbaarheid (onzekerheidsprincipe - cf. Risicomaatschappij)  continu leerproces

7 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Educatie voor Duurzame Ontwikkeling - EDO Duurzame ontwikkeling = proces van maatschappelijke verandering  continu, sociaal leerproces  educatie = essentieel “Educatie voor duurzame ontwikkeling ontwikkelt en versterkt de capaciteit van individuen, groepen, gemeenschappen, organisaties en landen om oordeelkundige keuzes te maken ten voordele van duurzame ontwikkeling. Zij kan een verschuiving in de geestesgesteldheid van mensen bevorderen en hen daardoor in staat stellen onze wereld veiliger, gezonder en welvarender te maken, waarbij de levenskwaliteit toeneemt. Educatie voor duurzame ontwikkeling kan kritische reflectie, grotere bewustwording en betere kansen op volwaardige zelfontplooiing opleveren, zodat nieuwe visies en opvattingen kunnen worden verkend en nieuwe methoden en hulpmiddelen ontwikkeld.” (UNECE)

8 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Kenmerken van EDO spanning tussen mens, milieu en meerwaarde (People – Planet – Prosperity) verbonden met dagelijkse leven en directe leefomgeving toekomstgericht gericht op waardenontwikkeling veronderstelt systeemdenken en interdisciplinariteit opzetten van partnerschappen aandacht voor de totale levensloopcyclus (LCA, wieg tot wieg) veronderstelt dubbel-lus leren (eigen doelen durven in vraag stellen) – kritisch denken levenslang en levensbreed leren (dynamische concept DO) actiegericht – complexiteit als uitdaging

9 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Kenmerken van EDO Sleutelthema’s: armoedebestrijding – burgerzin – vrede – ethiek – verantwoordelijkheid in lokale en mondiale contexten – democratie en bestuur – rechtvaardigheid – veiligheid – mensenrechten – gezondheid – gender gelijkheid – culturele verscheidenheid – plattelands- en stadsontwikkeling – economie – productie- en consumptiepatronen – milieubescherming – beheer van natuurlijke rijkdommen – biologische en landschapsdiversiteit…

10 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Beleidskader 2005-2014: VN-Decade voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling UNECE: Regionale implementatiestrategie (6 objectieven) Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling: operationeel project EDO Vlaams Implementatieplan voor EDO (7 acties): ontwerpfase Samenwerkingsovereenkomst gemeenten – provincies: D.O. nieuw thema

11 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Vlaams EDO-implementatieplan Deel I: Beleidscontext Deel II: Stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden voor de 6 objectieven van de UNECE-strategie: 1.verzekeren dat de beleids-, de regelgevings- en werkingskaders EDO ondersteunen; 2.duurzame ontwikkeling bevorderen via formeel, niet-formeel en informeel leren; 3.leraars en educatoren uitrusten met competenties om duurzame ontwikkeling op te nemen in hun onderwijs- en educatieve activiteiten; 4.verzekeren dat aangepaste hulpmiddelen en materialen voor EDO beschikbaar zijn; 5.onderzoek over en ontwikkeling van EDO bevorderen; 6.de samenwerking rond EDO op alle niveaus binnen de UNECE regio versterken.

12 Lerend Netwerk sociaal agogisch werk – presentatie EDO-implementatieplanKatrien Van Poeck Vlaams EDO-implementatieplan Deel III: Actieplan: concrete doelstellingen en acties 1.EDO-overlegplatform 2.EDO-coördinatiecel 3.Procesbegeleiding 4.EDO via juridische beleidsinstrumenten 5.EDO via financiële beleidsinstrumenten 6.Vorming en nascholing 7.Educatief materiaal


Download ppt "Educatie voor Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Kenmerken van duurzaamheidsvraagstukken Educatie voor Duurzame Ontwikkeling – EDO Kenmerken van."

Verwante presentaties


Ads door Google