De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heroverweging onderwijshuisvesting Reek.. Uitgangssituatie. Locatie voormalige kleuterschool, pand is inmiddels gesloopt. De Vlinder Basisschool De Kreek’l.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heroverweging onderwijshuisvesting Reek.. Uitgangssituatie. Locatie voormalige kleuterschool, pand is inmiddels gesloopt. De Vlinder Basisschool De Kreek’l."— Transcript van de presentatie:

1 Heroverweging onderwijshuisvesting Reek.

2 Uitgangssituatie. Locatie voormalige kleuterschool, pand is inmiddels gesloopt. De Vlinder Basisschool De Kreek’l

3 Besluit gemeenteraad. Gemeenteraad op 17 december 2009 volgende besluiten genomen: -Uitbreiding van ‘De Vlinder’ realiseren in basisschool ‘De Kreek’l, nieuwbouw voor basisschool ‘De Kreek’l’. - Optimus bouwheer voor nieuwbouw ‘Kreek’l’. -Maashorst bouwheer voor verbouw ‘Kreek’l’. -Normvergoeding (prijspeil 2009) voor de bouw van ‘De Kreek’l’ indexeren naar het jaar van de gunning van de werkzaamheden. -De bouw van ‘De Kreek’l’ moet binnen het beschikbare normbudget worden gerealiseerd. Indien er een tekort is, zal Optimus dit zelf moeten oplossen.

4 Gekozen scenario/ raadsbesluit. Locatie voormalige kleuterschool Gezinsvervangend huis (Stichting Maashorst) Bestaand gebouw Onderwijs (De Vlinder) Onderwijs (uitbreiding van De vlinder) Locatie de Kreek’l

5 Ontwikkelingen. Door diverse ontwikkelingen in onderwijs en zorg wordt het verwachte aantal leerlingen niet gehaald. Stichting Maashorst geeft aan dat het eerder gekozen scenario niet langer realistisch is voor Maashorst. Besloten om besluit in heroverweging te nemen, niet voor leegstand bouwen en onnodig geld uitgeven.

6 Twee scenario’s Scenario 1. -De Kreek’l blijft eigendom van de gemeente en zal worden bestemd voor onderwijs voor ‘De Vlinder’. - Het perceel van de voormalige kleuterschool zal niet worden verkocht aan Maashorst. Invulling nader te bepalen. -Nieuwbouw voor basisschool ‘De Kreek’l’ op locatie De Scheenen. Invulling nader te bepalen Locatie voormalige kleuterschool Onderwijs (De Vlinder) Bestaand gebouw Locatie de Kreek’l Onderwijs (uitbreiding van De vlinder)

7 Scenario 2. -De uitbreiding van ‘De Vlinder’ vindt plaats op het perceel van de voormalige kleuterschool. -De Kreek’l blijft ongewijzigd. -Er wordt geen nieuwe school gebouwd. Locatie voormalige kleuterschool Onderwijs (uitbreiding Vlinder) Bestaand gebouw Onderwijs (Vlinder) Locatie de Kreek’l Onderwijs (De Kreek’l) Schoolbestuur Optimus.

8 Overzicht kosten Overzicht van de investeringen en uitgaven per scenario1 2 Aanpassing van de Kreek'l80.000 0 Totale kosten tijdelijke huisvesting De Vlinder met 7 lokalen339.000 393.000 Onderwijsleerpakketten De Vlinder 6/3 groepen52.000 Vergoeding verhuiskosten6.000 Bouwkosten nieuwe school De Kreek'l1.572.000 0 Bouwkosten uitbreiding De Vlinder0 1.318.000 Kosten speelplaats Kreek'l14.000 0 Bouwrijpmaken/nutsvoorzieningen/ infrastructuur etc.150.000 0 Stelpost onvoorzien nieuwbouw Kreek’l63.000 0 Stelpost onvoorzien uitbreiding De Vlinder0 53.000 Grond locatie oude kleuterschoolpm Grond locatie De Scheenenpm totaal van de uitgaven2.276.000 1.822.000 Vergelijking van de 2 scenario's Gemiddelde jaarlijkse lasten (op basis 40 jaar afschrijven)104.000 83.000 Stijging jaarlijkse exploitatiekosten10.000 8.000 Daling algemene uitkering door afname leerlingen speciaal onderwijs45.000 Gemiddelde jaarlast 159.000 136.000

9 Gevolgen begroting De gevolgen zijn als volgt samen te vatten (-/- = voordelig): Scenario 1 totaal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Scenario 2. totaal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 incidentele lasten0000 structurele lasten 34.000 35.000 incidentele lasten-248.000-147.000-25.000-37.000 -2.000 structurele lasten -21.0002.000-10.00031.00061.000 incidentele lasten-84.000-147.000141.0003.000-56.000-25.000 structurele lasten -21.00013.00010.000-59.000-3.000 incidentele lasten0000 structurele lasten -4.000 -3.000

10 Voorstel Instemmen met de notitie ‘Heroverweging onderwijshuisvesting Reek’. Kiezen voor scenario 2. Uitbreiding van de Vlinder realiseren op het perceel van de voormalige kleuterschool. In overleg met Stichting Maashorst bepalen wie bouwheer wordt bij de uitbreiding van ‘De Vlinder’. Bestemmingsplan procedure starten. De benodigde kredieten beschikbaar stellen.


Download ppt "Heroverweging onderwijshuisvesting Reek.. Uitgangssituatie. Locatie voormalige kleuterschool, pand is inmiddels gesloopt. De Vlinder Basisschool De Kreek’l."

Verwante presentaties


Ads door Google