De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 24 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 24 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 24 maart 2016

2 Programma Opening en mededelingen; Verslag bijeenkomst 10 maart 2016; Doorontwikkeling inkoopmodel; Stand van zaken ontwikkeling tarieven en afspraken; Vervolgafspraken en planning

3 Opening en mededelingen Aan- afwezigen Vaststellen agenda Verslag van bijeenkomst 10 maart vaststellen Wat is er afgelopen 2 weken gebeurd - op hoofdlijnen Toelichting / terugblik op diverse individuele gesprekken en moment opbrengst kort te bespreken

4 Het model

5 Doorontwikking inkoopmodel Resultaatgerichte contractering; Leiden beantwoording en bespreking onderwerp kwaliteitskader en tarieven nu al tot doorontwikkeling model? – Inhoudelijk op bouwsteenniveau? – Op gebied Diagnostiek / Veiligheid? – Op aansluitende niveaus 1 tot 3 (lokaal) of bovenregionaal? – Crisis – Overlap bouwstenen – Als een jeugdige leeftijd van 18 bereikt aansluiten – Verblijf

6 Doorontwikkeling inkoopmodel Beschrijving inkoopmodel – Per resultaat: Omschrijving Gewenste resultaten Onderverdeling per bouwsteen Monitoring kwaliteit / resultaat Toetredingscriteria Tarief Voorbeeld en toelichting door Krista

7 Doorontwikkeling inkoopmodel Verdieping op de resultaten en bouwstenen; Kadering van resultaten / beantwoording vragen: – Waar lopen wij tegen aan? – Hoe gedetailleerd dienen we te omschrijven? – Welke zaken zijn duidelijk / behoeven verdere verdieping?

8 Tarieven Aangeleverde gegevens aanbieders Stappen tariefberekening 1.Verrijken gegevens aanbieders 2.Importeren in databestand alle aanbieders voor alle gemeenten per cliënt, per geleverd product 3.Producten koppelen aan resultaten en bouwstenen 4.Belangrijkste afwijkingen signaleren 5.Afwijkingen en tarieven toetsen bij enkele aanbieders en vervolgens inbrengen in de marktverkenningsbijeenkomsten

9 Tarieven vervolg Navraag aangeleverde productiegegevens – Bijv. enkel dbc-, stuksprijzen aangeleverd; – Vanaf 1 april rekenen we met wat er is Indeling beschrijving: – Diagnostiek – Stuksprijzen gedifferentieerd – Zelfredzaamheid en meedoen – bedrag per cliënt per 4 weken; – Gezond zijn – Basis GGZ (4) en Specialistisch (5/6) Is vast bedrag per cliënt mogelijk of moeten we bijv. 3 varianten afspreken? – Gezond opgroeien – Huidige systematiek wordt onderzocht – momenteel trajectprijzen

10 Planning Zuid-Drenthe Zie printversie

11 Vervolgafspraken / planning Afspraken komende 2 weken – Aanleveren productiegegevens door div aanbieders – Uitwerken tarieven door gemeenten en aanbieders – Concreet beschrijven resultaten en kwaliteitscriteria Leiden afspraken tot wijzigingen in de planning? Volgende bijeenkomst – 7 april


Download ppt "Inkoop Jeugdhulp 2017 Contractering (regionale) jeugdzorg per 1 januari 2017 24 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google